VEDOMÉ ANJELSKE LIEČENIE S TAJNÝMI ANJELSKÝMI LIEČEBNÝMI KÓDMI: ELIXÍR ŽIVOTA

Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, anjelské liečenie (resp. skôr anjelská terapia, lebo nespadá veľmi pod podobné disciplíny, akými sú trebárs kuratívna medicína) vo svojej podstate nemožno celkom zaradiť do tzv. „extrémne ezoterickej“ kategórie (ak týmto pojmom budeme chápať dnes, žiaľ, už často nielen sprofanované, ale aj konvenčne, konzervatívne a úzkoprso zameranými jedincami kritizované, odsudzované, vysmievané, odmietané obory exkomunikované za hranicu práve – striktnej konvencie). Určite nie po tom, čo aj vedci uznali, že všetko je – energia (Aký to nebývalý a nečakaný objav! Očividne býva Amerika objavovaná stále dokola J). Nakoľko časť anjelského liečenia spočíva na podobných základoch ako klasická psychoterapia (nuž, jedným z jej zakladateľov bol C. G. Jung, a ten sa bez skrývania a aj negatívneho hodnotenia čohokoľvek netradičného zaoberal veľmi dôkladne a vážne napríklad Tarotom, I ťingom, meditáciami, každé ráno si namaľoval mandalu a pod.) a časť zasa na využívaní istých druhov energií, predovšetkým kozmických (áno, áno, vážení konzervovaní v čase a vlastných predsudkoch, práve tých „energií“, po nie rokoch ani desaťročiach, lež tisícročiach, ale predsa len, uznaných vedeckými výskumami a kapacitami), smelo ho môžeme zaradiť ak už nie medzi „extrémnymi racionálmi“ uznané klasické (konvenčné) techniky, tak predsa len do metód na hranici spirituality a Lege artis uzdravovacích postupov  (teda vychádzajúcich len a len z „najvyššieho“ dosiahnutého vedeckého poznania).

Na anjelskú terapiu sa hodí skôr pomenovanie komplementárna, resp. keď už nie inak, tak nekonvenčná metóda uzdravovania či už tela, duše alebo dokonca ducha. Seriózni terapeuti anjelskej terapie sa zameriavajú viac na hojenie zranení duše, pretože uzdravená duša vo väčšine prípadov prináša zdravie a pohodu aj telu. Postupy anjelskej terapie tak budú veľmi blízke psychosomatickým metódam uzdravovania, ktoré už medzičasom konzervatívnejšie zmýšľajúcimi ľuďmi uznané boli.  Anjelská terapia je čosi, čo môže expandovať do rôznych rovín vedomia i nevedomia. Liečenie energiou Univerza sa praktizovalo v rôznych kultúrach známych z dejín ľudstva, a dodnes praktizuje šírom sveta. Komunikácia s anjelmi a práca s energiami „bytostí Svetla“ vytvárajú skvelé nové príležitosti pre každého jedinca, ktorý je takýmto záležitostiam otvorený. Stupeň rozvoja schopnosti nadväzovať spojenie s týmito energiami zodpovedá osobnému pokroku toho ktorého človeka. Takže osobám uzavretým v ríši Kritiky a Súdenia všetkého, čo nezodpovedá ich predstavám a presvedčeniam, nemá zmysel takúto terapiu ponúkať, nie sú totiž vôbec schopní z nej mať žiaden prínos. Ak nebudete ani zbla veriť, že vám pomôže najnovší vedecký hit založený na „nesporných“ významných a revolučných objavoch, tak tento vynález tiež nebude mať žiadny zásadný uzdravujúci vplyv na vaše zdravotné ťažkosti napriek tomu, že množstvu ďalších ,ktorí jeho účinnosti uveria, celkom iste pomôže. Neveríte? Prečo by teda niektorým ľuďom „zavedené“  medicínske postupy zachraňovali životy a u iných nezabrali ani trochu? Na druhej strane, anjelská terapia nebazíruje na žiadnom náboženskom vierovyznaní, dáva každému slobodu v jeho vlastnej viere, nech je akákoľvek.

Anjelska terapia nie je štandardným spôsobom liečby, a predsa v niektorých pokrokovejších krajinách (z tohto špecifického pohľadu ani SR ani ČR do nej zatiaľ nepatria a nevyzerá to, že by tam mohli patriť v dohľadnej dobe) dokonca aj súkromné poisťovne zaraďujú alternatívnejšie metódy do hradených služieb, pretože je po nich stále väčší dopyt. Podobne ako iné netradičné techniky dopĺňajú a podporujú účinok konvenčnej medicíny a nadväzujú na ňu. Prinajmenšom. Anjelská terapia výrazne podporuje a aktivuje sebaliečivé schopnosti, ktoré má v sebe obsiahnuté každý z nás bez rozdielu.

Čím viac sa otvoríme liečivým vibráciám, ktoré slúžia ako istý druh elixíru života (to sú tie vedcami „zrazu objavené“ všade prítomné energie), a čím viac spracujeme obsahy svojho nevedomia, tým silnejšie môžu byť účinky energií, ktoré sú s anjelskými entitami spojené. Pomoc zo sfér, ktoré boli kedysi prístupné všetkým a začínajú byť otvorené znovu, prichádza najmä vtedy, keď je naša túžba po spojení a prijatí podpory či liečivého zásahu vedomá. Ak sa nám podarí naladiť  (s čistými úmyslami a bez snahy len zo zvedavosti prenikať do oblastí, v ktoré vlastne neveríme a chceme len sami sebe potvrdiť ich „neexistenciu“) na vibrácie, ktoré z nášho pohľadu predstavujú energiu svetelných bytostí (kozmu?), otvorí sa nám celkom iný, láskou naplnený svet, ktorý už sám o sebe nesie v sebe liečivú moc, svet širších dimenzií než je ten náš trojrozmerný. Rozšíri sa taktiež vnímanie našej mysle, ktorá sa dostane na inú, vyššiu úroveň. Dôjde nielen k akejsi „fúzii“ rôznych úrovní zmieneného vnímania, ale aj rôznych častí nás samých, ako aj rôznych druhov energií.

V priebehu vedomej anjelskej terapie je možné použiť anjelské kódy, ktoré umožňujú intuitívny prenos inak ťažko vnímateľných informácií, potrebných pre nachádzanie príčin našich ťažkostí a ich následné zmiernenie, prípadne aj ich elimináciu. Navyše samotná anjelská terapia intuíciu ešte viac prehlbuje, dochádza jej prostredníctvom ku komunikácii s Vyšším Ja a k prenosu myšlienok.

Vedomá anjelská terapia je veľmi jemná, láskavá, hlboká a krásna technika, umožňujúca okrem kontaktu s vyššími druhmi energií aj kontakt s vlastným nevedomím a pochopenie koreňov našich problémov.

K tomu, aby ste mohli aplikovať vedomú anjelskú terapiu prostredníctvom liečivých anjelských kódov nepotrebujte v podstate žiadne predchádzajúce skúsenosti , stačí ochota ponoriť sa do seba, otvoriť sa novým zážitkom a zbaviť sa akýchkoľvek predsudkov a kategorizácií.

Ak sa jednoduchými účinnými postupmi túto metódu naučíte, budete ju môcť používať ako pre seba, tak aj pre druhých, dokážete využiť svoju intuíciu v napojení na energie, ktorými ste ustavične obklopení. Porozumiete energiám okolo seba a budete nielen vedieť žiť v súlade a harmónii s celým Univerzom i svojou dušou, ale sa aj „nacítiť“ na energie iného človeka, buďto priamo alebo aj na diaľku. Informácie získané týmto napojením prichádzajú v obrazoch, slovách, myšlienkových pochodoch, pocitoch, vnemoch či inej podobe posolstiev. Všetky tieto „odkazy“ sú jednou z podôb energií, ktoré k nám prichádzajú z vyšších sfér, zároveň ich však nosíme vo svojom vnútri.

Ak necháte energiu, teda lásku anjelov pôsobiť vo svojom srdci, pomôžu vám urýchliť hojenie akéhokoľvek problému...           

Láka vás to? Ste rozhodnutí to skúsiť? Absolvujte teda s nami kurz Elixír života a tajný kód anjelského liečenia 1.3.2014 v Bratislave...
 

Judita Peschlová, prvá praktikujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v SR i ČR

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: