Ako nájsť prácu snov

Ako nájsť prácu snov

Pozývame vás na  intenzívny interaktívny workshop, na ktorom vám ukážeme, ako nájsť prácu svojho srdca, ktorá prežiari váš život naplnením a radosťou. Workshop je vhodný pre nezamestnaných, osoby hľadajúce nové uplatnenie, pátrajúce po svojom skutočnom životnom poslaní, záujemcov o určité pracovné pozície, študentov a rodičov študentov rozhodujúcich sa pre ich budúci študijný smer.

Okrem objektívnych okolností sme často prekážkou v nachádzaní vysnívanej práce my sami. Preto stojí za to zodpovedať sami sebe na nasledujúce otázky: Poznám svoje silné stránky? Verím si? Kde sú moje rezervy? Vybral som si ten správny obor, správnu pozíciu? Čo môže výrazne zvýšiť moje šance? Alebo si mám skôr zvýšiť kvalifikáciu či doplniť vzdelanie? Hľadám/vykonávam skutočne takú prácu, ktorá mi prinesie/prináša peniaze i radosť? Na tomto kurze dostanete odpovede na uvedené otázky. A nielen to...

Technika, s ktorou budeme pracovať, vychádza z Jungovej typológie osobnosti, teórie nevedomia a opiera sa o význam symbolov a archetypov. V priebehu procesu mapovania potenciálu, schopností, talentov a možností sa využíva grafické stvárnenie psychologických symbolov a ich významov spojených s pracovnou sférou a kariérou.

Postup netradičnej, ale veľmi efektívnej metódy výberu uchádzačov o zamestnanie, profesiu alebo študijný smer je podložený prepracovanou metodológiou z jej knižnej podoby, najprv publikovanej vo Švajčiarsku pre nemecky hovoriace krajiny, neskôr aj v Čechách a na Slovensku, ktorej autorkou je priamo lektorka workshopu.

Cieľová skupina

 • Ľudia hľadajúci svoje uplatnenie, poslanie, povolanie, prácu, najvhodnejšiu pozíciu
 • Nezamestnaní
 • Uchádzači o rôzne pozície pred výberovými konaniami
 • Poradcovia v oblasti výberu budúceho povolania
 • Poradenské agentúry v oblasti HR
 • HR manažéri
 • Pracovníci úradov práce
 • Osoby činné v rôznych MLM zaujímajúce sa o širšie možnosti odhaľovania potenciálu oslovovaných potenciálnych spolupracovníkov

Ciele

 • Zmapovať podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivácie, silné aj slabé stránky v podriadených aj nadriadených pozíciách, odolnosť voči stresu, schopnosť tímovej spolupráce, vhodné odbory a profesijnú orientáciu.
 • Odhaliť aj prvky, ktorých si sám uchádzač nie je vedomý, alebo sa s nimi nechce zverovať.
 • Získať ďalšie zásadné informácie dôležité pre určenie vhodnosti uchádzača na danú pozíciu alebo naopak, pozície pre daného človeka.
 • Dostať sa navyše k dátam, ktoré sa pravdepodobne nedozviete ani z CV, ani pri osobnom rozhovore alebo z klasických psychotestov.

Niektoré používané techniky

 • Test na určenie príslušného typu osobnosti - archetypu - v rámci Kreatívneho mapovanie potenciálu
 • Kreatívne technika určovanie preferencií uchádzača a jeho skrytých motivácií, slabých a silných stránok
 • "Strategická" metóda mapovanie potenciálu

Spôsob práce

 • Achetypálna typológia podľa CG Junga v obrazoch - typy osobnosti a ich fungovanie v pracovnej oblasti
 • Podnety, inšpirácie, motivačné rady
 • Interaktívna komunikácie s účastníkmi

Lektorka: Judita Peschlová

Termín:     7.-8. február 2015 / 10:00 až 17.00 v sobotu, 10:00 až 16:00 v nedeľu

Cena:         110 Eur

Kontakt:      judita.peschlova@gmail.com