WORKSHOP: VNÚTORNÉ UZDRAVENIE ŽENY PO STRATE NENARODENÉHO DIEŤAŤA

Obnovená nádej na naplnenejší, šťastnejší, zdravší a úspešnejší život...

 

Termín:     1.9.2014, 13.00 – 18.00 hod.

Miesto:     Bratislava

Lektorka:  Judita Peschlová

Vložné:     23,90 eur

 

 

Kontakt:   judita.peschlova@gmail.com

Novo vystavený pas do ríše väčšej spokojnosti so sebou i svojím životom: PoPASujte sa s PASom! (PAS je anglická skratka pre postabortálny syndróm, veľmi podobný postraumatickej stresovej reakcii, tým hlbšej, čím viac potláčame pôvodnú príčinu a neuvedomujeme si jej hlboký dosah, pričom nezohráva úlohu, či sme sa rozhodli k ukončeniu tehotenstva sami či  nie /hoci 64% žien pristúpi k interrupcii pod nátlakom niekoho alebo niečoho iného/, prípadne sa odohralo nedávno alebo dávno...)

Bezpečný, láskou, pochopením, prijatím, diskrétnosťou a podporou naplnený priestor i čas pre ženy (ale aj mužov), ktoré stratili nenarodené dieťa či už spontánnou alebo umelo vyvolanou cestou (bez ohľadu na uplynulú dobu, dni, mesiace, roky, desaťročia).

Miesto s rituálom na vzdanie úcty deťom strateným ešte v lone, na liečenie duše, srdca, psyché i tela ženy, na odpustenie, sebaodpustenie a dodanie odvahy.  

Trápi vás nedostatočná sebaúcta či sebavedomie? Mávate pocity bezmocnosti? Ovláda vás niekedy strach? Máte pocit, že strácate často nad niečím kontrolu, alebo sa naopak snažíte ju stále až neprimerane udržať? Niečo vás stále blokuje? Nedarí sa vám? Čosi akoby chýba? Trpíte nedostatkom motivácie? Nedokážete dokončiť začaté? Neukončujete projekty? Krachujú vám plány a ich realizácia? Ustavične strácate odvahu, guráž, zameranie na cieľ, ale aj veci, ľudí, nové nápady? Prepadajú vás protichodné či rozporuplné emócie ? Mávate akékoľvek pocity viny, nech už súvisia s kýmkoľvek a čímkoľvek? Prepadáva vás z ničoho nič smútok? Občas sa nekontrolovateľne rozplačete? Mávate depresívne stavy? Cítite sa frustrované? Trpíte poruchami príjmu potravy, nechutenstvom, obezitou či naopak podváhou, neschopnosťou vzdať sa závislosti na istých nie veľmi zdravých potravinách alebo pochutinách? Trpíte nespavosťou, prípadne prílišnou spavosťou? Neustále vstupujete, alebo nie ste schopné vystúpiť z nefungujúcich vzťahov a so vzťahmi máte často problémy? Vzťahy v rodine sú narušené? Objavujú sa u vás akékoľvek ťažkosti so sexualitou? Ste často vo zmätku?  Objavuje sa u vás len niektorý z uvedených príznakov, alebo je ich viac? A prekonali ste stratu nenarodeného dieťaťa či detí? Možno bude príčina skrytá práve tam... Pomoc je po ruke!

Naša spoločnosť prijíma spontánnu stratu dieťaťa, dokonca pripúšťa a akceptuje interrupciu, napriek tomu sa o potratoch akosi nehovorí, zveriť sa s ním niekomu je takmer tabu, najmä v rodinách či vo vzťahoch.

Každý človek prežíva traumatické udalosti iným spôsobom. U niekoho sa známky postraumatického syndrómu prejavia hneď, ďalší bude popierať nielen príčinu, ale aj jej prípadné následky a zároveň potláčať svoje vlastné pocity. Väčšina žien si ani neuvedomí - a dlhodobo ani neuvedomuje - zdroj svojej bolesti, často aj kvôli tomu, že potrat sa nepovažuje za niečo podstatné alebo závažné. Áno, je legalizovaný, to však neznamená, že pre vnútorné prežívanie ženy a dôsledky na jej život (ba aj na život ostatných rodinných príslušníkov, nezriedka všetkých ostatných neskôr narodených detí) aj z dlhodobejšej perspektívy významný a zásadný. Ženám po umelom prerušení tehotenstva je často odoprená možnosť  „trúchliť“, prežiť nutnú fázu smútenia a vyrovnania sa so stratou i biologickými prejavmi umelého prerušenia.

Možné príznaky PAS-u:

 • úzkostné poruchy
 • bolesti hlavy, závraty, búšenie srdca, kŕče v bruchu, svalové napätie
 • podráždenosť
 • výbuchy hnevu alebo zlosti
 • agresívne správanie
 • ťažkosti so sústredením
 • pocity viny, hanba a ľútosť
 • nočné mory a poruchy spánku
 • opakujúce sa a dotieravé myšlienky o strate nenarodeného dieťaťa
 • utkvelá túžba po otehotnení, nevedomá nádej na nahradenie dieťaťa iným
 • vracajúce sa spomienky na zážitok potratu
 • viac či menej intenzívny smútok alebo depresie (napríklad v deň, kedy sa dieťa mohlo narodiť, v termíne „výročia potratu“, na Deň matiek, pri pohľade na šťastné matky, malé deti atď.)
 • náhly a nekontrolovateľný plač
 • nízke sebavedomie a znížená sebahodnota
 • popieranie pocitov spojených s potratom
 • snaha vyhnúť sa situáciám, ktoré pripomínajú tehotenstve alebo potrat
 • odcudzenie od osôb, ktoré si žena spája s rozhodnutím o potrate
 • neschopnosť udržať milujúci a harmonický vzťah založený na dôvere
 • lipnutie na svojich ostatných deťoch, prehnaná závislosť na nich alebo naopak, pocit oddelenosti od nich
 • pocit beznádeje a márnosti vo vzťahu k budúcnosti
 • znížený záujem o predtým vykonávané činnosti, koníčky, záujmy apod.  
 • v extrémnejších prípadoch zneužívanie drog a alkoholu
 • samovražedné myšlienky alebo sklony
 •  iné sebadeštruktívne tendencie
 • neschopnosť sa presadiť a uspieť v rôznych oblastiach života
 • prokrastinácia a ďalšie...

Tieto príznaky sa niekedy aj u odborných poradcova môžu zameniť za niečo iné a odhad príčiny ťažkostí je nesprávny. Žena v takejto situácii by sa nemala snažiť pomôcť si sama, práca so skúsenou poradkyňou či terapeutkou, ktorá prešla podobnou skúsenosťou a dokáže vás preto naplno pochopiť, nie je samopomocou nahraditeľná. Veľmi účinná je práca v skupine.  Pridajte sa k nám a zažijete blahodárny vplyv práce na oslobodení sa od traumy, ktorá by inak mohla ovplyvňovať vás, vaše najbližšie okolie i váš život na veľmi dlhú dobu...

Čakám vás s otvorenou náručou i srdcom!

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: