Voňavá poselství od anděla strážného

 
Zprávy od vašeho anděla strážného mohou vonět! Třeba obrátíte-li se svého anděla strážného v modlitbě nebo meditaci, můžete ucítit intenzivní vůni, která představuje pro vás konkrétní zprávu. Naše mozky se zabývají vůní ve stejné oblasti, v níž se zpracovávají intuitivní myšlenky a pocity (limbický systém). Vůně jsou snad ze všeho nejvíc spojené s našimi vzpomínkami, a proto se také mohou stát spouštěči vzpomínek a připomenou vám klíčové okamžiky. Avšak nejenom to: skrze vůně se nám andělé připomínají a též se s nimi můžeme jejich prostřednictvím spojit. Anebo přijmout jejich poselství v podobě vůně, a to nikoli pouze v případech, kdy ještě docela neumíme "rozkódovat" jinou podobu jejich komunikace s námi. 
Co nám může náš anděl strážný říkat jistým druhem vůně? Tak tedy například:
 
Květinové vůně
 

Ve vůni květin - zejména růží - se andělé zpřítomňují v našem živote velice často. Nezřídka pak andělé a jejich prezence "voní" podobně jako frézie (a archai Gabriel prý zvykne vonět po vanilce. Že vanilka není květ? Hm, ale vyrábí se z tobolky jistého druhu orchideí...). Květinové vůně mají pravděpodobně ze všech vůní nejvyšší vibrace. Jelikož i energie andělů vibruje na velice vysoké frekvenci, spojují se s námi snadněji přes "živé subjekty", které mají rovněž vysoké vibrační energetické pole. Pokud ucítíte v průběhu andělských modliteb, meditací, vizualizací, afirmací a pod. květinovou vůni, i když se ve vaší blízkosti žádné květiny nevyskytují, bude tato vůně určitě znamením od vašeho strážného anděla. Někdy vám květinovou vůní dává jednoduše najevo, že je stále s vámi a chce vás povzbudit.

 
Vůně blízké nebo milované osoby
 
Pokud prosíte o něco, co je spojené s osobou vám blízkou a váš anděl strážný vám chce ohledně této záležitosti poslat určité poselství, může "hovořit řečí" vůně, připomínající osobu, které se to týká. Pokud jste kontaktovali anděla strážného kvůli svému patnerovi či partnerce, může vám dát skrze vůni vaší milované osoby či jejího oblíbeného parfému nebo dokonce její osobní tělesné vůně najevo, že je s vaší prosbou či situací, kterou se zabýváte usrozuměn a hodlá vám v ní zásadně pomoci. Vůně bude ve věcech blízkých osob způsobem, jakým vás často chce váš anděl strážný utěšit.
 
Vůně určitého místa
 
Obracíte-li se na andělské bytosti s nějakou prosbou, můžete někdy ucítit vůni připomínající váš domov, kancelář, školu, případně vám známý park, louku, lesík, pláž, babiččinu chaloupku atd. Tyto "vonné zprávy" mají ve vás evokovat vzpomínky na konkrétní  místo ve vašem životě. které má z pohledu andělů v záležitosti, které se týká vaše žádost, důležitou roly. Je-li kupříkladu pro vás důležité překonat jistý blok, o němž ani vy sami netušíte, že vznikl určitou traumatizující událostí, andělé vás obklopí vůní místa, v níž  k této události došlo. Vůně jakožko silný spouštěč vzpomínek spustí proces rozpomínání a vy se můžete za pomoci andělů zbavit jak traumy, tak následně i bloku, který vám brání v tom, čeho byste chtěli dosáhnout.
 
Vůní může být mnohem víc, záleží na mnoha faktorech. Někdy mohou vůně symbolizovat to, o čem s vámi andělé chtějí komunikovat nebo o čem vám chtějí zprostředkovat své poselství. Třeba:
 
Kadidlo: duchovní osvícení
Růže: povzbuzení, spiritualita, hojnost
Grapefruit: vděčnost
Máta: čistota
Skořice: mír a klid
Smrk: radost
 
Chcete-li se dozvědět více o andělských vůních, o tom, ke kterému andělů či archandělu jaká vůně přislouchá a pod., přijeďte na seminář Andělská aromatepie. V Praze 25.4.2015 a v Bratislavě 18.4.2015.
 
Víc tady: https://www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/konstelace/anjelske-kurzy-rozne-terapia-liecenie-channleing-autom-kresba-eta-anj-univerzita-anjelske-meditacie-atd-/anjelska-aromaterapia/  

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: