SNÍVANIE S ARCHANJELMI: BUDENIE SA DO ŠŤASTNÝCH RÁN I DNÍ

 prežiarených silnými vibráciami a energiou archanjelov...

„...ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi...“ Mt 2:13

UNIKÁTNA CESTA SNOV S ARCHANJELMI, akú ste ešte nikdy neabsolvovali!

ORIGINÁLNA A PRITOM PRAKTICÁ CESTA TRANSFORMÁCIE, OSOBNÉHO RASTU, SEBAPOZNANIA A NAPLNENIA SVOJEJ DUŠE SVETLOM...

„Silná archanjelská štvorka“ a jednoduchý spôsob, akým sa naučiť pracovať s energiami archanjelov postupnými, praktickými a ľahko pochopiteľnými i aplikovateľnými  krokmi vo svojich snoch, bez straty času, s hlbokým účinkom na všetkých rovinách... Výnimočná príležitosť „púte“ do krajiny snov v sprievode archanjelov, s jedinečnými energiami, vlastnými každému z archanjelov podľa potrieb každého jednotlivca... Sny ako ríša bez hraníc a obmedzení  bežného sveta, života i vedomia, poskytujúce šancu oveľa rýchlejšie a ľahšie nadviazať kontakt s kráľovstvom anjelov... Šanca prežiť anjelské a mystické zážitky neprístupné vo vedomom stave... “   

Lektor:                   Judita Peschlová

Termín:                   

Cena:                       

Kontakt:                  judita.andele@mail.com

 • Je sen vašej duše vaším cieľom?
 • Chcete dosiahnuť pozitívne zmeny vo svojom živote, v postojoch i v konaní?
 • Potrebujete pomoc a ochranu archanjelov a neviete ako na to?
 • Zaujímate sa o rôzne techniky liečenia pomocou anjelských energií?
 • Túžite sa naučiť jednoduchý, časovo nenáročný, efektívny spôsob práce s anjelmi a ich energiou a zatiaľ ste nenašli pre seba ten pravý?
 • Máte pocit, že sa vám nedarí nadviazať kontakt s anjelmi?
 •  Zdá sa vám, že nie ste schopní zachytiť, dešifrovať, počuť, vnímať, či porozumieť posolstvám anjelských bytostí?
 • Domnievate sa, že sa neviete spojiť so svojim anjelom strážnym?
 • Myslíte si, že nedokážete prakticky využiť dary archanjelov v bežnom živote?
 • Javia sa vám techniky anjelskej terapie komplikované a pre vás ťažko aplikovateľné?
 • Máte nedostatok času na osvojenie si rôznych metód anjelskej terapie a komunikácie s archanjelmi?
 • Láka vás sebapoznanie prostredníctvom práce s energiou archanjelov?
 • Priťahuje vás cesta za Svetlom archanjelov, ale sami si neviete rady?
 • Hľadáte účinný „recept“ na kontaktovanie archanjelov a ich vstup do vášho bytia?

V snoch a v meditácii môžete zažiť prítomnosť archanjelov a pôsobenie ich anjelských, svetlených energií či vibrácií predovšetkým ako hlboký pocit mieru, zmierenia, spolunáležitosti so Všetkým,  sily, lásky a neopísateľnej nehy i bezpodmienečného prijatia, ako aj prítomnosti svätého božského plameňa, ktorý Všetko prestupuje... Práca so snami, pochopenie snov a vízií je v skutočnosti integrálnou súčasťou archanjelského „plánu“ liečenia a uzdravovania na všetkých rovinách, esenciou poznania, sprostredkovaného nebeskými poslami, ktoré nás učí a vedie k tomu, aby sme dokázali zotrvať v stave vedomého spojenia so Zdrojom, s prúdom Života, so Svetlom, a tým, čo nazývame Svätý Duch – so srdcom otvoreným a prístupným Láske...   

Už pred tisícročiami boli ľudia presvedčení,  že snami nás obdarovávajú bohovia a nadprirodzené bytosti. Práve bohovia vyjadrovali cez sny svoju vôľu, ba ich prostredníctvom dokonca varovali a oznamovali budúcnosť.  Už starí Sumerania používali techniky liečenia v spánku podobne, ako  napríklad v egyptských Izidiných a Serapidových chrámoch . V indickom Mánuovom zákonníku sa spomína bdelý, snový a blažený spánok spojený s liečením (snenie s anjelmi skutočne pripomína blažené bytie). V Grécku sa v spánku dosahovalo uzdravenie i spojenie s bohmi. V týchto kultúrach sa čosi podobné zvyklo nazývať „božským snením“. Anjeli a archanjeli tiež často vstupujú do našich snov, navštevujú nás v nich, učia, radia nám, liečia nás a podporujú našu nesmrteľnú dušu. My si to však väčšinou nepamätáme, hoci schopnosť spojenia s archanjelmi máme všetci.   

Niektoré „techniky“ práce v rámci kurzu:

 • ochrana anjelov v priebehu snovej práce
 • vedomé spojenie s anjelom strážnym
 • vedomé snenie
 • invokácie jednotlivých archanjelov
 • biele svetlo Božie
 • stretnutie s archanjelom Michaelom v sne
 • sny pravdy a jej anjelov
 • stretnutie s archanjelom Rafaelom v sne
 • sny liečenia a uzdravovania
 • stretnutie s archaj Gabriel v sne
 • sny sily a životného poslania
 • stretnutie s archanjelom Urielom v sne
 • stretnutie s anjelom strážnym v sne
 • stretnutie s duchovnými sprievodcami v sne
 • posolstvá vašej duše
 • sny o minulých životoch
 • kreatívne sny
 • prorocké sny
 • spojenie s milovanými na druhej strane v sne
 • návšteva nebies, ríše anjelov...

V rámci seminára „Snívanie s archanjelmi“ budete mať možnosť:

 • naučiť sa techniky stretávania s archanjelmi vo svojich snoch
 • vycibriť metódy prijímania ich posolstiev, učenia a múdrosti, sprevádzania, podpory i pomoci
 • nacvičiť spôsob prijímania liečivých archanjelských správ i energií
 • naladiť sa na múdrosť svojich snov a ich prostredníctvom i múdrosť archanjelských bytostí  
 • odhaliť prostredníctvom ich prítomnosti vo vašich snoch svoje životné poslanie
 • spojiť sa so svojimi milovanými, ktorí sa už „vrátili domov do Svetla“
 • vstúpiť do svojich budúcich či minulých životov
 • nájsť, prijať, pochopiť a vyriešiť podstatu svojich problémov cez sny a spojenie s archanjelmi v snoch

Lektor:                   Judita Peschlová

Termín:                  

Miesto konania: 

Cena:                       

Kontakt:                  judita.andele@mail.com