RITUÁL DOBITÍ ENERGIÍ ZA POMOCÍ ANDĚLŮ

 
Cítíte-li se oslabeni, vyčerpaní, unavení, můžete sáhnout po tomto velice jednoduchém rituálu, který je nejvhodnější provádět vždy ráno, než vykročíte do svého nového dne: 
Pohodlně si sedněte někde, kde nebudete rušeni (po nějaké době do dokážete kdekoli, kdykoli, za jakýchkoli podmínek). Je-li to možné, pusťte si svou oblíbenou meditační hudbu a zapalte červenou svíci. Zavřete oči. Dýchejte klidně, pomalu. Přivolejte anděly energie (třeba Ariel, která vás může nejenom zásobit, nýbrž i předzásobit ohnivou energií vitality a vnitřní síly). Požádejte je, aby do vás vlili svou mocnou nebeskou energii a vyrovnali ak váš osobní energetický deficit. Představte si, jak na vás kladou své hebké, měkké, laskavé a milující ruce, z nichž vychází přesně takový typ energie, který v této chvíli potřebujete (jiskřivá rubínová energie Ariel nebo obecně podporující a nebeské vibrace přinášející křišťálově bílá, třpytivá energie. Vnímejte, jak toto oživující andělské světlo naplňuje celé vaše tělo, každou jeho mikro částečku, každou jeho molekuly, každý atom. Podle toho, co je vám příjemnější, vytvořte představu osvěžující světelné sprchy anebo zahřívající teplé vlny energie a pod. Tato energie ve vás vibruje a stoupá po spirále, zbavuje vás všeho negativního, detoxikuje, očišťuje od nánosů všeho, co zabraňuje volnému plynutí životní energie. Posilněte tento očistný proces vědomým pomalým vydechováním všech toxinů, ať již fyzických, mentálních, emočních či jiných. Pak ve vás začne za pomoci andělů stoupat vitální energie. Budete cítit, jak ve vás doslova kolotá, proudí, víří, dodává vám elán, rozhodnost, živost. Ve chvíli, v níž budete vědět, že jste od andělů přijali tolik energie, kolik jste v té chvíli byli schopni "natankovat", obraťte svou pozornost opět na své dýchaní a jeho prostřednictvím se vraťte do teď a tady, do přítomné chvíle, ke svým každodenním povinnostem či radostem. Poděkujte andělům. Vězte, že je dáno... 
Zaujala vás tato malá ukázka jednoduchého andělského rituálu? Líbila by se vám knížka s rituály první andělské pomoci, kterou zvládne kdokoli? Budu vděčná za vaše zpětné vazby :-) 
Judita Peschlová, www.angelcity.cz