Mystérium bohyne: Afrodita a Flóra - kvetinová záhrada krásy a lásky

Jednodňový hlboko zážitkový, poznávací a sebapoznávací seminár pre cyklické ženy v Kole roku

Ženské mystériá lásky, naplnenia, hojnosti, plodnosti, rozkvetu, krásy, mladosti a omladenia, nových začiatkov, kreativity, manifestácie snov a vízií. Ženská mágia bohýň Venuše, Flóry, Hébé, Koré, Tellus, Cerres, Lady, Vesny, Dzievanny, Freye, Blodewedd, Kono-Hana-Sakuya-hime, Rafu-Sen, Síty, ale aj Jarovíta, Snehulienky a Šípkovej Ruženky.

FEMINA CYCLICUS, žena kruhovitá. Áno, cyklus znamená jednoducho kruh. V kruhu sa odvíjajú všetky cykly a neustále sa v kruhu vracajú. Kruh je tiež symbolom ženy (štvorec symbolom muža). Takisto znakom náhody a Šťasteny, večnosti alebo večného kolobehu, Slnka, boha a srdca, vesmírua – času, najmä v kolobehu roka. Bohyne v Kole roka v akejkoľvek kultúre sa vracajú rovnako, ako cykly roka i cykly dlhších období. Prinášajú (nielen) žene svoje dary, požehnanie a obohatenie života o zvláštny, neopísateľný a nanajvýš užitočný rozmer. Harmónia s ročnými cyklami zmení celkový jej pohľad na seba ako na ženu, na svoju vlastnú hodnotu a pomôže jej získať väčšiu úctu k sebe ako bytosti prepojenej s planetárnymi cyklami, a tým aj s celým kozmom. Pootvorením dverí, ktoré vedú k hlboko uloženým spomienkam predchádzajúcich generácií žien na súlad medzi ňou a zvyšným svetom plným skrytých zázrakov, urobí prvý z mnohých krokov na ceste za stratenou vnútornou radostnou, milovanou a milujúcou ženou. Obdaruje tak sama seba väčšou šancou na obnovený kontakt so svojím hlbokým vnútorným ženstvom, sa svojou vnútornou cyklickou Bohyňou. Každé ročné obdobie sa potom pre ňu môže premeniť na nádherný a vzácny klenot a ona sama na uctievanú, sebavedomú, hrdú, zdravú, šťastnú a spokojnú ženu. Okrem mnohých iných benefitov to máva za následok aj šťastnejšieho a spokojnejšieho muža po jej boku...

Lektorka: Judita Peschlová
sprievodkyňa žien, lektorka ženských kruhov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou u nás aj v zahraničí, posvätných pútí za Bohyňou a jej silovými miestami, zakladateľka Klubu žien s viac ako 15-ročnou tradíciou, ktorá prešla zasvätením u avalonskej kňažky, absolventka mnohých certifikovaných kurzov v oblasti duchovnej a osobného rozvoja.

Dátum a čas: 12.4.2015 od 10.00 - 17.00 hod.

Miesto: Bratislava 

Cena: 40 eur

Kontakt: judita.andele@gmail.com