KONŠTELÁCIE HOJNOSTI, ÚSPECHU  (vo všetkých oblastiach života, takže aj vzťahov, zdravia, lásky, peňazí, postavenia, štúdia atď.)

Termín: 4.10.2013 od 18.30 hod. do 21.30 hod.

 

Vyslobodenie zo zakliateho kráľovstva: ROZPRÁVKOVÉ KONŠTELÁCIE HOJNOSTI, ÚSPECHU A ŽIVOTNEJ SPOKOJNOSTI

 

(konštelačné oslobodenie od vnútorných bariér, mentálnych, emočných i duševných blokov, ako aj blokujúcich ilúzií, predstáv a presvedčční  a nachádzanie skrytých pokladov v sebe i vo svojom živote prostredníctvom obohacujúcich mýtov (nadpersonálnych i osobných), rozprávok a ich archetypov)

 

PRED NOCOU SILNE LIEČIVÉHO NOVU, POD VPLYVOM STRIEBORNEJ LUNY ROZDÁVAJÚCEJ „MINCE“ ŠŤASTIA... HOTOVÉ POKLADY A ZÁZRAKY MôŽETE NÁJSŤ ROVNO PRI SVOJICH NOHÁCH!

 

Nikto z nás nie nikdy sám. Vždy sú tu s nami tí, ktorí nás priviedli na svet i ich predchodcovia. Rovnako ako my sami budeme raz ovplyvňovať životy svojich potomkov – bez ohľadu na to, či ešte v priebehu života, alebo až po jeho ukončení.

A tak ako často žijeme podľa vžitých (a väčšinou nevedomých) vzorcov svojich predkov, nezriedka tiež vytvárame na nevedomej rovine svoje vlastné životní scenáre, akési zákony nášho súkromného vesmíru podľa rôznych príbehov a ich hrdinov, predovšetkým rozprávkových a mytologických, dnes však i filmových apod. Premietame princípy týchto archetypov a bájí do svojho vonkajšieho sveta a do behu svojho života takisto, ako ich žijeme vo svojom vnútri, lebo prebývajú hlboko v našej psyché. Na ich základe utvárame svoje vnútorné, najčastejšie skryté a limitujúce presvedčenia, predstavy, ilúzie, názory a mechanizmy chovania, myslenia, cítenia. A potom priťahujeme do svojho bytia presne to, čo odrážajú a zrkadlia. Žijeme v akomsi zakliatom kráľovstve, sami zakliati, a nemôžeme naplno rozvinúť ani svoj potenciál, ani využiť všetky svoje schopnosti, príležitosti, možnosti. Čakáme na princa, ktorý nás oslobodí a zruší kúzlo, ktorým sme zakliali sami seba. Riešenie však máme práve sami v sebe!

K odblokovaniu a transformácii obmedzujúcich vplyvov veľmi účinne pomáha aktívna, ale taktiež pasívna či vnútorná účasť na rozprávkových systemických konšteláciách,  a tiež emočný zážitok. 

Zrušme teda spoločne konšteláciami vašich obľúbených rozprávok obmedzujúce vzorce vo vašom živote i otlačky vo svojej duši! Vymažme limitujúce programy a vystúpme z bludného kruhu opakovane sa vracajúcich neúspešných a často i bolestivých scenárov. Vstúpme spolu cez rozprávky a ich konštelácie do celkom iného sveta, sveta kvitnúceho, šťastného, prekypujúceho hojnosťou, láskou, zdravím a šťastím. Do odlišného, skutočného, konšteláciami a vaším novým pohľadom prepísaného cárstva šťastných rozprávok a zrealizovaných snov našich budúcich životov, ktoré máme na dosah! 

Lektor:                       Judita Peschlová

Miesto konania:      Bratislava

Vložné:                      11,90 eur

Kontakt:                    judita.peschlova@gmail.com, od 3. do 7.10. 0902411203, inak +420604927790