LÉČENÍ ŽENSKÉHO LŮNA – LÉČENÍ ZEMĚ

SEMINÁŘ V ŽENSKÉM CHRÁNĚNÉM KRUHU

Léčení ženského lůna spojené s léčením Velké Matky Země má prastarou tradici s kořeny v dobách takřka, nikoli však úplně, zapomenutých. Ženské lůno je jak na fyzické, tak na energetické a dokonce také na spirituální úrovni bránou, skrze kterou lidské duše vstupují do života na naší Velké Matce Zemi. Je tedy součástí sítě života, cyklickým zdrojem Stvoření, a tak spojeno se vším. Lůno každé ženy je posvátným mostem mezi různými světy: umožňuje přechod duše do hmotného světa; z hájemství neviditelného do říše viditelného. Sídlí v něm tvůrčí ženská energie, energie ženské duše a schopnost ženy propojit se navzájem skrze duševní blízkost a sdílené emoce. V lůně se před narozením nového člověka skrývá celý jeho potenciál stejně, jako se v útrobách Matky Země skrývá potenciál všeho živého. Proto léčení lůna kterékoli ženy neznamená pouze léčení rodové linie jejích předchůdkyň a také jejích potomků, nýbrž též naší Velké Matky.

Všichni jsme vzešli z lůna, proto je možné prostřednictvím lůna léčit také své tělo nejenom duši a srdce. Jako ženy máme moc vstoupit skrze své lůno do prvotního, původního stavu dokonalosti a zdraví; a uzdravit staré otisky na úrovni duše (nevyřešená a dosud neléčená zranění a traumata), které nosíme v sobě po celý život. Můžeme tak v sobě probudit opravdovou, léčivou a mocnou podstatu Velké Božské Matky, která dlí v našem nitru.

V průběhu jemného hojení ženského lůna navazují ženy bez ohledu na to, zda si uvědomují svá zranění či nikoli (neboť v sobě nosíme bolest a staré rány i předchozích ženských linií) hluboký vztah se svou skutečnou přirozeností. Někdy dokonce zaznamenávají skutečné uzdravení svých dlouhodobějších zdravotních potíží.  

Léčení posvátného ženského lůna a současně lůna Matky Země je jedinečné, protože probíhá podle potřeb duše, těla a srdce žen v aktuálním okamžiku:

·       hojí traumata a bolest, kterou zažili ještě v lůně své matky

·       čistí, odstraňuje a léčí traumatické zážitky a zraňující vzpomínky z dětství

·       uzdravuje vztah ke svému tělu a rovněž k Matce Zemi

·       odstraňuje ženský, tisíce let přetrvávající „otisk pronásledování, ubližování, zotročování a násilí“, který nedovoluje ženám vstoupit do jejich vlastní síly, opravdovosti, přirozenosti a moci

·       odhaluje a ruší vzorce utrpení a omezení převzaté od matky a celé rodové ženské linie

·       léčí prazákladní vztah ke své ženské přirozenosti, a bude-li žena chtít i k její vášnivé divokosti a svobodě

·       transformuje základní „okopírované“ mechanismy, které sabotují cestu k „probuzení“ do života skutečné ženy

·       odhaluje plán duše pro tento život

·       odstraňuje z cesty ženy všechno, co brání tomu, aby naplnila své vize a sny, a spojila se s zdrojem lásky a vášně v sobě

·       vrátí hlas lůnu, který je zároveň hlasem života

·       umožňuje vstoupit do lůna Života, lůna Velké Matky, vyléčit a zharmonizovat jinové energie proudící svým lůnem i lůnem Matky Země 

·       propojuje s vnitřní Bohyní a Matkou Zemí

·       probouzí schopnost léčit nejenom sebe, nýbrž i jiné ženy a Matku Zem

·       snižuje menstruační bolesti a zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu

·       podporuje léčbu neplodnosti

·       pomáhá vyrovnat se s traumatem potratu, ať již spontánního či umělé vyvolaného

·       připravuje lůno a dělohu na přijetí nového života, donošení dítěte a na porod

·       připravuje lůno na menopauzu

·       odblokuje a uzdravuje karmické otisky z minulých životů, které ovlivňují (nejčastěji na nevědomé úrovni) tento život.  

Lektorka:          Judita Katona Peschlová

Termín:            4. – 5. 3. 2017

Místo konání: Praha

Cena:                1.777 Kč

Kontakt:           judita.peschlova@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: