VÝCVIK: kněžka a vědem keltských, slovanských, etruských, balkánských, germánských, antických a jiných evropských staronových tradicí v rytmu Kola roku a jeho obřadů - Praha

Znovuzrození a mystérium bohyně: absolutní novinka s dosud u nás neznámými prvky!
 
Návrat ke svým původním kořenům a své skutečné podstatě se zkušenou průvodkyní a lektorkou žen (více než 20 let intenzivní praxe v této oblasti) Juditou Peschlovou
 
První zasvěcovací a výukový víkend:
 
PRAHA: 24.-25.1.2015, 1893.- kč
 
V naší intenzivní a do hloubky tajemství Bohyně sahající škole kněžek a vědem půjde o učení se mystickým, magickým, rituálním a duchovním praktikám přes mystéria, iniciace, obřady, ceremonie, prastaré i staronové rituály ženských (také však mužských, podle potřeby) božstev různých kultur, včetně té naší, slovanské.
 
Spojení Boha a Bohyně, mystické sjednocení mužského a ženského principu a vyváženost mezi dvěma póly přináší plodnost, štěstí, hlubokou lásku a blahobyt ... V rámci výcviku je spojíme a svou nově nabytou silou zharmonizujeme...
 
Vystupme společně z temnoty zapomnění a vstupme do světla na cestě k podstatě, na cestě za svou bohyní v sobě přes spojení s Bohyní Země, Nebe i Zásvětí! HODNĚ, HODNĚ PRAXE V KRUHU ŽEN (otevřené ovšem i pro muže) - stejně smýšlejících, otevřených, láskou naplněných a s otevřenou náručí přijímajících nové i staronové poznatky, informace, učení, tajemství...
 
Přibližný nástin všeobecného zaměření výcviku:
* Pokročilejší učení kněžek a vědem, vhodné však jak pro začátečníky, tak i pro "vědomější" (i odtud pochází náš původní, prastarý výraz pro moudrou ženu se spojením s tím, co nás přesahuje: "vědma")
* Transformativní proces proměny na vědomou kněžku, mocnou vědmu
* Rozvoj spirituality a posvátné ženy i Bohyně a božského principu obecně v nás samých
* Uvolnění bloků na cestě k vlastní vyšší moudrosti a vnitřní Bohyni, Matce Zemi, vyššímu principu života
* Otevření se prastaré moudrosti své duše a svého vyššího Já v souladu se zákonitostmi Univerza a Bohyně i Boha ve vzájemné harmonii
* Spirituální spojení různých principů přes hluboké zasvěcení do role kněžky a vědmy spojené se Zemí, Nebem a všemi úrovněmi bytí
* Cesta k celistvosti přes Bohyni a rituály Slovanů, Keltů, Etrusků, antiky a jiných tradic
* Spojení duchovního základu a rituálního, mystického, magického i praktického bytí ve světě
* Bohyně různých kultur a civilizací: slovanské, keltské, antické, germánské a jiných ...
* Propojení Kola roku různých tradic (slovanské, keltské, antické, germánské a jiných ...)
* Spojení vnitřního světa Bohyně se světem vnějším, zjevným
* Spojení živlů, spojení se zdrojem vyššího poznání ve vzájemné úctě, uznání a lásce
* Krása spojení mužské a ženské energie, harmonické léčení dvou silných spojených prvků
* Koloběh života, měnící se přírody v souladu s mužsko-ženským vyváženým principem
* Přijetí sebe samé s úctou, respektem, láskou a dostatečnou pozorností k sobě, ke svému okolí, své vnitřní Bohyni na cestě stávání se skutečnou kněžkou Bohyně, lásky, Země, Velké Matky i vědmy ovládající magii života, přírody, živlů, směrů atd .
* Rozproudění toku přirozené životní energie naladěné na princip harmonie všech prvků, živlů, směrů, vibrací a tradicí
* Sdílení ve vzájemném souzvuku, společný růst a rozvoj, společný posvátný prostor, praktické návody a
získávání praktických dovedností vědmy ...
 
Výcvik je otevřen pro všechny ženy, i ty, které již prošly podobnými kurzy, protože naše škola kněžek a vědem obsahuje mimo jiné i prvky zatím u nás nevyučované ...
 
Bohyně, které létaly s labutěmi a bohové, kteří se vznášely s orly ... Roztáhněte s námi své perutě a staňte se kouzelnými, okouzlujícími, čarovnými a osobní magií sršícími ženami, které obnoví svou schopnost vznášet se k výšinám s Labutími Bohyněmi!
 
Přibližný obsah prvního zasvěcovacího a výcvikového víkendu:
- Úvod do výcviku kněžky a vědmy
- Trochu teorie, Bohyně různých kultur a obřady na jejich uctění, jejich odkaz dnešním ženám, kněžky a vědmy
- Archetypy Bohyní příslušejících tomuto období roku v různých kulturách, jejich odkaz, váš osobní archetyp Bohyně
- Posvátný obřad Imbolcu, svátku keltského jara
- Úloha, význam, poslání kněžky a vědmy v současnosti
- Vytváření posvátného prostoru a mystérium Bohyně v příslušném období konání prvního víkendu výcviku podle různých evropských tradic
- Vytváření oltářů, rituálů, obřadů, zasvěcovacích ceremonií pro toto období Kola roce v různých tradicích
- Posvátné gesta, barvy, kameny, byliny, elixíry, stromy, silové místa, silové zvířata a jiné artefakty pro toto období (i vaše osobní jako kněžky a vědmy)
- Míchání vykuřovadel pro toto období a pro napojení na esenci Bohyně a Boha tohoto období roku
- Vytváření esencí Bohyně pro toto období Kola roce
- Spojení s tajemstvím znovuzrození v praxi a pro život bdělé kněžky a vědmy
- Prohloubení, obnovení a ustanovení kontaktu s Bohyní tohoto období roku a s Bohyní v sobě - prakticky a schůdnou, jednoduchou cestou
- Propojení života kněžky a vědmy s běžným životem dnešní ženy
- Tajemství a mystéria pouze pro účastnice výcviku
- Praktická cvičení atd.
 
Některé ze speciálních témat prvního výcvikového víkendu vzhledem k období jeho uskutečnění:
- Přeměna, transformace, přerod, návrat ke své původní vnitřní čistotě, znovuzrození
- Ohlédnutí a uctění toho co bylo (i vliv Bohyně, mimo jiné, a moudrých žen, kněžek, vedu)
- Introspekce a pohled do svého nitra, spojení a přiblížení se k předkům a svým moudrým předchůdkyním
- Obnova, vnášení světla a návrat energie
- Odhrnutím závoje zapomnění
- Stanovení nových vizí a cílů
- Vzestup do svého duchovního domova ...
- Bridget, Bohyně nových začátků
- Práce s elementem vzduchu a magie větru a vzduchu
- Léčení zvukem
- Léčení spojené s aurou, čakrami  a sebeléčení 

 
Přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: