MIKULÁŠSKE SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONŠTELÁCIE NA VAŠU OSOBNÚ TÉMU

Otvorené systemické konštelácie na akúkoľvek tému, ktorú si budete priať riešiť, resp. na ňu nahliadnuť...
 
Chcete niečo, čokoľvek, zmeniť? Máte pocit, že je nutné niečo zharmonizovať? Prajete si skvalitniť svoje vzťahy? Prípadne túžite privolať do svojho života lásku, úspech, hojnosť, zdravie? 
 
Predvianočné obdobie je vynikajúcim časom na ponorenie sa do akéhokoľvek druhu a typu konštelácie:  jeho energia a atmosféra v nás podporuje aspekty, ktoré nám pomáhajú napojiť sa na "informačné pole", obsahujúce všetko, čo potrebujeme vedieť (i uvidieť). Svojím charakterom upevňovania vzťahovýchväzieb v rodine i v iných spoločných a aj spoločenských štruktúrach nám pomáha táto ročná doba odhaliť všetko, čo má byť odhalené, aby sme sa mohli posunúť kamkoľvek, kam chceme či potrebujeme a získať odpovede na všetko, čo si prajeme zodpovedať. Sila rodinných, firemných, kolektívnych, spoločenských a iných systémov má v období Adventu väčší dôraz, silu aj odozvu. 
Spoznajte "svoje systémy", ich pozadie, príčiny, zákonitosti i následky, zorientujte sa v nich a pochopíte, čo sa vám môže zdať nepochopiteľné či nepochopené.
 
Naše konštelácie vám pomôžu nájsť riešenia, s porozumením, úctou, rešpektom a uznaním.
 
Využite teda kúzelný predvianočný a mikulášsky čas, ktorý obmäkčuje naše srdcia a otvára našu myseľ pre zázraky, ktoré sa môžu začať za pomoci konštelácií diať... Pridajte sa do nášho priateľského konštelačného kruhu, v ktorom sa vám dostane láskavého prijatia...   
 
Lektorka a konštelárka: Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka a certifikovaná konštelárka s dvojročným výcvikom systemických konštelácií
 
Miesto konania: Modra - Harmónia
 
Termín: 7.12.2014
 
Cena: 50 eur
 
Kontakt: Janka Dea Porubanová, 0903 739888
(príp. Judita Peschlová, judita.peschlova@gmail.com) 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: