Rodinné systemické konštelácie v Modre

 
Rodinné a životné konštelácie - celodňové stretnutie s účinnou, špecifickou a jedinečnou metódou!
Rodinné, životné, experimentálne, peňažné, vzťahové, firemné i ženské konštelácie - tento krát o čomkoľvek, čo potrebujete, chcete riešiť, čo vás zaujíma, čo by vás posunulo vpred, pomohlo vám vo všetkom, v čom si prajete pomôcť, v akejkoľvek oblasti vášho života...
Rodinné konštelácie (nenechajte sa zmiasť názvom techniky, touto metódou sa dá riešiť akákoľvek oblasť života, nielen rodinného a dokonca nielen vášho osobného, ale aj globálneho či skupinového alebo tímového) odkrývajú všetko, čo je skryté pod povrchom a často to ani nechceme vidieť, pričom nás to blokuje v kvalitnom šťastnom, zdravom a úspešnom živote. Odhaľujú skryté väzby v dynamike rodinných a akýchkoľvek iných systémov (nezabúdajte, že aj vaše telo je ucelený systém, takže si môžete postaviť napríklad konšteláciu na svoje zdravie, resp. na určitý orgán svojho tela, niektorý z jeho podsystémov či na celý jeho systém). Konštelačná metóda skúma vzťahy na podprahovej úrovni systémov, ukazuje na príčiny blokov, prekážok, problémov, negatívnych presvedčení, nemocí, nefunkčných vzťahov atď. a následne nachádza riešenia. Pridajte sa k nám na deň žien, ktorý sa slávil už v Starom Ríme (samozrejme v celkom inej podobe a s iným účelom) a dodá určite našej spoločnej práci ešte viac dynamickej energie, ako aj vzpruhu a podporu.
 
Lektor: Judita Peschlová
 
Termín: 8.3.2014 od 10.00 do 18.00 hod.
 
Miesto konania: Modra - Harmónia
 
Cena: 50 eur

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: