LILITH WORKSHOP

OBJAVTE V SEBE SILU SVOJEj VNÚTORNEJ ŽENY A BOHYNE A ŽITE SVOJU MOC, NIE BEZMOC

 
PRE ŽENY KAŽDÉHO VEKU
 
(Pri prihlásení do 5.7. zľava 5%)
 
Ak by sme vychádzali z astrologického hľadiska, čo však nie je základná téma workshopu, pozícia Lilith v horoskope ukazuje potenciál silnej ženy v nás (bez ohľadu na pohlavie). Predstavuje autentický a mocný princíp a vyjadrenie emócií v ženskej spirituálnej časti našej bytosti.
 
Na tomto workshope budeme rozvíjať tento tajomný, silný a mnohými (neoprávnene a ku svojej vlastnej škode) obávaný aspekt našej duše. Aby sme ho mohli integrovať, nepotrebujeme v podstate nič iné ako trochu odvahy. Získame tak spoločne šancu zaobchádzať komplexne s našou vnútornou ženskosťou (či už muži alebo ženy) a stať sa celistvými.
Lilith je poslom budúcnosti, v ktorej otázky moci (či bezmocnosti) jedného alebo druhého pohlavia nad druhým nahradí vzájomná úcta a rešpekt. Témou workshopu v žiadnom prípade nie je a nebude boj proti niečomu, ale učenie sa hovoriť "Áno" sami sebe. Nebudeme kráčať v smere vedúcemu proti zástupcom opačného pohlavia, ale budeme sa učiť stáť sami za sebou a sami pre seba.
Lilith v skutočnosti slúži životu. V jej službe, v poslaní jej archetypu slobodnej, divokej, nespútanej a nespoutatelnej Bohyne a Večnej Ženy sa skrýva hlboká láska k životu a všetkému stvoreniu (ktorú v sebe nosíme všetci).
 
 
Ako budeme na princípe, archetype a svojej vnútornej Lilith pracovať?
Na workshope nebudeme pracovať len s príbehom tejto silnej osobnosti a zároveň mocného symbolického archetypu, takého dôležitého pre väčšinu žien (a áno, aj mužov), ale tiež:
- S rôznymi prastarými i novšími technikami
- Rituálmi
- Obradmi
- Imagináciami
- Metódami body Worku (práca s telom)
- Tancom
- Symbologiou
- Archetypologiou
- Mikrokonšteláciami
- A dokonca aj s niektorými terapeutickými prvkami...
 
Miesto a termín konania:
Bratislava, 12.7.2015, 10 - 17 hod.
Praha, 19.7.2015, 10 - 17 hod.
 
Workshop povedie: Judita Peschlová, skúsená lektorka, kňažka kruhov žien a psychoterapeutka s viac ako 20-ročnou praxou
 
Cena: 955 čk/35 eur
Kontakt a prihlášky: judita.peschlova@gmail.com