ORIGINÁLNA NOVINKA! KONŠTELÁCIE NADVÁHY, PODVÁHY, PORÚCH PRÍJMU POTRAVY A HOJNOSTI, PROSPERITY ČI ŽIVOTNÉHO ÚSPECHU
Zniesol by váš životný štýl nejaké tie zlepšenia? Trápite sa nielen nadváhou, podváhou prípadne inými prejavmi porúch príjmu potravy? Zároveň by ste celkom radi vydržali aké také alebo aj výrazné navýšenie miery hojnosti či rast úspechu vo svojom živote, a to nielen pracovnom? Ako môžu odchýlky v telesnej váhe súvisieť s materiálnym zabezpečením, dostatkom, zdarom či nedostatkom a nezdarom? Možno by ste sa nestačili diviť, keby ste sa mi sebe dali príležitosť uvidieť to na vlastné oči a zažiť na vlastné oči vo svojej rodinnej či inak definovanej konštelácii...

Rodinné, systemické (alebo v tomto prípade „váhové“ alebo „prosperitné“) konštelácie sú výborným prostriedkom , ktorý vám pomôže lepšie porozumieť vášmu životu, telu, duši i životným situáciám či okolnostiam, ktorým ste vystavení, prípadne ste sa v nich „ocitli“.

K svojmu plnohodnotnému životu všetci potrebujeme primerané zdravie, primerané hmotné istoty, zázemie a navyše byť obklopení ľuďmi, s ktorými je nám dobre . Ak sa dlhodobejšie zaoberáte buďto svojou váhou, váhovými výkyvmi a podobnými prejavmi či vás dokonca trápia s tým spojené vleklé zdravotné ťažkosti, alebo sa kvôli tomu stretávate s neuspokojivými vzťahy , možno je na čase pozrieť sa novým pohľadom a zariadiť si život tak, aby vám prinášal viac radosti, šťastia, hojnosti a prosperity..

V rámci konštelácií zameraných na vyššie uvedené aspekty nášho života, čoraz častejšie a vyskytujúcimi, je obľúbená ich forma testujúca napríklad to, ktoré potraviny vám prospievajú a ktoré nie, aký efekt majú konkrétne u vás lieky či potravinové doplnky, o ktorých prospešnosti by ste mohli mať pochybnosti .
Na seminár nie je nutné prísť s vlastnou zákazkou. Budete mať príležitosť stáť ako zástupca v konšteláciách ostatných. Mnohí účastníci hodnotia túto skúsenosť dokonca ako prínosnejšiu, než svoju vlastnú zákazku. Príležitosť vcítiť sa do niekoho, kto je úplne iný, kto prechádza celkom odlišnými zážitkami (napríklad protiklad nadváhy a podváhy, úspechu a neúspechu, prosperity a nedostatku) než vy sami, je veľmi obohacujúca a rozširujúca nielen náš pohľad na svet, lež i naše šance a životné možnosti.
Príďte , aby ste pochopili seba aj druhých a prekonali prekážky na ceste ku spokojnejšiemu, šťastnejšiemu a bohatšiemu životu!


Miesto konania: Bratislava
Termín konania: 22.2.2014, 17.30 – 20.30 hod.
Lektorka: Judita Peschlová, certifikovaná terapeutka systemických 
konštelácií a psychoterapeutka
Cena: 15.- eur
Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

www.angelcity.czwww.juvita.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: