ANDĚL ROKU 2016, ZIMY A LEDNA 2016 S MEDITACEMI

Každé období lidských dějin má jakéhosi svého anděla strážce, ochránce a patrona a naučíme-li se nalaďovat na jeho energii a vibrace, můžeme tím do značné míry zkvalitnit své nynější pozemské bytí na všech možných úrovních. 

Anděl roku 2016 (rok andělského bojovníka)

Ochranným andělským patronem roku 2016 je stejně jako archandělským ochráncem celého dlouhého období několika staletí - do nichž spadá i současnost - archanděl Michael, jeden z nejvýraznějších, nejmocnějších a současně nejbojovnějších členů andělských nebeských sborů. Jeho energie je nanejvýš vznešená, hrdá a důstojná. 

Archanděl Michael

Díky pomoci, ochraně a provázení archandělem Michaelem se nám v tomto roce – pokud mu budeme bez výhrad důvěřovat – může podařit zůstat klidní a rozvážní i v obtížných situacích. V jeho přítomnosti se pak budeme i navzdory nepříjemným okolnostem, nepříznivým situacím a problémům cítit v bezpečí a jistí. Modrá barva, jedna z barev, jež archandělu Michaelovi přislouchá, je barvou klidu, míru, pokoje, bezpečí, útočiště, které můžeme za jakýchkoli podmínek najít a spolehnout se na ně. Archanděl Michael vnese světlo do temných stavů a situací, které nás znejišťují, vyvolávají v nás strach nebo nás zatěžují. Ochrání nás před lidmi, okolnostmi, podmínkami a situacemi, které nás odvádějí od našeho poslání a svádějí z naší Cesty. Podpoří naši důvěru v život, v náš životní plán i cíl, v naše osobní životní vize. Jeho prostřednictvím můžeme zažít a zkusit uvolněnost ve všech možných životních situacích a ve všech možných variantách stavů bez ohledu na to, jak těžké, neřešitelné a nepřekonatelné se mohou na první či vnější pohled zdát. Archanděl Michael posilní naši intuici, naši schopnost naslouchat a skutečně slyšet svůj vnitřní hlas. Naučí nás, že se nemáme spoléhat jen na svůj intelekt a rozum. Oddělí nás - v případě, že ho o to požádáme - od situací, lidí nebo myšlenek a emocí, které jsou nám na obtíž: nebo jsou pro nás brzdou nebo jistou formou bloku. Pomůže nám domoci se v tomto období práva a spravedlnosti, ale rovněž uskutečnit své sny a tužby. Zbaví nás různých typů závislostí a odstraní bloky na jemněhmotné úrovni, navíc nás bude provázet a bude nám ku pomoci ve chvílích rozluček a umírání čehokoli v našem životě: starých svazků, vztahů, práce, přátelství…  Překonáme-li nedůvěru a obrátíme-li se na něj, vylepší úroveň našich komunikačních dovedností, odstraní nesnáze se sebevyjádřením, osvětlí v hlubokém podvědomí skrytá přání a radostněji naladí.

Meditace a vizualizace s archandělem Michaelem:

Sedněte nebo lehněte si tak, abyste se cítili co nejpohodlněji a nejpříjemněji. Zavřete oči. Uvolněte se a zrelaxujte. Představte si svým vnitřním zrakem, jak vaše tělo začíná zahalovat světlo teplé tmavě modré barvy. Je to světlo pokoje a míru. Vytváří a buduje kolem vás ochrannou zónu a vrstvu, ve které se můžete cítit v bezpečí, chránění a v nenarušitelné jistotě. Světlo vámi proniká od nohou směrem nahoru, naplňuje váš trup, prochází rukama na ramena, šíji a dosahuje i vaší hlavy. Máte pocit, jako byste byli zabalení do velké, nádherně modré a příjemně měkké vatované peřiny. Uvědomujete si, že díky tomuto světlu mizí všechny vaše obavy, strachy, úzkosti, napětí, starosti... Cítíte hluboký pokoj a důvěru v život. Užíváte si tyto pocity do té doby, dokud je vám to příjemné. Potom ukončíte meditaci svým obvyklým způsobem.  

Heslo:

„Archanděly Michaeli, s tvou pomocí jsem chráněný na všech existujících úrovních.“

Anděl zimy

Nejenom celý rok a jeho jednotlivé měsíce, popřípadě týdny a dny mají svého andělského patrona, mají ho i jednotlivá roční období roku. Jelikož každý nový rok v našich zeměpisných šířkách počíná zimou, je vhodné říci se něco i o ochránci, který nás může provázet někdy těžkým a chmurným, nezřídka až depresivním a temným obdobím zimních měsíců. Je jím archanděl Gabriel..

Archanděl Gabriel

Ženská kvalita a energie archanděla Gabriela nám v chladné etapě tohoto roku může pomoci konečně vyjasnit situace, ve kterých jsme už příliš hluboko uvázli a ztratili ze zřetelu jejich příčiny, důvody, kořeny i poselství a úlohy v nich skryté. Barvou archanděla Gabriela pro zvyšek této zimy je barva bílá, barva čištění, projasňování, vyjasňování, pravdy. Archanděl Gabriel se může stát mocným pomocníkem při lepším pochopení, proniknutí do podstaty a pročišťování karmických příčin životních okolností, podmínek a událostí nebo těžkostí v mezilidských vztazích.  Pokud ho požádáme a obrátíme se na něj o  pomoc, poskytne nám ochranu a pomocnou ruku i ve chvílích závažných nebo těžkých rozhodnutí, ulehčí nám proces rozhodování a řešení nejasných nebo dvouznačných situací. V takových životních okamžicích nás bude vést a provázet, aby konečné řešení bylo opravdu  v zájmu našeho nejvyššího dobra. Vnese světlo do nejasných situací a současně nám tím umožní lépe rozeznat, jaký by měl být náš následující krok a jakým směrem by měl vést. Budeme-li na to připraveni a budeme-li si to přát, nastaví nám  zrcadlo: zrcadlo poznání, ve kterém můžeme uvidět všechna svá „slepá“ místa, všechno, co jsme doteď vidět nechtěli, odmítali, nebo jsme to vidět nebyli připravení, ochotní nebo schopní. Na naše zavolání a výzvu prosvětlí archanděl Gabriel jakoukoliv situaci, ať už minulou, současnou nebo jen nadcházející, učiní ji transparentní, takže budeme mít lepší přístup k jejímu pochopení. Naplní naši duši nadějí na zlepšení nebo zkvalitnění našeho bytí, posilní při snaze zbavit se síly negativního myšlení a očistí od nevhodných či zatěžujících myšlenek a emocí. Vnese do naší duše světlo a jasnost. Nebudeme-li pasivně čekat až na jaro a rozhodneme-li se v souladu s potřebami svého těla pro detoxikaci a pročišťování již v zimě, zbaví nás jakýchkoliv nánosů na fyzické úrovni. Archanděl Gabriel nás podpoří, rozhodneme-li se přerůst vnitřně sami sebe, ulehčí nám nové začátky, a dodá nám odvahu,a bychom byli schopni dát sami sobě nové šance a poskytnout si nové příležitosti.

Meditace a vizualizace s archandělem Gabrielem:

Po úvodních přípravách si vizualizujte, jak se na vás  z výšky nebes světelným, zářivým kanálem za pomoci archanděla Gabriela snáší průzračné, jasné světlo, jak vás zahaluje, jak do vás jemně a něžně proniká, jak prosvětluje každičkou částečku vašeho těla i duše. Je to světlo čištění, projasňování. Jste součástí Ducha, kosmického vědomí. Stojíte pod světelnou sprchou, darem nebes. Jako příjemný, šumivý, perlivý vodopád nejčistější jasnosti padají na vás jiskřičky světelného proudu. Cítíte jak z vás – z vašeho těla i duše -  toto světlo smývá všechny staré nánosy, všechny toxické, znečisťující látky. Už po chvilce se cítíte svěžejší, lehčí, povznášející. Prohlubte v představách ale ještě svůj očistný proces, zvyšujte stále sílu pročišťování, ponořte se hluboko do své duše, úplně na její dno. Nechejte odplavit všechno napětí, křečovitost, stres, tlak. Na pokožce úplně fyzicky cítíte kapky, jiskřičky světla. Póry vašeho těla se otevírají, dýchají, čistí. Jste očištění, čistí, projasnění... Máte pocit, jakoby jste se znovu narodili. Opakujte si v duchu afirmaci: „S tvou pomocí, archanděly Gabriely, dosáhnu křišťálově čistou jasnost.“

Anděl měsíce ledna

Andělem tohoto měsíce, prvního v novém roce, je Anděl celistvosti. Budeme-li si zcela vědomí na všech úrovních své bytosti přítomnosti Božského světla v nás, budeme se cítit celistvějšími a pochopíme, že jsme na úrovni Universa mnohem více, než jsme se kdy domnívali, že jsme mnohem důležitější součástí skládačky vesmíru, než bychom kdy předtím věřili. Za pomoci Anděla celistvosti dojdeme poznání, že nejsme pouhou hříčkou vnějších okolností a pokud budeme pevně stát na spirituálním základě svého bytí, budeme také současně vyzařovat do celého okolního světa Božskou jiskru, Božskou esenci, která je obsažena v každé stvořené bytosti. Anděl celistvosti nám umožní - budeme-li chtít opřít se o jeho pomocnou ruku – přijmout vědomě skutečnost, že máme svobodnou vůli a svobodu sami se rozhodnout, budeme-li nedílnou součástí celku, anebo se pouze identifikujeme s křehkými jednotlivými částmi svého vlastního Já.

Andělská modlitbička na leden:

„Pomoz mi Anděly celistvosti odhalit a přijmout svou skutečnou podstatu i přirozenost a v každé situaci zůstat sám sebou, uvidět, že  je to pouze v mé moci a je to jenom záležitost mého rozhodnutí.   Připomínej mi stále, že jedna má část, božská jiskra v e mně, nikdy nepohasíná, nikdy nezaniká a existuje stále ve věčnosti nebes. Nenech mne zapomenut, že jsem součástí nádherného vesmírného celku, že má celistvost vnitřní může být stejně dokonalá, jako celistvost kosmu. Nech své zářivé, andělské světlo proniknout i do mne, abych se za všech okolností a v jakékoli situaci rozhodl správně. Děkuji ti.“

Tuto modlitbičku je přínosné opakovat si každé ráno měsíce ledna ještě před tím, než otevřete oči, v stavu mezi spánkem a celkovým probuzením.

Andělská meditace na leden:

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a skutečně co do nejvyšší možné míry za pomoci andělů zkvalitnit svůj život a vnést do něj andělskou hojnost, štěstí, lásku  a radost, provádějte tuto kratičkou meditaci každý večer v lednu těsně před usnutím.

Uvolněte se, několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Přivolejte si v duchu na pomoc Anděla celistvosti. Přemítejte chvilinku o své skutečné přirozenosti, o svém charakteru, vlastnostech. Pak přesuňte svou pozornost do svého centra, do sídla svého nejvyššího Já. To je místo vaší nejhlubší hloubky, vždy bdělé, vědomé, celistvé, nenarušené, zdravé a s hojivou sílou. Tento váš střed nemůže nic zničit, zlomit, narušit. Poproste Anděla celistvosti, aby vás na toto místo provázel a vnímejte jeho andělskou přítomnost. Poznáte-li skrze meditaci skutečnou povahu sebe sama, svého Božského já a identifikuje-li se se svým nejhlubším centrem, zdrojem Božství v sobě, naleznete skutečnou životní radost a plné zdraví, prostřednictvím něhož bude moci sami hojivě působit na ostatní. Zapomenete na minulost a budete ji moci nechat za sebou, poučeni a vyléčeni. I v jiných obdobích roka, nejenom v lednu, můžete pak toto místo hluboké moudrosti v sobě navštěvovat společně s Andělem celistvosti ve chvílích, když se nebudete cítit úplně celiství, respektive budete mít pocit, že vaše celistvost byla narušena.   Tam se vám dostane té pravé, skutečné lásky, pochopení a vědění…

PŘIJĎTE ZJISTIT SVÉ VÝHLÍDKY NA ROK 2016 DO PRAHY 13.12.2016 od 10. do 17.00 hod.! 

Cena po výjimečné slevě jen 777.- kč. 

Přihlášky na judita.andele@gmail.com do 12.00 hod. 9.12.2016

Andělské požehnání a hojnost pro celý následující rok vám přeji.

Judita Peschlová, první certifikovaný praktikující terapeut andělské terapie v ČR i SR

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: