ANJESLKÝ CHANNELING A ANJELSKÝ TAROT – VÁŠ ZÁZRAČNÝ ŽIVOT S ANJELMI, SVETELNÝMI BYTOSŤAMI A SPIRITUÁLNYMI SPRIEVODCAMI

Anjelský channeling podporený nežnou silou Anjelského Tarotu celkom zmení váš život!

Vojdete do úzkeho kontaktu so svojimi anjelmi i archanjelmi a inými spirituálnymi bytosťami, otvorí sa vám možnosť dostávať ich posolstvá (a prípadne sa s nimi  podeliť s inými, ak si budete priať stať sa sprostredkovateľmi anjelských správ aj pre ostatných, nielen pre seba), ale aj napraviť tie oblasti života, ktoré nefungujú podľa vašich predstáv a v súlade s vašim najvyšším dobrom, viac venovať pozornosť svojmu bytiu ako pozemskému tak spirituálnemu, vidieť, čo ste doteraz nevideli, počuť, čo ste doteraz nepočuli, cítiť, čo ste doteraz necítili a vnímať, čo ste doteraz vnímať neboli schopní, či ste sa tomu nedokázali otvoriť, resp. uveriť...

 

Channeling a Anjelský Tarot pomáhajú vo vzájomnej synergii jednoducho, ľahko a bleskovo vstúpiť do kontaktu so svojím vyšším Ja, s  anjelskými bytosťami aj s tým úžasným a pre mnohých nepochopiteľným a nedosiahnuteľným, čo nás prevyšuje a čo nám " doručuje posolstvá", ktoré sú pre nás dôležité a posunú nás dopredu aj hore, tam, kam majú podľa vesmírneho plánu smerovať naše kroky i naše činy a myšlienky. Uľahčí pochopenie anjelských správ a zároveň i obsahu anjelských kariet, ich čítanie, vnorenie sa do ich jasnej a jemnej symboliky, takisto však zosilní spojenie s našimi anjelmi strážnymi aj anjelmi všeobecne, uľahčí uvedomovanie si ich prítomnosti, naučí, ako ich vnímať, počuť ich aj načúvať im, vidieť ich, cítiť ...

Channeling a Anjelský Tarot vám napovie, ako vyriešiť problém či čo má byť nasledujúcim krokom, skutkom, ako zmeniť, čo by sme zmeniť chceli, ako prejsť čo s najväčšou gráciou a ľahkosťou transformáciou a zmenami v živote, prípadne ako zhmotniť svoje "projekty", zámery, plány, sny, ako pokročiť na ceste za úspechom, šťastím, hojnosťou, láskou i zdravím, prípadne doslova pohladia našu dušu, zacelia srdce a upokoja ducha i potešia neistú , váhajúcu , pochybujúcu či obávajúcu sa myseľ, dušu, ducha i srdce.

Channeling a Anjelský Tarot nám poskytnú v nebeskom súlade odpovede na všetky otázky, či už vyše alebo niekoho iného, nech ide o zdravie, vzťahy, prácu, kariéru, rodinu, hmotné zabezpečenie, zmysel nášho bytia či našej duchovnej cesty alebo spirituálny rozvoj.

 

Lektor:                                    Judita Peschlová

Termín konania:                    16.11.2013

Miesto konania:                     Bratislava

Cena:                                       33,20 eur

Kontakt:                                  judita.andele@gmail.com (prip. sms na 0902411203


Pre začiatočníkov i pokročilých
CHANNELING JE SCHOPNOSŤ, KTORÚ SA MôŽETE NAUČIŤ AJ VY!

Prostredníctvom channelingu môžeme spoznať skutočnú múdrosť, lež i šťastie a lásku. Nie je to len púhy proces komunikácie, ale aj prepojenie s Univerzom a jeho neohraničenými, ničím neobmedzenými a nekonečnými možnosťami...
Channeling je vrcholná duchovná disciplína, ktorá by nemala byť zameraná len na komunikáciu s anjelmi a svetelnými bytosťami pri snahe riešiť rôzne životné situácie, problémy a záležitosti, ale mala by byť braná ako podstata bytia toho, kto sa ním začne zaoberať a prijímaná ako odraz vesmíru v existencii vlastného vedomia.

Kurz channelingu nie je orientovaný len na získanie poznatkov o jeho základných technikách a na osvojenie si praxe napojovania sa na vesmírny kanál, z ktorého je možné čerpať odpovede na rôzne otázky, ale je vhodný aj pre pokročilejších záujemcov. Účastníci kurzu by mali byť po jeho absolvovaní schopní spájať sa so svetom anjelov, archanjelov i vyšších svetelných bytostí, na svojho duchovného sprievodcu vyššej úrovne, na vyššie dimenzie a na ich informačné pole, na svoje Vyššie ja a vyššiu rovinu svojho vedomia, ako prostriedku na vyjadrovanie a sprostredkovávanie informácií o vlastnom živote, o živote tých, ktorým chcú pomáhať, odpovede na položené otázky z rôznych životných oblastí... A ešte všeličo iné, čomu sa sami dokážu otvoriť...

Orientačný program kurzu:
teória channelingu, kto sú naši duchovní sprievodcovia, komunikácia s nimi, praktické cvičenia na aktiváciu pravej mozgovej hemisféry, na dostávanie sa do stavu alfa, naladenie sa na rozšírený stav vedomia a následne na svetelné kanály informácií, vizualizačné techniky atď., spájanie sa so svojím vyšším duchovným sprievodcom, získavanie a odovzdávanie posolstiev, informácií a odpovedí...