POZNÁNÍ A SEBEPOZNÁVÁNÍ POMOCÍ VÝKLADŮ TAROTU

 
Výklady s různými typy a druhy karet, učení se umění kladení otázek 
a formulování správných odpovědí, rozvoj intuice. Pronikání do tajů 
orákula Tarotu skrze praktické ukázky, stručný úvod do základů 
práce s Tarotem. Zaměřené mimo jiné na osobní a duchovní rozvoj. 
Ponor do vlastní duše i do tajů těch ostatních. Odhalování hluboce 
skrytých příčin potíží nebo bloků na cestě za spokojeností, štěstím, 
úspěchem a zdravím i cestě k jejich vyřešení. Vyřešení aktuálních 
problémů či zodpovězení palčivých otázek. Vážný, leč hravý pohled 
na tarotové karty, podporující vlastní, individuální vhled do jejich 
obrazů, symboliky, archetypů a výkladových systémů.
 
Lektorka:            Judita Peschlová
Termín:               22. – 23. listopad 2014
Cena:                    1 970,- Kč
 
Místo konání:     Květ Radosti, nám. P. Otakara II 84/2, České Budějovice

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: