Mlhy Avalonu, únos Guinevery, říše víl a legendy o Toru

„…Glastonbury je nebeskou svatyní na zemi…“ (Kronikář William z Malmesbury, 12. Století)

V dnešním Glastonbury, mlhami zahaleném bájném Avalonu, ostrovu jablek, kde dle legend spočívá král Artuš čekaje na den, kdy se vrátí se svými rytíři od kulatého stolu (tento příběh připomíná ten náš o svatém Václavovi a jeho rytířích) je více pozoruhodných míst. Jedním z nich je velice známý kopec zvaný jednoduše Tor (v překladu kopec), asi 150 m vysokého kopce, který sehrával důležitou roli již v dávnověku. Stávala tu svatyně, pak megalitický kamenný kruh, druidská zasvěcovací škola, a později i pevnost krále Melwase, panovníka Somersetu (Letní země), do níž unesl Guineveru (archeologové zde našli v šedesátých letech minulého století stopy po dřevěných budovách s pecemi na opracovávání kovů, keramiku, z níž se popíjelo víno od Středozemního moře, velké množství zvířecích kostí naznačujících bohaté hostiny apod.). Král Artuš Melwasovo sídlo oblehl i se svými rytířskými druhy, bojovat však za osvobození své choti nemusel, jelikož záhy došlo mezi ním a uchvatitelem k dohodě.

Již v ranní křesťanské éře zde stával kostel s klášter svatého Michala, později přestavěn. Následkem zemětřesení a později bojů mezi anglickým králem a katolickými kláštery byli budovy velice poškozeny. Zůstalo z nich nakonec pouze torzo hlavní věže se zajímavými reliéfy, která navzdory snaze křesťanství potlačit „pohanské vlivy“ dnes působí jako nebeská brána do jiných dimenzí. Původně snad šlo o pokus zničit nejenom legendy o této významné a energeticky neuvěřitelně silné lokalitě, ale také o potření moci Gwyn ap Nudda, vládce říše víl. Právě zde byl a dodnes je skrytý vstup do Annwnu, jak se hájemství víl říká v keltštině. Dle křesťanské legendy navštívil v 6. století Gwyna na Toru svatý Collen. Podařilo se mu projít tajným vchodem a stanout v Gwynově paláci. Aby nepodlehl svému vlastnímu pokušení, postříkal všechno kolem svěcenou vodou. Palác zmizel a on stál na majestátném Toru sám. Což však neznamená, že říše víl skutečně zmizela, ztratila se pouze z dohledu Collenovi a jemu podobným fanatikům nepřiznávajícím existenci i jiným rozměrům bytí, než té jim vlastní…

Lákají váš další legendy o tomto báječném místě, které nejenom probouzí zvědavost a naši duši i srdce, ale také vibrace, které změní i vás i váš život?

Přijmete tedy naše pozvání a pojeďte s námi nejenom na Tor, který budete vidět celou dobu i z místa, kde budeme ubytováni, nýbrž na další a další tajemná, významná, proslulá i utajená, v rámci dosavadních míst ještě neviděná místa…

8.5.2014 začátek poutě Cesta Hvězdy Duše (kromě mnoha jiného i po stopách glastonburského Zodiaku, zajímavé také pro astrology)

16.6.2014 začátek cesty za Grálem srdce a rituály letního slunovratu (kromě jiného třeba uvnitř kamenného kruhu v Stonehenge, ležícího na linii archanděla Michaela), v termínu, kdy není v harmonii pouze den a noc, ale všechny principy, na jaké si jenom vzpomenete… Takže procítíte Artuše a Guinevru, Michaela a Maří Magdalenu, Boha a Bohyni, Merlina a Nimue, světlo a tmu, Slunce a Lunu, kámen a vzduch, oheň a vodu, kněžku a druida… A mnohé a mnohé a další…

JUDITA PESCHLOVÁ, www.angelcity.cz, judita.peschlova@gmail.com     

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: