Večerné konštelácie pre každého O VŠETKOM, ČO VÁS ZAUJÍMA, TRÁPI A SUŽUJE (NAJMä VŠAK NE-DOSTATOK, NE-HOJNOSŤ ČOHOKOĽVEK - ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY, FINANCIÍ, HARMÓNIE...)

Lektorka: Judita Peschlová

Termín:    17.8.2103, 17.30 hod

Vložné:     9,80 eur

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Miesto konania.: BRATISLAVA (blízko centra) presné miesto konania bude oznámené záväzne prihláseným po prihlásení na tento mail a po úhrade vložného)

Chcete rozpliesť klbko problémov vo vzťahoch, v komunikácii, v práci, v podnikaní, v kariére, v biznise, zdraví svojom či niekoho blízkeho, vo finančnom sektore, atď? Konštelácie sa môžu pre vás stať tou PRAVOU METÓDOU!

Konštelácie sú už desaťročia považované za modernú a efektívnu techniku v individuálnom, skupinovom a dokonca i firemnom poradenstve. Táto technika, ktorá spočíva v priestorovom postavení modelu štruktúry systému sa zameriava nielen na rozvoj osobnosti a neorientuje sa len na klienta a nachádzanie jeho vlastnej cesty pri riešení problémov, ale aj na spojenie s "duchom" rodu, svojich predkov, s ich odkazom a múdrou radou pre prítomný okamžik...

Konštelácie sú už dlhodobo veľmi obľúbenou metódou, ktorá objasňuje príčiny problémov, ukazuje presný obraz toho, čo stálo na ich začiatku a pri ich zrode a okamžite nachádza tie najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenia a najschodnejšie cesty.

 

Konštelácie sú zaujímavá, hlboká, účinná, ozdravná, veľmi efektívna a rýchla zážitková metóda, ktorej absolvovaním môžete nielen získať úplne nový pohľad na akúkoľvek situáciu, ktorú si prajete riešiť, zaoberáte sa jej alebo chcete, aby vás niekam posunula, prípadne sa v nej jednoducho nachádzate a túžite buď z nej von, buď ju zmeniť, alebo ju iba pochopiť. Konštelácie nie sú prínosné len v oblasti rozkrývánia rôznych rodinných či iných vzťahov a okolností, ktoré sa vám opakovane vracajú, ale aj v ďalších životných oblastiach, k akým môže patriť zdravie, práca, úspech, hojnosť, finančná prosperita, láska, spiritualita atď. Všetko menované sa po účasti na nich (či už budete tým, kto zadá "zákazku" na riešenie, alebo sa ich jednoducho iba zúčastníte) zlepší!

K svojmu spokojnému, šťastnejšiemu, plnohodnotnějšímu bytiu všetci potrebujeme naplniť isté svoje túžby, požiadavky, sny a potreby, nech sa už týkajú zdravia, vzťahov, profesie, osobného života či jeho duchovného rozmeru. Skrze konštelácie môžete nahliadnuť úplne iným pohľadom na to, čo je práve potrebné riešiť aj na to, čo zdárnemu riešeniu doteraz bránilo alebo sa bráni a dosiahnuť také formy svojho života, ktorá vám prinesie viac radosti a spokojnosti. Konštelácie vám pomôžu všetkému lepšie rozumieť, okrem iného aj samým sebe, svojmu telu, svojej duši, svojej osobnej "histórii" i "dejinám" svojej rodiny a svojim koreňom, ich prínosu aj svojim blokom.