O andělích

„Jsi anděl. Záříš do noci nad mojí hlavou jako posel nebes, kterého zrakem obráceným v sloup s užaslou bázní lidé sledují, jak osedlává líná oblaka a zvolna plyne širým ovzduším.“  William Shakespeare

„Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.“ Neznámý autor

„Anděly spatří ti, kdo přijmou světlo“ Paulo Coelho

„Buď zemi andělem, ona ti bude rájem.“ Neznámý autor

„...anděla máme každý svého a naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového.“ Jan Skácel

„Láska někdy potřebuje strážné anděly, kteří ji trochu popostrčí, aby se mohla odlepit od země.“ Lauren Kate

„Rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět boha s anděly při jejich díle.“ Louis-émile Bougaud

„Sloužící anděl - toť má sestra.“ William Shakespeare

„Co je to láska? To je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“ Victor Hugo

„Moudré je milovat anděly.“ Miguel ángel Asturias

 

„Dny příměří byly pro anděly jako dovolená na pláži pro smrtelníky.“ Lauren Kate

„Srdce je zakletý anděl v těle. Snad hledá zase jen anděla v jiném, který by je vysvobodil.“  Ernst Moritz Arndt

„Pokud jsi anděl, neboj se létat.“ Pavel Kosorin

„Oženit se je totéž, jako si domů přivést strážného anděla.“ Robert Louis Stevenson

 

„Jsem vědec, a přece věřím na anděly strážné. Alyson Richman

„Když sníme, aniž o tom víme, touha nás střeží jako anděl, hladí nás po vlasech a nosí nám lesní jahody.“ Marilynne Robinsonová
 

„Jsem tvůj anděl.“ Lauren Kate
 

„Přijímajíce cizí lidi, někteří někdy nevědomky přijali anděly…“ John Flavel
 

„Tvář tvého anděla je viditelná vždy, když vidíš svět krásnýma očima.“  Paulo Coelho

„Musel jít, aby se stal andělem.“ Courtney
– Courtney Love

„Bůh tě učinil o málo menšího než andělé.“ Joseph Alleine

„Andělé se přou, zda je dobře na Zemi.Lidé se dohadují, zda je dobře v nebi.A Bůh ví,že může být dobře všude:vnější je zrcadlem vnitřního.“ Eva Hernándezová

„Zeptal jsem se anděla, jestli mi Tě v noci ohlídá a on odešel, po chvilce se vrátil a řekl mi: „Anděl nemůže hlídat anděla.“ Autor neznámý