Tarotová numerológia - CERTIFIKOVANÝ INTENZÍVNY KURZ

FASCINUJÚCA CESTA
k odhaleniu všetkých vašich tajomstiev - i tajomstiev všetkého, do čoho by ste radi nahliadli… Osvojenie si originálnej, špeciálne vyvinutej a pritom nanajvýš jednoduchej metódy tarotového výpočtu a využitia energií Univerza pri odkrývaní charakterových čŕt, dispozícií, psychických stránok, mentálneho predurčenia, vplyvov minulosti, prítomnosti i budúcnosti, ciest k riešeniu, spôsobov pozitívneho ovplyvňovan...ia dejov budúcich, najvhodnejšieho povolania či poslania, mechanizmov fungovania vo vzťahoch, zdravia, materiálneho zabezpečenia, budovania kariéry a úspechu, atd.

Autorská technika, ktorú sa nikde inde nemôžete naučiť lepšie, než u jej autorky!
TAROTOVÁ NUMEROLÓGIA

Metóda vhodná ako samostatný systém pri diagnostikovaní rôznych ťažkostí, nie však iba zdravotných, ale týkajúcich sa všetkých oblastí života ľudského jedinca, tiež však ako doplnková technika ku klasickej numerológii, astrológii, kartovému výkladu, diagnostike automatickou kresbou, kineziológia, SRT, psychologickým, diagnostickým a iným špecializovaným testom alebo k rôznym iným spôsobom zisťovania všetkého, čo by ste chceli vedieť či zistiť o sebe, o druhých alebo o čomkoľvek, čo vás zaujíma a o čom je vám známy dátum narodenia alebo vzniku. Vynikajúci nástroj napríklad pri výbere vhodných kandidátov v rámci výberových konaní alebo odhadu vhodnosti adeptov na rôzne pozície, povýšenie, preradenie a pod, rovnako však najideálnejšieho druha, manžela, priateľa, obchodného partnera, spolumajiteľa podniku, firmy pre významnejšie práce vo vašom domove aj na vašom pracovisku atď. atď. atď.

Lektor: Judita Peschlová,
absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku, Pražskej psychoterapeutickej fakulty, držiteľka certifikátov z kurzov rôznych terapeutických smerov a neverbálnych techník, EFT, SRT, RUŠ, emočnej inteligencie, tiež Araretamy, Bachovej kvetovej terapie a anjelské terapie (je prvou praktizujúcou držiteľkou certifikátu ATP terapeuta anjelskej terapie v Čechách i na Slovensku), adeptka viac ako dve a pol desaťročia trvajúceho štúdia Tarotu a podobných médií väčšinou u zahraničných učiteľov a balkánskej aj keltskej šamanky. Venuje sa praktickej aplikácii anjelskej terapie či Tarotu a iných médií v každodennom živote, prednáša, publikuje, píše knihy i návody a prekladá v tejto oblasti, viac ako desaťročia vedie semináre s Tarotom, Symbolonom, mandalami, Bachovou kvetovou terapiou a anjelskou terapiou a liečením. Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhov života, Klub anjelskej terapie a pre ženy (i mužov) v partnerskej kríze Klub ohrdnutých žien, zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v Prahe...

 
Termín:                     
Cena:                          
Miesto konania:     
 
 
Přihlášky a úhrada zálohy:
 
 
Kontakt:
Judita Peschlová,  judita.andele@gmail.com