AUTOMATICKÉ PÍSMO: TAJNÁ REČ DUŠE I NEBA - VYŠŠIA FORMA CHANNELINGU, ANJELSKEJ TERAPIE, LIEČENIA A ZASVäTENIA DO ENERGIÍ SVETELNÝCH BYTOSTÍ, ALE AJ JEDEN ZO SPôSOBOV ROZVOJA KREATÍVNEHO PÍSANIA

DEŇ PLNÝ PÍSANIA A RADOSTI, V KTOROM ZISTÍTE, ŽE NEEXISTUJÚ ŽIADNE OBMEDZENIA (okrem obmedzení vašej vlastnej mysle)

 

 

 

PRE ZAČIATOČNÍKOV I POKROČILEJŠÍCH A POKROČILÝCH

Obohatenie svojej osobnosti o nový rozmer, o požehnanie vlastnej tvorivosti a otvorenia sa všetkému, čo prichádza ako posolstvo z iných sfér a dimenzií, cesta k ďalšiemu hlbokému poznaniu a k svojmu dokonalému Ja...

Z obsahu kurzu:

 • Objasnenie princípu automatického písania spojeného s anjelskými vibráciami a channelingom
 • Nácvik uvoľnenia tela a rúk
 • Techniky oprostenia mysle a zbavenia sa kontroly vedomia a rozumu
 • Zvyšovanie osobných vibrácií, zlaďovanie osobnej vibrácie s vibráciami duchovnývh pomocníkov a sprievodcov, s ktorými sa vstupuje do channelingu
 • Osvojenie metódy napojenie na zdroj najvyšších informácií z Univerza a knižnice Akáša, svojich svetelných pomocníkov a sprievodcov a zároveň na energiu toho, pre koho píšete, na miesto, situáciu, skutok atď.
 • Techniky ukotvenia spojenia s bytosťami svetla (archanjeli, anjeli, na nebo vzatí majstri, hviezdne bytosti a strážcovia, Atlanťania, Plejáďania atď.)
 • Aktivácia, prebudenie, resp. zvýšenie schopnosti automatického písania
 • Rozvoj schopnosti zapisovania posolstiev, odpovedí na položené otázky, diagnostikovania problémov, zdravotných aj iných ťažkostí, ale aj vrodenej danosti touto formou zároveň liečiť
 • Učenie sa kladeniu otázok a interpretácii odpovedí
 • Čistenie priestoru automatickým písmom
 • Meditácie, vizualizácie, zasväcovanie do Univerzálneho najvyššieho vedomia, do anjelských energií a iné, a ďalšie...   

 

Lektorka:            JUDITA PESCHLOVÁ, prvý praktikujúci certifikovaný terapeut 

                              anjelskej terapie v SR i v ČR (začala spontánne písať automatickým 

                              písmom ešte pred začiatkom školskej dochádzky vo svojich  

                              cca 5 rokoch, v prvom ročníku základnej školy dokonca písala 

                              záhadným starým písmom, a to sprava doľava...)

Termín:                5.10.2014, 10. – 17.00 hod.

Miesto konania: Bratislava

Kurzovné:             45 eur

Kontakt:                judita.andele@gmail.com

Čo si priniesť:       písací blok A4 bez linajok, perá a ceruzky, podložku 

                                na písanie A4, svoje obľúbené kamienky, sviečky, 

                                talizmany, príp. čerstvé kvety zo svojej záhradky...

 

Teším sa na osobné stretnutie s vami i na váš obohacujúci prínos do skupinovej práce.

Judita

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: