Celodenné májové konštelácie lásky i nelásky v Bratislave

 
 
RODINNÉ KONŠTELÁCIE LÁSKY i NELÁSKY, VZŤAHOV láskavých i neláskavých, RODINNÉHO A RODOVÉHO ZAŤAŽENIA V SÚVISLOSTI S NEFUNKČNÝMI ČI NEVYHOVUJÚCIMI VZŤAHMI (A VŠETÉEHO, ČO SO VZŤAHMI SÚVISÍ, VRÁTANE NÁŠHO ZDRAVIA, HOJNOSTI, ÚSPECHU)...

Lektorka: Judita Peschlová

Termín: 17.5.2014, 10.-16.00 hod. 
 
Miesto konania: BRATISLAVA
 
 
cena: 28 eur
 
judita.peschlova@gmail.com
 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: