VEČERNÍ MEDITACE: ANDĚLSKÉ LÉČENÍ A HOJIVÁ MOC ANDĚLŮ OZDRAVNÁ CESTA SVÝM TĚLEM S ANDĚLY A LÉČENÍ NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK TĚLA

 

VÝJIMEČNÁ SKUPINOVÁ MEDITACE A VIZUALIZACE S ANDĚLY A ARCHANDĚLY

 

Zápasíte vy nebo někdo z vašich blízkých s chronickou bolestí nebo onemocněním, týkajícím se jakékoli části vašeho těla?

Chcete vědět, co je příčinou tohoto stavu? Co vlastně si to část vašeho těla si pamatuje a co vaše vědomá mysl zapomněla? Vaši andělé vás vezmou na úžasnou pouť vaším tělem - jak fyzickým, mentálním, emocionálním, éterickým, duchovním atd. - a projdete s nimi nádherným procesem uzdravování!

9. dubna 2013 v 18:00 hod. (v předvečer lunárního Novu, když nemoci ztrácejí díl své svou moci)

Cena: 199 kč
Lektor: JUDITA PESCHLOVÁ
Kontakt: judita.andele@gmail.com
 
Tělo má svou vlastní paměť, mnohem hlubší a rozsáhlejší než jakou je paměť naší vědomé mysli. V průběhu této vnitřní cesty pod vedením andělů objevíte příčiny potíží a andělé před vámi otevřou šanci na jejich vyléčení. Povedou vás neomylně k té časti těla se skrytou blokující nebo zraňující vzpomínkou , kterou hledáte, abyste pak mohli transformovat bolestné vzpomínky, které jsou právě v této části těla uzamčeny.

Poté budeme v napojení na andělské bytosti "hovořit" s touto částí svého těla a s pomocí andělů zjistíme, co potřebuje, co chce, co si přeje, aby mohla být opět zdravá, svěží a vitální.

Tento typ meditace je vhodný u různých fyzických potíží, také však při problémech psychosomatického původu, případně dokonce i když máte pouze namožené svaly, nebo cítíte jakékoli napětí, které s podporou andělů zmizí.
Nejmocnější léčitel dlí ve vás samých! Andělé vám pomohou ho v sobě objevit, spojit se s ním a kooperovat u jakéhokoli léčivého procesu, který odhalí a odstraní příčiny problémů…