RITUÁL PRVNÍ LUNÁRNÍ ČTVRTI V ROCE 2017: BUDOVÁNÍ, TVOŘENÍ

V této fázi Luny, která v roce 2017 nastává po prvé 5. ledna před devátou hodinou večerní, je pro vás, milé dívky a ženy přínosné začít stavět základy, na kterých pak budete moci nechat růst své touhy. Soustřeďte se tedy na své záměry a udělejte ve čtvrtek jakkoli malý, nebo i velký krok, který vás přiblíží k realizaci vašich záměrů a vizí. Velice vhodné jsou o první lunární čtvrti rituály hojnosti, v jejichž rámci vám bude skvělým pomocníkem růženín a adulár, čili měsíční kámen.

Zasejete-li „semena“ svých tužeb s upřímným srdcem a úmyslem, slavnostně, s co nejvíce zharmonizovanou symbolikou, energetické vibrace kolem vás a plynoucí z dorůstající Luny, podpoří váš růst a realizaci vašich snů. S odevzdáním se důvěře a hluboké, skutečné víře v pomoc lunárních bohyní vaše záměry zapustí kořínky, až se záhy vynoří na světle. Tím světlem bude stříbrný třpyt Luny o úplňku.

Váš rituál první lunární čtvrti

Pokud to počasí dovolí, provádějte tento rituál pod širým nebem.

Posvátné místo: vhodným místem pro váš rituál je speciálně vyhrazený prostor, který zasvětíte pouze pro účely svých rituálu, ať již lunárních nebo jiných. Jak prostor, tak jeho výzdoba by měla být v souladu s vaší duši, energií, vnitřní Bohyní i Bohyní „tam venku“.

Na tento rituál budete potřebovat papír a pero.

Zapalte svíce, kadidlo anebo éterické oleje v aromalampě.

Záměr: nalaďte se na svou energii v krátké meditaci. Uzemněte se, zklidněte svůj dech a nechte své myšlenky odplynout. Můžete si pustit vhodnou hudbu, je-li vás víc, jedna z vás může tiše bubnovat. Budete-li mít pocit, že vaše tělo, srdce a duše jsou „vycentrovány“ a vy spočíváte ve svém nitru, v posvátném prostoru své vnitřní Bohyně, přemýšlejte o tom, kde se právě teď v životě nacházíte. Naslouchejte svému vnitřnímu moudrému Já. Jste v niterném prostoru, v němž můžete manifestovat a přijímat cokoli budete chtít. Nechte ze svého centra znít tichý hlas Bohyně, která vám sdělí, jaký váš záměr nebo sen je momentálně pro vás ten nejdůležitější, kterému se právě teď máte věnovat a dát mu vší svou pozornost. Napište na připravený papír ten nebo ty vize, které vám Bohyně „sešle“. Nemá jít se o dlouhý seznam, ale o jednu nebo dvě věci, které jsou nejpodstatnější v tomto okamžiku vašeho života. Dávejte na papír svůj záměr s pozitivním zaměřením a jasnou myslí.

Kupříkladu:

"Jsem připravena přizvat do svého života a přijmout v zájmu svého nejvyššího dobra a nejvyššího účelu, v dokonalé lásce a důvěře, v naprosté harmonii se vším a všemi projev absolutní touhy, kterým je ………...". (vyplňte namísto teček objekt svého snu)

Pokud budete chtít, položte na popsaný papír růženín anebo adulár, aby zvýšili vibrace, které podpoří realizaci vašich záměrů. Můžete také na papír nakreslit nebo napsat symboly a znaky, které představují spojení s Univerzem a Bohyní. Mohou být jakkoli složité nebo zcela jednoduché, je to na vás. Jde o smysl a účel, nikoli o estetickou stránku nebo komplikování svého rituálu.

Poté nahlas přečtěte znění svého záměru. Zapalte papír v plamenu svíčky anebo přiložením na doutnající svazek šalvěje, kterou čistíte prostor kolem vás a přizýváte jejím prostřednictvím božské bytosti.  Vhoďte hořící papír do připravené nehořlavé mísy. Můžete také zapálit své přání ohni vnitřního příp. venkovního krbu. Dívejte se na hořící papír a stále myslete na svůj záměr. Myslete na to, jak stoupající kouř odnáší vaše sny vzhůru, do nebe, k Bohyni, k Luně.

V průběhu stoupání dýmu z hořícího papíru projevte pomocí svého hlasu účast na rituálu, jeho vibracemi posilněte svůj záměr a jeho cestu do vyšších sfér.

Opláchněte si ruce v čisté tekoucí vodě nebo v misce naplněné čistou vodou. Můžete do ní vložit okvětní plátky růží anebo krystaly růženínu a aduláru, abyste ještě víc podpořili plynoucí a podpůrné energie.

Projevte pak vděčnost, za vše co již máte i vše, co vám budoucnost, Bohyně a Univerzum přinesou. S vědomím přítomnosti Bohyně, svých průvodců a pomocníků, poděkujte a požádejte, aby byl váš záměr přijat a naplněn.

Vězte, že semena vašeho záměru okamžitě začnou v tichu a nenápadně růst. Vámi vykonaný rituál bude úspěšným posunem vpřed.

Přivítejte v duchu nové možnosti a manifestaci nových začátků. Luna vám kyne a vyzývá vás: "Pojď, tanči se mnou." Bude-li se vám chtít, na závěr si skutečně zatančete.

Doufám, že tento rituál bude pro vás inspirací. Užijte si první čtvrt Luny tohoto roku a snad se sejdeme na plánovaném VÝCVIKU KNĚŽEK ZLATÉ LUNY.

Pokud byste o něj měli zájem, napište mi na: judita.peschlova@gmail.com