Andělská akademie ETA - večerní pokračovací kurz

Energetická Terapie Archandělů

Pro terapeuty i laiky, pro začátečníky i pokročilé

Vstupte do prostoru, v němž se za pomoci archandělů nemožné stává možným…
 
1. BLOK O 3 ČÁSTECH: úvod do emoční a energetické andělské terapie: první kroky na cestě k získání dovedností andělského terapeuta. Uvedení do světa andělů, nácvik navazování kontaktu s anděly, archanděly a světelnými bytostmi prostřednictvím speciálních technik, anděl strážný a spojování se s ním. Probuzení mediálních schopností. Čakry a odpovídající životní oblasti v rámci emoční a energetické andělské terapie. Práce andělského terapeuta i laika přes čakry a jejich vibrační úroveň. Esence podporující andělskou energii a schopnost pracovat s ní ve svém zájmu iv prospěch těch druhých...
 
2. BLOK O 3 ČÁSTECH: Zrod a bezpečí: archanděl Uriel a Sandalfon a andělé živlu země. Zbavování se bloků v první, kořenové čakře, a tím ve všech oblastech života, které s ní souvisejí. Uzemňování. Andělské speciální cvičení na rozproudění energie první čakry. Specifické a originální andělské meditace s první čakrou "šité na míru" AA. Esence první čakry. Zrod nové síly, vitality a energie. Řešení vztahu k vlastnímu tělu a k přírodě, vzpomínek na ty, kteří se o nás starali (či nestarali), spojení s rodinou, matkou a se ženskou linií. Život s anděly v prostředí chráněném před jakoukoli nepohodou a životními zkouškami. Odblokování negativních přesvědčení týkajících se hmotného dostatku. Andělské bytí v hmotné hojnosti, bezpečí, důvěře a životních jistotách...
 
3. BLOK O 3 ČÁSTECH: Zdraví a tvořivost: archanděl Rafael. Eliminování bloků v druhé čakře. Andělské cvičení na rozproudění a zkvalitnění energie druhé čakry. Andělské meditace s druhou čakrou. Esence druhé čakry. Léčení fyzického těla a tělesných symptomů. Skoncování s rolí oběti. Aktivace uzdravujících a sebeuzdravujících schopností a sil, posílení imunitního systému, mobilizace obranyschopnosti. Probuzení kreativity, tvůrčího projevu, představivosti a duchovních aspektů spojených s Matku Zemí. Andělská podpora osobního růstu a "výživy" ve všech významech tohoto slova. Andělsky úžasný život v hojnosti radosti a zdraví, nadšení a elánu ...
 
4. BLOK O ČÁSTECH: Vnitřní dítě a vůle: archanděl Ariel a Jofiel a andělé Slunce i živlu ohně. Eliminování bloků ve třetí čakře. Andělské cvičení na rozproudění energie třetí čakry. Andělské meditace s třetí čakrou. Esence třetí čakry. Léčení strachu a pochybností a jejich odstranění, shození břemene předchozích generací a ztráty kontaktu s vlastní vnitřní sílou v dětství. Aktivace osobní vůle, nacházení vlastní identity a osobního poslání, životní mise a vize a jejich naplnění, hledání ztracené vášně k naplno prožíváním bytí, otázky vůdcovství a ovládání. Andělský rituál zrání, respektu a sebeúcty. Zapálení andělského ohně transformace. Andělský život v hojnosti tvořivosti, naděje a úspěchu ve všech jeho podobách...
 
5. BLOK O 3 ČÁSTECH: Nebeská a lidská láska: archanděl Chamuel a andělé živlu vody. Odstraňování bloků na úrovni čtvrté čakry. Andělské cvičení na rozproudění energie čtvrté čakry. Andělské meditace s čtvrtou čakrou. Esence čtvrté čakry. Aktivace emočního zdraví, lásky a soucitu na všech úrovních. Odstraňování emocionálních bariér a strachu z intimity. Andělské konstelace lásky, andělský sňatek anima a nimy, harmonie v dávání a přijímání, spojení s láskou pozemskou i andělskou. Vytvoření trvalého spojení se svou duší. Andělský život v hojnosti lásky, čistého citu, bezpodmínečného přijetí a něhy ...
 
6. BLOK O 3 ČÁSTECH: Hlas duše a zvon srdce: archanděl Haniel a Zadkiel a andělé živlu vzduchu. Eliminování bloků v páté čakře. Andělské cvičení na rozproudění energie páté čakry. Andělské meditace s pátou čakrou. Esence páté čakry. Odstranění starých komunikačních vzorců, aktivace komunikačních kanálů a laskavého vyjadřování na všech úrovních. Aktivace thymu, a též schopnosti skutečného, hlubokého odpuštění. Vyjádření svých snů, tužeb a přání. Poselství andělského zaslíbení věčné lásce. Andělský život spirituálního učitele (který s lehkostí učí druhých) v hojnosti obdivu, milujících slov, otevřenosti , upřímnosti a pravdivosti...
 
7. BLOK O ČÁSTECH: Identita mimo hranice fyzického těla: archanděl Gabriel a Raziel a andělé Měsíce. Odstraňování bloků na úrovni šesté čakry, jakožto i náhledů a úhlů pohledu, starých představ a vztahových vzorců. Andělské cvičení na rozproudění energie šesté čakry. Andělské meditace se šestou čakrou. Esence šesté čakry. Aktivace jasnovidectví, jasnozřivosti, jasnoslyšnosti, jasnocítění a andělského vhledu, probuzení energie skryté v intuici a vizích, rovněž i vlastní charismatické části osobnosti. Spojení s minulými životy. Andělský život v hojnosti světla, tepla a štěstí v světských i duchovních záležitostech...
 
8. BLOK O 3 ČÁSTECH: Vzestup - nová úroveň vědomí: archanděl Michael a Metatron a andělé živlu éteru. Eliminování bloků v sedmé čakře a v kanálu duchovní energie. Andělské cvičení na rozproudění energie sedmé čakry. Andělské meditace se sedmou čakrou. Esence sedmé čakry. Umění channelingu. Andělské učení vnímání za hranicí našich smyslů, nový přístup k původnímu poznání a jeho následnému využití, důvěra v Božské vedení, intuitivní poznání, otevření se kosmu, spojení s vyšším Já, přístup k obsahu nevědomí přes nadvědomí. Andělský život v hojnosti duchovních kontaktů a opravdové spirituality...
 
9. BLOK O 3 ČÁSTECH: MISTROVSKÁ ÚROVEŇ - srozumitelnost a moudrost: ZASVĚCOVACÍ RITUÁL A ZASVĚCENÍ DO TAJNÝCH ENERGIÍ ARCHANDĚLŮ A ANDĚLSKÝCH BRAN. Pilíře a sloupy světla, klíče k pozvednutí na vyšší úroveň, přenášení energií. Láska andělů, archandělů, nebes a univerza v nás. Naladění se na stav celistvosti a jednoty. Předávání přání Univerza a andělům. Doprovázení duší, kontakty s našimi drahými, léčení předků a spojení se s jejich sílou... Certifikační část Andělské Akademie ... (Tento jediný blok lze absolvovat pouze po účasti na všech předchozích!)
 
Lektor: JUDITA PESCHLOVÁ
 
Místo konání: PRAHA
 
Termíny konání: vždy večer, začátek v lednu 2013
 
Čas konání: 18.30 hod. - 21.30 hod.
 
Cena jedné části: 250.- kč
 
Kontakt: judita.andele@gmail.com
 
Poznámka: účast možná pouze po předběžném přihlášení na výše uvedenou mailovou
adresu