Výklad Tarotu/Výklad karet

Každý z nás je něčím obdařen, já bych se s vámi ráda podělila o své dary. Poskytuji soukromé konzultace, výklady a rozbory lidem, kteří hledají odpovědi v otázkách zdraví, lásky, kariéry, financí, duchovního rozvoje atd. Moji spirituální průvodci mi sdělují a zprostředkovávají informace a poselství z minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které mohou "probudit" duši, takže je následně možné vytvářet a přijímat hojnost ve všech oblastech života. 
 
Od roku 1988 jsem poskytla víc než 19.000 profesionálních čtení Tarotu, rozborů na základě mé vlastní metody tarotové numerologie, sezení s andělskou terapií, kresbou a písmem, indiviuálních konstelací rodinných, firemních, kariérních, finančních, vztahových atd., a to jak osobně, tak i po telefonu nebo prostřednictvím skypu. Povzbuzení, motivace a pomoc lidem při realizaci jejich snů, přání, plánů, vizí, tužeb tím, že nabízím slova podpory a povzbuzení, které přicházejí od mých duchovních rádců a pomocníků jak skrze Tarot tak ostatní zmíněná média jako nástroje k získání žádoucích odpovědí, se stali doslova mou vášní a zálibou. Všichni sme spojeni s tím, co nás převyšuje a co nás může vést po cestě životem v nesnazích i v šťastných chvílích. Mým úkolem je proto v těch případech, kdy to někteří z vás ještě neumí, podpořit vás v navázání tohoto spojení tak, abyste si později již dokázali pomoci sami. 
 
Vše, co vyplyne ze soukromých konzultací, zůstává přísně důvěrné. Ve skutečnosti jsem se časem naučila selektovat obsahy své paměti a informace, které se ke mně dostávají skrze mé průvodce a rádce, zapomíná ve většině případů má vědomá mysl ve velmi krátké době po proběhlém sezení, co poskytuje ještě větší ochranu soukromí.
 
Věřím, že všichni zde na Zemi jsme se potkali za jistým účelem. Věřím, že všichni jsme byli stvořeni sobě rovni, a jak jsem již zmínila též v to, že všichni máme speciální dary a talenty. Poté, co zjistíme, jak je rozpoznat a jak je začít používat, můžeme sdílet tyto dary s ostatními a podpořit kvalitativní posun v jejich životech. I když mnozí z vás ještě neobjevili svá skutečná nadání a své skutečné poslání, nebo jenom částečně (ani jejich skutečný účel, možnosti, způsob využití a cestu k jejich realizaci), někdy stačí k jejich probuzení z dlouhého spánku povzbuzení a náhled ať již skrze Tarot nebo jinou techniku. 
 
Zatím je mojí rolí povzbuzovat a podporovat ostatní v léčení, emocionálním, mentálním, někdy i fyzickém, a také duchovním na cestě přes složité zákruty a problémy života, což nakonec vede k větší spokojenosti, štěstí, lásce, hodnosti a zdraví. Domnívám se, že každý z nás má potřebu a touhu po probuzení z dlouhého sna nikoli nepodobného spánku Šípkové Růženky, takže pak můžeme najít svou vlastní pravdu i skutečnou životní vášeň a stát se tak tím nejdokonalejším obrazem sebe sama...
 

Budu potěšena vaší přízní a ochotou svěřit své potíže, starosti, strasti avšak i radosti do mých rukou.

V lásce a míru

Judita

OBJEDNAT VÝKLAD NEBO SE PŘIHLÁSIT NA KURZ

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Výklad Tarotu/Výklad karet/Konzultace/Poradenství