BOHYŇA VESTA: Mystický, rituálny a konstelačný večer

 

Oslava života, nový život, nové šance, nové obzory, prebudenie krásy, sviežosti, radosti a prísľub hojnosti...

Pridajte sa ku kruhu žien, v ktorých vábivom rituálnom, mystickom a magickom kruhu môžte stráviť predvečer sviatku, čo vám prinesie do života viac radosti, viac ladnosti, viac ženskosti, viac sviežosti, via smiechu, viac úcty k sebe samej i k princípu ženstva  i Bohyne v sebe…

Miesto konania:  

Čas konania:       

Lektorka:              Judita Peschlová

Cena:                    

Kontakt:               judita.peschlova@gmail.com

Prihlášky:            

Techniky:            rituály, obrady, konštelácie,  vizualizácia, meditácia, hudba a možno aj tanec

 

Stále ešte žijete v mylnom domnení, že 8. marec je len prežitok bývalého režimu? Omyl! Začiatok marca bol oddávna, už v najstarších civilizáciách, spojený s uctievaním ženy a matky! Napríklad v podobe starorímských matronálií, osláv materstva a plodivej schopnosti žien zasvätených bohyni Junone a spadajúcich na začiatok marca. Alebo mystériá Matky eme Gaie v Grécku približne v tom istom termíne.  Prípadne Mothering Sunday ( Nedeľa matiek) slávená na Britských ostrovech. V slovanskom kole roku bol 9. marec vyhradený bohyni Vesne a jej sviatku zvanom Strinenia. Vesna je krásna, mladá, svieža, voňavá, veselá, radostná, šantavá slovanská bohyňa s dlhými zlatistými vlasmi po pás, s vencom jarných kvetov na hlave i okolo pása. Úsmevom, milotou, krásou a veselím zaháňa chmúrnu zimu a prináša do nášho života, do prírody, lesov, lúk, hájov i záhrad teplo rozvíjajúcej sa jari. Predstaavuje nielen najobľúbenejšiu slovanskú bohyň, lež i najposvätnejšiu. Prináša   nádherný čas, zeleň, znovuzrodenie a prebúdzanie prírody, nové prírastky, prísľub hojnosti, farby a vône, kvetenu , omladenie a mladosť samu.  Strinenia sa zasväcovali rutuálom spojeným so všetkými Vesninými atribútmi a privoláváním jari ako symbolu nových začiatkov a nového života. Vyrábali sa hlinené či pečené vtáčiky s hlavičkou poetou medou a vyhadzovali sa do vzduchu, aby privolali okrídlených poslov jari…  

Obnovte spolu s nami krásne staré tradicie a vykročte do nového roku starých Slovanov sväteného práve v marci, s piesňou v duši, radovou v srdci, novým ideami v hlave, novu energiou a elánom a najmä novoprebudenou Bohyňou i krásou v sebe…