Andělské léčivé meditace na prosinec

Tomuto měsíci - v němž se potkáváme s povznášejícími událostmi a svátky, obklopeni energií andělů a víl - můžeme přiradit andělské strážce dvou elementů: vody a vzduchu. Prosincové oslavy jsou spojeny s láskou, něhou, péčí a blízkostí /tedy  stejnými kvalitami, jaké má živel vody/ a povznášejí nás na úroveň mnohem vyšší, než je pro mnohé z nás obvyklé v běžnějších situacích /obdobný princip, jaký patří elementu vzduchu/…

Meditace s andělským strážcem vody

Motivace:

Nebeští strážci vody reprezentují flexibilitu, přizpůsobivost, schopnost adaptace, pružnost a živost. Působí energií čištění, vyjasňování a prozařování. Element vody symbolizuje ženský aspekt, jakožto i aspekt senzibility, intuice a empatie.

Podpora tohoto anděla vám může kromě jiného pomoci když:

 • máte pocit, že váš život nebo vy sami „neplynete s proudem“
 • jste zaseklí a zablokovaní, nemůžete se pohnout vpřed
 • si přejete  víc či jasněji projevovat své emoce
 • toužíte  více a intenzivněji si uvědomovat své emoce
 • plánujete absolvovat očistný proces těla, duše nebo ducha za účelem zbavení se všeho negativního a zatěžujícího
 • chcete posílit svou intuici a senzitivitu
 • si přejete flexibilněji zacházet s lidmi a situacemi
 • máte potíže s krevním oběhem nebo lymfatickým systémem a trápí vás obecně různé problémy či nemoci související s krví a tělesnými tekutinami

Místo pro meditaci:

Meditaci s andělským strážcem vody provozujte podle možnosti na břehu potoka, řeky, jezera, rybníku, moře, nebo jednoduše u studánky či pramene. Je-li vodní zdroj dostatečně teplý /léčivé prameny/, můžete se do něj v rámci meditace dokonce ponořit i v takovýto studený čas roku. Nejsou-li podmínky, vhodné, upravte svůj oblíbený prostor, nachystejte si zdobnou nádobu s čistou vodou a postavte u ní modrou nebo tyrkysově zbarvenou svíci.

Meditace:

Oblékněte si něco modrého, tyrkysově modrého nebo zeleného. Na hladinu vody nebo nádoby rozhoďte plátky jakýchkoli květů, které jsou v tomto období k dispozici. Nalaďte se na energii vody a jejích strážců. Sledujte barvy vody: vidíte třpyt nebo odlesky světla na její hladině? Jste-li v přírodě, naslouchejte hlasu vody. Pokud meditujete pouze u oltáře s nádobou, jednoduše vnímejte zvuky kolem. Dotkněte se alespoň zlehka vody a vdechujte její vůni

Buďte trpěliví, nemusíte hned cítit spojení. S vírou a láskou v srdci budete však schopni navázat vbrzku kontakt.

Zavřete oči a požádejte andělské strážce vodního živlu, jakožto i všechny vodní víly, rusalky a jiné vodní bytosti, aby pozitivně ovlivnili změny vašeho vědomí i těla. Pociťujte, jak očistné energie elementu vody proudí celým vaším tělem, celou vaší bytostí. Umožněte svobodně těmto energiím, aby vás napojili na zdroj vaší intuice a aby probudili vaší senzitivitu. Několik minut zůstaňte s těmito pocity v klidu a míru s celým světem, zejména však tím vodním. Cítíte atmosféru, kterou vytvářejí vodní bytosti a strážci vody? Vyvstávají ve vaší mysli nebo v srdci nějaké obrazy, představy, hlasy, tvary, barvy? Jste schopni v této chvíli přijmout jakákoli poselství a odkazy, které vám andělé vodního elementu chtějí zprostředkovat? 

V závěru meditace se koncentrujte opět na své tělo a jeho prožívání. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Poděkujte laskavými slovy svým pomocníkům a věnujte na moment svou pozornost okolnímu světu.  Změnila něco vaše meditace? Máte po ní odlišné pocity, jako před ní?

Meditace s andělským strážcem vzduchu

Motivace:

Andělští strážci vzduchu a světelné vzdušné bytosti jsou ze všech nejméně uchopitelní a viditelní. Můžete se s nimi potkat v oblasti mezi nebem a zemí, v hájemství větru, oblak a nebeských šírav. Nejsilněji působí v průběhu bouře. Přivoláváme je zejména tehdy, cítíme-li potřebu zbavit se jistých omezení, překážek, zábran. Pomáhají nám svou schopností spojovat nás se sílou opravdové svobody. Rozšiřují našeho ducha i duši a obdarovávají nás lehkostí mysli, srdce i ducha.  Obracet se na ně je možné také ve chvílích, v nichž toužíme po nových nápadech, idejích, myšlenkách: aktivizují totiž i sílu inspirace. Vnášejí do našeho života „svěží vzduch“ nebo „svěží nový vánek“.

Podpora tohoto anděla vám může kromě jiného pomoci když :

 • se cítíte něčím omezováni
 • vám něco či někdo brání v svobodném rozhodování, jednání, myšlení
 • se neumíte sami zbavit nějaké závislosti
 • vás zatěžují  vlastní vnitřní modely chování, mechanizmy nebo vzorce
 • se nedokážete  uvolnit z pout rodinných konstelací
 • vám chybí  jakákoli „lehkost“  /kupř. tzv. „lehkost bytí“, rovněž však třeba nohou apod./
 • berete všechno příliš vážně
 • se vám nedostává inspirace a nemůžete pohnout nějakým projektem, úkolem, prací
 • si přejete povzbudit svou životní energii
 • vám záleží na rozšíření svého vědomí
 • máte potíže s dýcháním nebo dýchacími orgány, trápí vás astma, plícní nemoci, senní rýmy

Místo pro meditaci:

Meditaci se strážcem vody je nejlépe provozovat v přírodě na místech, kde vzduch volně proudí a nehatí jej jakékoli lidskými rukama vybudované překážky, kde není znečištěn a zatížen různými zplodinami. Takovéto podmínky bývají nejlepší u moře, na horách nebo tam, kde roste hustá vegetace, třeba v lese.

Meditace:

Zvolte bílé  nebo světle modré odění. Nejefektivnější je tato meditace ve větrný, snad dokonce bouřlivý den. Nenechte se odradit! Vezměte sebou teplou deku a najděte si místo, kde bude alespoň trochu chráněni před poryvy větru. Máte-li dostatek výdrže a odvahy, můžete se v zájmu nejvyššího účinku meditace vystavit běsnění vzdušného živlu. Zbavte svou mysl běžných starostí a zatěžujících myšlenek. Otevřete všechny svoje smysly. Naslouchejte zvukům větru, zkuste uhodnout, co vám chce říct nebo jaká poselství zprostředkovat. Dívejte se chvíli na oblohu a sledujte mraky. Vnímejte proudění vzduchu na své kůži, ve vlasech, na obličeji.

Oslovte vlastním způsobem andělské strážce vzduchu a požádejte je, aby vás naplnili energií inspirace, rozšířili vašeho ducha a osvobodili z okovů vaše myšlenky. Několik minut se koncentrujte na svůj dech. Skrze něj nabírejte do sebe energii a sílu vzdušného elementu. Každým výdechem odevzdávejte andělům vzduchu všechno, co by vás mohlo svazovat, trápit, intoxikovat, brzdit, omezovat. Každým nádechem vdechujte novou, další a další svěží, vzdušnou, nadlehčující, osvobozující energii. Už slyšíte poselství? Rozeznáváte tvary, obličeje v oblacích nebo jste si všimli jedinečných oblačných formací? Napadají vás dosud neznámé nebo neobyčejné věci? Slyšíte výjimečné zvuky, dokonce snad hudbu? Mění se vaše emoce?

Před vyslovením díku andělským bytostem vzdušného živlu protáhněte tělo, kousek po kousku, vědomě, s citem a jasným vnímáním prožitku každého atomu své fyzické schránky. ukončete meditaci a věnujte svou pozornost nejenom sobě, ale i svému okolí.

ÚČASTNĚTE SE S NÁMI OD LEDNA 2016 KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ V MĚSÍCI OD 18.30 H. V PRAZE ANDĚLSKÝCH MEDITACÍ NA RŮZNÁ, I VÁMI VOLENÁ TÉMATA. VLOŽNÉ DOBROVOLNÉ OD MINIMÁLNĚ 198 KČ

V andělských číslech znamená 198: Pusť se přímo do svého životního úkolu, bez meškání a bez váhání. Jakmile začneš dělat to, k čemu jsi božsky veden(a), zjistíš, že finanční pomoc je vždy připravena.

Judita Peschlová

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: