Systemické a tarotové konštelácie a ich archetypálny kód II.

Panoptikum rodinného systému a jeho archetypy 

A konečne: archetypy!

Možno by bolo prínosné predostrieť aspoň rámcový význam archetypov Tarotu, aby ste mohli sami veľmi opatrne nazrieť do popísanej tajomnej knihy života a jeho zákonitostí.

Archetypy môžeme  chápať, vnímať, rozoberať a vidieť z pohľadu rôznych škôl, smerov, učiteľov, filozofov, terapeutov... V tarotových rodinných konšteláciách sa opierame najviac o archetypálne zaradenia symbolických obrazov Tarotu podľa C.G. Junga. Takže, ak si vedome - bez toho, aby ste si najprv pozerali dôkladne, čo ktorá karta znamená – vyberiete obraz karty, ktorá vás buď najviac priťahuje, alebo vám najviac pripomína kohosi z rodiny /či vás samých/, mohlo by to okrem mnohých iných vecí znamenať:

0    Blázon                   Dieťa, embryo, pôvodca a Nehodný syn

1    Mág                        Syn

2    Veľkňažka            Dcéra

3    Cisárovná             Matka, Panovačná matka, Opičia láska, Milujúca matka

4    Cisár                       Otec, Tyran, Diktátor, Starostlivý rodič

5    Veľkňaz                  Otec určujúci pravidlá, Učiteľ, Manipulátor    

6    Milenci                   Syn ako „zberač“ skúseností, Sexuálny nenásytník, Hriešnik

7    Voz                           Hrdina, Rebel, Bojovník, Dobrodruh, Neverník a Predčasne odchádzajúce dieťa

8    Sila                          Dcéra ako „zberačka“ skúseností, Čarodejka, Násilník

9    Pustovník               Starý otec ako učiteľ, Múdry starec, Trpiteľ

10   Kolo šťastia           Matka určujúca možné skúsenosti, Osud, Rodinný kruh

11   Spravodlivosť      Trestajúca a odmeňujúca Matka, Kontrolujúca autorita, Malichern rodič

12   Viselec                    Syn obetujúci sám seba, Tvrdohlavec, Odbojník, Neposlúchajúce dieťa

13   Smrť                       Matka ako priechod bránou, členovia rodiny umierajúci náhle, predčasne, tragicky či nečakane odchádzajúci, Tragická                                          rodinná udalosť     

14   Miernosť                Zmierlivá a uzmierujúca dcéra, „Anjel“ rodiny

15   Diabol                     Temný syn, Zavrhnutý člen rodiny Čierna ovca, Zneužívanie v rodine

16   Veža                        Otec ako Pomstiteľ/Ochranca, Rozpad rodiny a rodinných hodnôt, Násilie

17   Hviezda                  Panenská dcéra, Rodinný obľúbenec či Pýcha rodiny    

18   Mesiac                     Stará matka: Smrteľná matka či Pohlcujúca matka, rodinné tajnosti

19   Slnko                       Maznáčik, Jedináčik, Sebecké dieťa, Vymodlené dieťa  

20   Poslední súd          Súdiaci syn, Posudzujúci členovia rodiny, Konzervatívci, Prastarí rodičia, Dávni predkovia, „Znovuzrodenie“

21   Svet                         Dcéra ukrývajúca seba samú, ale aj Centrálna postava rodiny, Úspešný a Uznávaný člen rodiny, Ideálna rodina 

 

Dvorné karty Malých arkán:

Významovo sú karty dvorných kariet detailnejším rozpracovaním archetypov Veľkých arkán a ich upresnením. „Hierarchicky“ zastupujú „Králi“ otcov alebo inú autoritu v rodine či inom systéme, „Kráľovné“ symbolizujú matky alebo ďalšie autority, „Princovia synov“, vnukov, mužských potomkov, „Princezné“ dcéry, vnučky, ženských potomkov.

 

Kráľ palíc                          Agresívny, panovačný otec

Kráľovná palíc                Náladová (cholerická) matka

Princ palíc                        Milujúci, láskyplný syn

Princezná palíc               Múdra, energická dcéra

POKRAČOVANIE S ĎALŠÍM POPISOM RODINNÝCH ARCHETYPOV (NIELEN V TAROTE, ALE PREDOVŠETKÝM V ŇOM) V STATI TRI TEJTO TÉMY...

AUTOR: JUDITA PESCHLOVÁ, CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ