DEN ARCHANDĚLA URIELA, STRÁŽCE VELIKÝCH ZASVĚCENÍ (NOVINKA!)- CERTIFIKOVANÝ KURZ

NOVÁ NADĚJE, ZHMOTNĚNÍ PŘÁNÍ, NOVÉ ZAČÁTKY, POZITIVNÍ PROMĚNY…

Vnitřní pokoj, otevření srdcí, vnesení světla do mysli, dosažení Kristova případně univerzálního vědomí, osvětlování situace, řešení problémů z jiné perspektivy, materializace a krystalizace, přivádění lidí k jejich mistrovskému Já, učení schopnosti odpuštění, mystické předpovědi, tajemství Kabaly, moudrost, mír, klid v duši, duchovní vedení, spojení a spjatost se zemí tvořivá síla, božská magie, přivádění vesmírných pravd na pozemskou úroveň, smírčí řešení problémů, spravedlnost, odblokování zloby a strachu, vzájemná pomoc, bratrství a sesterství, pomoc ošetřovatelkám, vychovávatelům, učitelům, soudcům, pracovníkům v sociální sféře, odstraňování únavy, prorocké informace a varování, posilující energie, mentální a emocionální očišťování, transmutace vibrací na vyšší úroveň, zhmotňování přání, uvádění hmoty, bohatství a duchovna do vzájemného souladu, ukotvení světla a vědomí ve hmotě, pochopení zákonitostí hmotného světa, vytváření materiálních struktur v souladu s vyšším záměrem, umění, alchymie, astrologie, naslouchání moudrosti těla, posílení harmonického spojení mezi jemněhmotnými a hruběhmotnými těly, proměna zklamání a soužení na vítězství, uvolnění zraňující zátěže a vzpomínek z minulosti skrze bezpodmínečné odpuštění, správné rozhodování, dohlížení na životní lekce, zesílení vnitřního světla, praktické řešení tvořivých idejí, pomoc s intelektuálními informacemi a mnoho dalšího…

To všechno patří k archandělovi Urielovi, s tím vám může pomoci a s tím vším budeme v den archanděla Uriela také pracovat! Jak? Metodami andělské terapie, vizualizacemi, meditacemi, rituály, zasvěcením, afirmacemi atd. 

Termín: 18.8.2013 

Cena: 39,50 eur

Místo konání: bude oznámeno závazně přihlášeným

Kontakt a přihlášky: judita.andele@gmail.com

Lektor: první certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR i SR JUDITA PESCHLOVÁ (autorka knih Hojivá moc andělů a Archandělé v mých dlaních, překladatelka a redaktorka řady knih a karet s andělskou tematikou, poradkyně andělské terapie v různých periodikách, lektorka technik andělské terapie s víc jak 20-letými zkušenostmi)

Pár slov o archandělovi Urielovi:

Jeho jméno znamená: oheň Boží, Bůh je světlo

Krystal: křišťál, citrín, tygří oko, žlutý jaspis, hematit, obsidián

Čakra: solar plexu

Zdravotní problémy, s nimiž pomáhá: cukrovka, poruchy příjmu potravy, závislosti, gastrointestinální trakt, slinivka, všechny potíže spojené s nervovým systémem

Pomáhá nám získat a zvýšit: vnitřní sílu, sebevědomí, odvahu, emoční stabilitu

Preferovaná pomoc: přináší božské světlo a přeměňuje bolestné vzpomínky a rány z minulosti, největší zklamání promění v největší požehnání, řeší konflikty a podporuje v dosažení míru, uvolňuje od mentálních a emocionálních pout či závislostí a osvobozuje od strachu

Kromě archanděla Uriela se k nám v den zasvěcení do jeho energií připojí rovněž archanděl Michael, archaii Gabriel aa  Archanděl Rafael…

Hledáte naději či klid? Toužíte se naladit na vnímání nebeských bytostí a jejich poselství? Přejete si být v neustálém kontaktu s anděly a archanděly? Chcete pochopit význam událostí, situací, okolností, s nimiž jste se potkali, událi se vám, byli jste s nimi konfrontováni? Chcete se naučit meditovat účinněji, hlouběji, lépe? Mají být vaše modlitby a žádosti efektivnější? Sníte o proniknutí do neodkrytých tajemství? Začleňte se do našeho andělského kruhu a na všechny výše položené otázky dostanete odpovědi…