Královny živlů jako vychovatelky (a matky)

Chtěli byste nahlédnout do chování živlových královen v rolI vychovatelek, matek, pěstounek nebo též macech? Přečtěte si třeba jak v pozici někoho, kdo pečuje o děti obvykle funguje Královna vzduchu (na obrázku reprezentována úžasnou osobností, sice méně známou, o to však víc fascinující, Královnou Zenobiou z Palmyry, která se odvážila postavit mocné říši Římské a vyhlásit se za vzdorocísařovnu! Odvážná, moudrá, zároveň krásná, obklopující se filozofy, učenci, také však umělci a spisovateli, vynikající politička a vojevůdkyně, archetyp nebojácné bojovnice, kromě jiného zastupující zájmy svého syna, následníka trůnu...)
 

KRÁLOVNA VZDUCHU 

Nedělá rozdíl mezi nikým, a už vůbec ne mezi dětmi (Tedy… Jedině, že by se vyskytl nějaký nepřítel, protivník, kriminálník apod., ohrožující zdraví, bezpečí či dokonce život dětí jak vlastních tak cizích.  Tam rozdíly činí a je v krajném případě schopná se pokusit vetřelce či potenciálního narušitele klidu rodiny nebo instituce dokonce zlikvidovat, i když její meč je vlastně neustále ukrytý ve spíži a většinou slouží spíše na krájení zelí nebo jablíček). Když už, tak je mnohem přísnější na své vlastní ratolesti, než na cizí. Taky projev náklonnosti… Je ke všem stejně spravedlivá a svou péči se snaží rozdělit každému podle práva a zásluh. Dokonce velice silně usiluje o to, aby si nikdo nemohl myslet, že má před ostatními přednost, anebo že je oproti ostatním zanedbáván. Hrát si s dětmi umí až v jejich starším věku, důraz klade spíše na vzdělávání, učení, získávání zručností, zkušeností a vědomostí. Bere děti na výlety co nejčastěji, jak to jen jde – nikoli však pro jejich potěšení či zábavu, ale pro ponaučení a za studijními účely. Striktně dodržuje termíny stanovené na hru, práci, jídlo, klid a spánek. Její výchovné metody se řídí železnou pravidelností. Když už na něco zapomene (co se ale nestává tak často, aby to mohlo být považováno za podstatný rys Královny vzduchu), tak snáze na oběd nebo na vycházku, než na výuku logiky, pravopisu či dějepisu.  Účelově zaměřené fyzické cvičení je na řebříčku důležitosti až na posledním místě. Když trochu sklouzne ke krajní mezi svého typického chování, může mnoho jejich svěřenců převzít její vzor a skončit jako pobledlí knihomolové a vášniví diváci vzdělávacích, dokumentárních a naučných televizních pořadů. Její doménou je naučit děti teorii (ať již života nebo něčeho jiného). Pohádky dovede i sama tvořit jen tak z hlavy a situačně. Jsou to však někdy víc naučná vyprávění než romantické příběhy o princeznách a lítých dracích. K údivu jejího okolí při nich srší zvláštním humorem (ne vždy veselým).  Pokud pohádky čte, zajisté dá přednost Malému princi anebo Knize džunglí před bratři Grimmovými, které považuje pro děti za příliš krvelačné, zastrašující a plné skrytých narážek na sex. I když na druhé straně sexuální výchova jí vůbec není proti srsti a preventivní informace z této oblasti poskytuje dětem raději dříve než později.  Ve vzácných případech dokáže být mnohem něžnější než Královna pentaklů, navzdory tomu, že zdánlivě by mohl být opak pravdou. Ale… Také trestat dokáže lépe a účinněji, bez toho aby sahala po fyzickém násilí… Je však vynikající a trpělivou vychovatelkou dětí s fyzickým postižením. Projevuje se u ní ochota pracovat jak podle tradičních, tak podle již osvědčených alternativních metod výuky a výchovy. Nejraději ze všeho používá u své práce kombinace obou: spojených pozitivních stránek obojího. 

O DALŠÍCH TYPECH ŽIVLOVÝCH KRÁLOVEN NA KURZU 29.-30.3 V PRAZE A 5.-6.4. V BRATISLAVĚ.

judita.peschlova@gmail.com