Místopis Da Vinciho kódu a léčivá síla magických míst (Leonardo, Maří Magdaléna a mystika tajemného jako léčivý faktor)

Putování za  tajemstvím

Ať již jsou fakta a údaje uvedené v románu Dana Browna „Šifra mistra Leonarda“ fikcí a informace v něm obsažené plné chyb a nedokonalostí, nebo ne, není tahle skutečnost – jakkoli diskutovaná a problematizovaná různými kruhy – v souvislosti se sílou míst, jichž se týka  a mocí toho, co se za ústředním příběhem skrývá, nijak důležitá. Navzdory tomu, že nikoli pouze podobnou, ale dokonce stejnou problematikou se zabývá množství podstatně starších publikací různého stupně odbornosti a věrohodnosti, až tomuto literárnímu dílu se podařilo rozvířit stojaté vody několika okruhů otázek, zejména však té  v západním světě sice halasně už desetiletí proklamované  jako vyřešené, ale ve skutečnosti stále potlačené a nevyjasněné: otázky ženské...

Jelikož se symbolikou, dějinami a tajemstvími historie zabívám již od mládí, na základě dřívějších poznatků jsem se rozhodla projít – v mnoha případech projít znovu a opakovaně – alespoň některými místy uvedenými v Da Vinciho kódu.  Pamatovala jsem si sice ohromnou sílu těch, které jsem znala, ale stejně mne opět překvapila. Ověřila jsem si znovu jejich léčivou moc na fyzické, psychické i emocionální úrovni.

Jelikož se tato místa vztahují hlavně k ženskému aspektu, mohli bychom se domnívat, že bude jejich hojivá energie působit výlučně na osoby krásnějšího pohlaví. Není tomu tak, alespoň ne ve všech případech.

Cestovali jsme ve středně velké skupince a předmětné objekty nebo místa s námi doslova „prošlapali“ i vodiči našeho autobusu a jediný mužský člen naší „průzkumné“ osádky. Zcela zřejme účinek silových uzlů zásahl i je.

Poutní cesta nikoli pouze za zdravím

Původně naše poznávací pouť vůbec nebyla plánována jako „ozdravná cesta“, i když u míst spojených se záhadami spíše mystického nežli hmotného charakteru se takovýto účinek leckdy dá předpokládat. Je přece obecně známo, že již v starověku někdy lidé putovali se záměrem buďto se zbavit jistých potíží, nebo naopak jistým potížím svou cestou předejít. Jejich pouť ani nemusela být vázaná na konkrétní cíl, protože již samotná cesta jím mohla být ... 

Obdobné aktivity se nezřídka stávají hojivými pro duši, v tomto případě zejména pro duši ženy nebo pro Animu muže. Když se léčí duše, léčí se všechny naše části, všechny aspekty nás samých, naší osobnosti, naše srdce, tělo i náš duch. Probouzí-li se v ženě její spící a zakletá Bohyně, současně nabývá sama na síle, vitalitě, energii. Také to však v ní rozvíjí tvořivost, něhu, sebepřijetí, lásku, schopnost milovat bezpodmínečně a výhradně sebe i ty ostatní, vnitřní i vnější krásu /no ano, několik dam skutečně doslova rozkvetlo. Jak jinak, když jsme kromě jiného navštívili i zámek Usse, kde spí svůj dlouhý spánek Šípková Růženka, jinde zvaná Spící krasavice, související s archetypem spící a zapomenuté Bohyně! Takže toužíte-li zkrásnět, hurá do okolí francouzské řeky Loiry!

Kde a co?

Vycházejíc ze získaných zkušeností, aktuálních událostí odehrávajících se přímo na místech uváděných a několikrát prověřovaných účinků, jsme přišli k závěru, že vzhledem k propojení zmíněných míst s hlubokými mystickými aspekty, sílou kultu ženy a Bohyně /pod jejíž kompetenci spadalo tradičně i léčení a léčitelství, jakožto i schopnost žen se těmto dovednostem buďto naučit nebo je spontánně a přirozeně využívat/  a taktéž se Svatým Grálem, je jejich hojivá moc téměř neomezená a závislá spíše na víře a potřebách jednotlivce. Menší rozdíly jsme přece jenom zaznamenali, takže se na seznam vybraných několika míst /nezahrnuje všechny/ a jejich působení zkusme společně podívat:

Francie /krajina, kde muži ještě stále nezapomněli ženu oblažovat pocitem, že je skutečně Ženou/:

Vézelay – jedno z údajných míst posledního odpočinku Maří Magdalény a současně poutní místo /i když méně známe jako třeba Lourdy, nikoli však méně energetizující nebo méně posvátné/: bolesti hlavy, migrény, spazmy, problémy s ženskými reprodukčními orgány, s vaječníky a dělohou, obecně se vším, co souvisí s oblastí podbříška, chodidel a vším, co s nimi souvisí, růst a pevnost vlasů, pleť a pokožka, fobie, krize po úmrtí blízkého člověka.

 

Paříž,  Louvre, místo u převrácené pyramidy /propouštějící světlo do sutrénní části obrovského muzea, původně pevnosti,  s více než 300 tisíci vystavených uměleckých děl/, kde se skrze setkávání energie země -  malá pyramida na podlaze - a energie nebes vytváří navzdory nedávnému vzniku a modernímu vzhledu silné vibrační pole: potíže s páteří, držením těla, chůzí, celkovou slabostí, nedostatek energie a elánu, únavový syndrom, nechutentství, nebo naopak  sklony k přejídání, mentální anorexie a bulimie, nevysvětlitelné změny nálad.

 

Paříž, chrám Madelaine – zasvěcený Maří Magdaléne, nacházející se nedaleko Place Concorde a Place Vendome /kde stojí proslulý hotel Ritz, jehož majitel je otcem tragicky zesnulého přítele Lady Diany a kde slavný pár strávil svou poslední noc/. Už při pouhém vstoupení do kostela postaveného ve stylu antických chrámů vás zaplaví příval „sladké“, ale velice posilující energie. V blízkosti oltáře - jste-li vnímaví a otevření prijímání vesmírných energií - se můžete téměř rozzářit světelnými vibracemi: narušený imunitní systém, patologické množení buněk, intoxikace, těžkosti se střevním traktem, deprese, závislosti.

 

Pažíž, kostel St. Sulpice – chrám původně postavený za legendární dynastie Merovejovců, s jedními z největších varhan v Evropě, slunečním gnómónem a Růžovou linií: problémy s neplodností, s měsíčním cyklem, se zvýšenou  citlivostí na změny počasí a měnící se měsíčníi fáze, celulitida, artróza, neurózy.

 

Ambois, kaple s pozůstatky Leonarda – součást hradu nad stejnojmenným městem: příznaky přečasného stárnutí, ztuhlost, revma, dna, neklid, roztěkanost, omezená předstativost, neschopnost se kreativně vyjádřit a prosadit se.

 

Chartres, katedrála – zasvěcená sv. Marii /posílení ženského principu/, předobraz gotických chrámů plný tajemných zašifrovaných symbolů, se spoustou ženských soch a maleb, s jedenáctikruhovým labyrintem na podlaze /uprostře s růží, symbolem ženskosti a osvícení/ a pravým šálem Panny Marie: potíže s orientací jakéhokoli druhu, zánětlivá onemocnění, těžkosti s ledvinami a srdcem, spirituální krize, zapomnětlivost, roztržitost, nesoustředenost, ztráta životního cíle, emocionální bloky a citová zranění.

 

Rennes le Chateau, kostelík sv. Maří Magdalény – s tajným úkrytem archivů převorství Sionu v malé vesničce nedaleko několika katarských pevností, známý z mnoha děl, zabývajících se Bratrstvím Sionu, tajemstvím Grálu a životem i potomky Maří Magdalény: plicní nemoci, hormonální nerovnováha, obtíže se štítnou žlázou, duševní i emocionální nevyrovnanost, citová plochost, nesmělost, syndrom vyhoření.

 
Velká Británie:

Londýn, Temple – templářský chrám známý mramorovými náhrobky templářských rytířů uprostřed kruhové rotundy: problémy se stabilitou, kinetóza, obecně nevolnosti, snížená funkce lymfatického systému, průjmy, avitaminóza, přehnané a neplodné snění, neschopnost se ukotvit a najít smysl svého života.

 

Roslin, Rosslynská kaple – jedno z údajných míst /nedaleko skotského Edinburghu/ s ukrytým Grálem, zdobený téměř pohádkovými řezbami: narušený krevní oběh a snížená tvorba červených krvinek, alergie, těžkosti s trávícím systémem, virové nákazy, jakkoli postižená játra, slinvka a žlučník, frustrace, somnabulismus...

 

Navštívíte-li sami tato místa, snad dojdete k odlišným závěrům, než my, což nepopírá léčivou moc zvolených lokalit, nýbrž je v souladu s mým poznatkem o síle osobní víry člověka v uzdravení a jeho individuálních potřebách, také však  o jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti, též však o enormní síle Bohyně a její zapomenuté léčivé moci...   

 

/Mimochodem, nedoslovný překlad knihy v češtině je z těch mnoha na světě dle mého osobního mínění jediný správný: Da Vinci není Leonardovo příjmení, nýbrž pouze označení místa, odkud pochází. Jako bychom třeba Jan Husa pojmenovávali Z Husince - a nic víc Věhlasný umělec a všestranný génius, nemanželské dítě, používal – jako mnoho umělců té doby – pouze své jméno, Leonardo.../.

 

Judita Peschlová, profesionální průvodkyně i průvodkyně po magických a mystických místech Evropy a Prahy