POSPLNOVÁ OSLAVA ŽENSTVA V PREDVEČER SVIATKU ŽIEN A MATIEK MATRONÁLIÍ (rituály, obrady, konštelácie, tajný posvätný pohyb a rituálny tanec) – OBNOVA VEČNÉHO OHŇA BOHYNE

POZVÁNKA NA 7.3.2015 DO BRATISLAVY

 

Medzi Imbolcom (v podstate našimi Hromnicami, aj keď nie sú úplne totožné) a jarnou rovnodennosťou sa slávili aj iné sviatky, hoci v odlišných tradíciách, než na ktoré sa zvykneme väčšinou zameriavať. Začiatok marca bol napríklad v Starom Ríme nielen sviatkom nového roku, ale aj tzv. Matronálií, osláv božstva počatia, v rámci ktorých sa konali obrady v chráme Juno Lucina (bohyňa Juno, ochrankyňa žien, Ríma i celého rímskeho impéria) a manželia obdarovávali svoje manželky, dcéry zasa svoje matky. Okrem toho sa súčasne obnovoval večný oheň v chráme panenskej bohyne Vesty, ktorý udržiavali jej panenské kňažky slúžiace 30 rokov. 3. marca sa každoročne konal a koná šintoistický sviatok Hina-matsuri, festival bábik a oslava dcér.

MDŽ teda  vlastne nie je tak celkom novodobým sviatkom, pretože sa takmer kryje s rímskym sviatkom „matrón“, čiže matiek.

Dni okolo splnu sú najlepšou voľbou pri výbere termínu na oslavu ženy ako stelesnenia Bohyne, lebo sa nesú vo veľmi silnej energii, ktorá ladí s hlbokým ženským princípom.   

Oslávme spolu v bezpečnom kruhu žien samé seba, matku v sebe (bez ohľadu na to, či sme už matky alebo nie, jej princíp v nás sídli rovnako ako princíp ženstva a Bohyne) rituálmi, obradmi, konšteláciami, tajnými posvätnými pohybmi , rituálnym tancom i spevom...

LEKTORKA: JUDITA PESCHLOVÁ, skúsená sprievodkyňa žien už viac ako 20 rokov

TERMÍN KONANIA: 7.3.2015, 10.00 – 17.00 hod.

MIESTO KONANIA: BRATISLAVA

VLOŽNÉ: 19,90 eur

KONTAKT: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: