CERTIFIKOVANÝ KURZ ČTENÍ, VÝKLADU A INTERPRETACE ANDĚLSKÉHO TAROTU 

Pro laiky, terapeuty, pomocníky druhým i ty, kteří touží pomoci sami sobě, nebo pouze pro zvídavé a poznatky chtivé duše…
Kurz jako průvodce symbolikou a významy jemných, leč velice přesných, věrohodných, spolehlivých a bezpečných „karet“ (nebo spíš obrazů a vzkazů od našeho vyššího Já…)…
Pozvedněte svou schopnost a čtení symbolů, archetypů, poselství a vzkazů „shůry“ na mnohem vyšší úroveň, naučte se dostávat specifičtější a podrobnější odpovědi pro sebe nebo své klienty!
Čtení Andělského Tarotu je nejjednodušší cestou získávání jasných, lehce pochopitelných poselství a odpovědí. Slouží jako nástroj přirozeného a pro všechny přístupného „channelingu“ bez komplikovaných procesů a postupů…
Po téměř 30 letech studia a intenzivní práce s Tarotem především jako archetypálním, symbolickým a terapeutickým nástrojem a přibližně 20 letech práce s andělskou terapií (začínala jsem v době, v níž na našem tehdy ještě společném československém trhu nebylo o andělech skutečně a doslova zhola nicovatého nic) přišli „karty“ (již nějakou dobu nerada používám tento výraz, který byl do značné a ještě snad ani co následků týče nedohlédnutelné míry zdefraudován současnými trendy jejich používání), které nádherným způsobem spojují tyto dva hluboké a historicky prastaré aspekty mé práce. Nejdřív jsem se k nim dostala v originální anglické verzi, a pak po jité době „výzkumů“ jsem jimi byla obdarována (jak to vlastně u takovýchto prostředků naší práce má být) i ve verzi české. 
Andělský Tarot pomáhá bleskově vstoupit do kontaktu s andělskými bytostmi i s tím, co nás převyšuje a co nám „posílá poselství“, která jsou pro nás důležitá a posunou nás vpřed i vzhůru, nebo nám jenom napoví, jak vyřešit problém či co má být následujícím krokem, skutkem, případně jak zhmotnit své „projekty“, záměry, plány, sny, potažmo doslova pohladí naši duši, zacelí srdce a uklidní ducha a potěší nejistou, váhající, pochybující či obávající se mysl… Dá nám odpovědi na všechny naše otázky, ať již jde o zdraví, vztahy, práci, kariéru, rodinu, hmotné zabezpečení, smysl našeho bytí či naší duchovní cestu nebo spirituální rozvoj. 
Proniknout do hloubky Andělského Tarotu bude pro vás určitě stejně obohacující a přínosné, jako pro mne… Andělé, jejich milující energie a laskavé vibrace, jakožto i princip, jež dává život pradávným symbolům a archetypům Tarotu a přivádí jejich působení do našeho bytí na všech jeho rovinách, zejména však těch skrytých a nepoznaných, vám umožní pochopit je rychle, jednoduše a zlehka, jak jsou lehoučké pírka na křídlech andělů… S jejich pomocí proniknete do tajů Andělského Tarotu hravě, jak to dokáží jenom děti s otevřenou myslí, srdcem a duší, což zajisté platí i o vás a vaší čisté a nevinné zvídavosti… 
Témata kurzu:
- Jak otevřít dveře do prostoru své intuice a vnitřního vhledu
- Jak se naladit na své přirozené spirituální schopnosti (které má každý z nás bez rozdílu)
- Jak obdržet ty „správné“ informace u čtení obrazů Andělského Tarotu
- Jak Andělský Tarot číst, pochopit, pojmout, vyložit, interpretovat
- Jak sdělení andělů, archandělů, symbolů a archetypů předávat dál
- Jak prakticky s jednotlivými poselstvími andělských bytostí a archetypů zacházet
Rozložení kurzu:
Den první: 
- teorie, informace, ukázky výkladů (viz výše)
Den druhý (není povinný a můžete se účastnit pouze dne prvního):
- praktické výklady v individuálním pojetí
- konkrétní čtení na konkrétní otázky, události, situace apod.
Cena kurzu:
Den první: 950.- kč
Den druhý: 860.- kč
Oba dny: 1.700.- kč
Termín: 31.8. a 1.9.2013
Lektor: Judita Peschlová
Kontakt: judita.peschlova@gmail.com
Místo konání: bude oznámeno závazně přihlášeným na níže uvedený mail (a po úhradě kurzovného)

(Karty Andělský Tarot vydalo nakladatelství Synergie Publishing)