PRAHA MĚSTO BOHYNĚ

Mystická procházka Prahou: Praha Matka měst, město Bohyně

Lektorka:           Judita Peschlová

Termín:              termín bude vypsán

Místo setkání:  hala Fantovy kavárny hlavního nádraží, metro C

Vložné:               250 kč

Kontakt:             judita.andele@gmail.com

 

Proč se Praze s její záhadnou atmosférou, snovou energií a magickými vibracemi říká právě Matka měst? Matka měst evokuje jinou Matku, Velkou Matku, Velkou Bohyni. Snad ke vzniku synonymu Matka měst vedlo víc důvodů, ale jeden z nich může být velice skrytý a souvisí kromě jiného již s kulturou lidí, kteří osídlili její území v dávných dobách, a kteří uctívali právě Velkou Matku, Bohyni, jejímž posvátným územím budoucí město Praha bylo a z určité části dodnes i zůstalo.

Navíc, dnes už i archeologické nálezy dosvědčují, že pražská kotlina byla cílem starověkých keltských poutí. A Keltové ctili Bohyni stejně, jako své mužské Bohy. Ona jediná vládla keltskému Kolu roka, rozdělenému na osm částí, jimž byla přirazena vždy jiná Bohyně. Velká Bohyně dlela v jeho středu stejně, jako dlí Praha v centru království českého. Když už jsme u českého království, Abraham a Sancta Clara, jinak velice kritický kazatel na císařském vídeňském dvoře, v 17. století připodobil v jedné ze svých německých kázní Čechy a jejich Matku měst k nebeské říši (a k tomu uvedl také, že: „…V nebi jsou svaté panny; o ty v Čechách není nouze, jako byla svatá Anežka, Milada a jiné. V nebi jsou svaté vdovy; ani ty v Čechách nechybí, jako je svatá Ludmila a Zdislava…“ - čili ženy v důležité roli na nebesích, ženy, z nichž mnohé sehráli nezaměnitelnou roli rovněž v dějinách Čech…). A Královnou nebes je přece – Bohyně (ať již získala v časech křesťanských podobu Panny Marie a ztratila tu původní)…

Legendární kněžnou Čechů se stala Libuše, pokračovatelka vlády Bohyně nad územím města, jemuž předpověděla velkou slávu. Je náhodou, že římská Bohyně Venuše v jedné ze svých podob nesla jméno Venuše Libitina (Libentina, Lubentina, spojujíc v sobě také řeckou Persefoné)? A že existovala také Bohyně Libissa, Královna víl? Malá osobní spekulace:  Nebyla naše Libuše i se svými sestrami aspektem Bohyně nebo Bohyní samotnou?       

Vydejme se tedy společně v kročejích Bohyně jejím městem a nechme se jí překvapit!

Judita Peschlová:
Žiji v Praze již řadu let. Vybrala jsem si ji k místu svého pobytu záměrně kvůli svému okouzlení tímto místem plným tajemství, mystiky, legend, mýtů a starých příběhů, k níž mě to táhne již od útlého dětství. Jsem nejenom profesionální průvodkyní mluvící několika jazyky, nýbrž i průvodkyní životem a osobním rozvojem, zejména jako (rovněž profesionální) psychoterapeutka a odbornice na Tarot, mytologii, archetypy a andělskou terapii, a také certifikovaná konstelářka rodinných a firemních konstelací.