Fontána mládí pro ženy: staroslovanská jóga 

27 HVĚZDNÝCH KLÍČŮ STAROSLOVANSKÉ TAJNÉ TRADICE

Po delší době žádaný a znovu opakovaný kurz! Některé jeho dřívější absolventky učí tuto metodu další ženy i lektorky různých ženských seminářů. Ale jak se říká, je vždy přínosnější jít přímo ke zdroji. Tuto metodu jsem totiž jako první začala v Čechách šířit já už před několika lety. Budu mi radostí a ctí, pokud její „trénink“ se mnou absolvujete.

Hvězdné klíče, slovanská forma Fontány mládí, vrací ženu k sobě, do jejího skutečného centra, uzdravují její vnitřní ženské Já, její Animu, její vnitřní dítě, tedy vnitřní dívenku, avšak také její vnitřní Milenku, Matku a Stařenu bez ohledu na její věk. Napojují duši ženy na duši Světa, duši Bohyně, rovněž však na její ženskou rodovou linii a na její dávné předkyně.

Cvičení omlazuje a léčí prostřednictvím regulace ženské energie.  

Na dálném východě se můžete velice snadno setkat s jógovými a podobnými praktikami, dopátrat se však tajných cvičení starých Slovanů není až tak jednoduché. Napohled je zdají být mnohem jednodušší a méně náročné, mají však nesmírně hluboký účinek. Pro ženy byl vyvinut osobitý systém cviků, které nejsou vhodné pro muže právě proto, že krom jiných pozitivních účinků zesilují ženské aspekty, dokonce efektivně působí na hormonální úrovni i na úrovni kladné korekce ženské DNA.

Slovanská „gymnastika“ pro ženy, někdy označována za "cvičební sestavu čarodějek", je prastarý systém jednoduchých pohybů, které byly po celé generace předávány z matky na dceru. V současnosti se tato tradice obnovuje. Existuje několik škol tohoto slovanského ženského cvičení s jistými rozdíly, jádro však zůstává stejné.

Tento praslovanský cvičební systém sestává celkem z 27 dynamických pozic, rozdělených po devíti do třech cyklů, neboť jsou mystickým způsobem přizpůsobené třem slovanským mýtickým světům zvaným Jav, Prav a Nav. Ty se trochu podobají konceptu šamanského Dolního, Středního a Horního světa, ačkoli úplně stejné nejsou.

V obou případech jsou však propojené jakousi osou, kterou známe pod jménem Axis Mundi, osa světa, i když tato může mít u různých kultur odlišnou podobu i názvosloví. Velice často tuto osu představuje strom; u starých Slovanů se o ní mluví jako o „spojovací aleji“ mezi světy, nebo jako o Stromu hlasů či Stromu starých duší. Komunikace mezi jednotlivými světy může plynout z nižších říší k vyšším; a naopak, požehnání z vyšších říší může sestupovat k nižším světům a k nám lidem. Žena tvoří u provádění jednotlivých pohybů Fontány mládí kmen, osu psychického růstu, která spojuje nebe a Zemi, ducha a hmotu. Děje se tak prostě, skrze její tělo.

Každá z pozic představuje určitý rys, ctnost nebo aspekt života a má svůj vlastní symbol, rovněž však afirmaci atd.

Ke každému z 27 hvězdných klíčů, neboli k jednotlivým pohybům, je přiřazena barva cyklu, k němuž náleží a též vlastní staroslovanský, speciální symbol. Ten zvyšuje účinek každého cviku. Symboly vycházejí většinou ze vzorů tradiční slovanské výšivky. Staří Slované používali tyto vyšívané znaky nejenom na svém oblečení a jiných textiliích, nýbrž také na různé magické účely, na ochranu, pro větší osobní sílu, nastolení harmonie, zlepšení či udržení zdraví nebo i vztahů apod. Sloužili taktéž jako jistá forma magických sigílií i jako velice účinné talismany.   

Pravidelné cvičení Hvězdných klíčů může ženu dosti zásadně změnit po všech stránkách. Mají nesmírnou transformační sílu, zaměřují se na typicky ženské části těla, tudíž na prsa, boky, břicho, stehna, avšak také na thymus, štítnou žlázu, lymfatické uzliny. Josu vhodné též pro těhotné a menstruující ženy, neboť zmírňují menstruační bolesti a dokonce pomáhají u různých ženských onemocnění.

Provádění pozic Hvězdných klíčů je doslovným, nikoli však komplikovaným rituálem. Většinou se cvičí v šatech či sukni, někdy v pohodlných volných, avšak žensky působících kalhotách, v žádném typicky sportovním odění. Krom jiného se na začátku sestavy navazuje kontakt s Matkou Zemí, stanoví se cíl cvičení (splnění osobního snu, lepší zdraví, vzkvétající hojnost, rozvíjející se vztah atd.). Celková délka cvičení po jeho dokonalém osvojení činí pouhých 15 minut.  

Zařazení Fontány mládí do každodenní praxe otvírá bránu k jiným aktivitám. Může však být také počátkem složitější rituální práce. Poskytuje mnoha ženám větší smysl pro strukturu a řád, a posiluje jejich duchovní praxi.  

Fontána mládí bývá nezřídka začleňována do průběhu ženských kruhů a skupinových rituálů, dokonce i jako úvodní fáze ohnivých nebo sezónních obřadů.

Cviky aktivují energetická centra ve třech fázích. Zpočátku se velice intenzivně pracuje na vibracích center souvisejících s energií dívky, ženy, matky, Velké Matky, Země, ženského zdraví, ženského vědomí a uvědomění, ženské přirozenosti atd.  

Hluboká vnitřní zkušenost, ke které se postupně pravidelným vykonáváním 27 Hvězdných klíčů ženy propracovávají, mírní a časem zcela eliminuje negativní následky stresu a mění je na stav duševního klidu a pohody. Fontána mládí je skvělou formou péče o sebe. Hluboké léčení, ke kterému pozvolna dochází, není vždy fyzické: může se projevit v emočním, duševním a duchovním životě, zvýšit imunitu a zlepšit ženskou neurochemii.

Termín: 

Místo konání: Praha

Cena: 3.650 Kč

Lektorka: Judita Peschlová

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo vyplněním formuláře níže

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

P. s. mimo rozsah tohoto kurzu je možné pro později pro každou ženu, která pronikne hlouběji do tajů Fontány mládí, vybírá dle data narození soubor sedmi zcela osobních cvičení. Tato individuální sada se skládá ze šesti základních póz tvořených vždy dvěma z každého ze tří výše zmiňovaných slovanských světů a jedné hlavní pózy, která představuje ženin životní cíl anebo její vyšší poslání.

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: