Osobní poradenství, terapie, konzultace, odpovědi na vaše otázky

SE ZKUŠENOU  TERAPEUTKOU

PSYCHOTERAPIE, ANDĚLSKÁ TERAPIE, AROMATERAPIE, TAROT, ANDĚLSKÉ KARTY, ANDĚLSKÝ CHANNELING, AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO, SYMBOLON, KARTY LENORMAND

ZOOM, WHATSUP, FACEBOOK, TELEFON

Kontakt:  judita.andele@gmail.com, 00420 604 927 790

Nahlédněte do světa svých možností, jakoby nebylo žádných překážek a vnitřních bloků… Odhalte svůj celkový potenciál… Objevte zjevnější i skryté aspekty své duše… Najděte dosud neviděné nebo utajené souvislosti či souvztažnosti… A pozvedněte svou životní vizi na nejvyšší možnou úroveň! A také změňte svůj život na to nejlepší, co si umíte představit!

Nabízím Vám osobní poradenství, konzultace, terapie a provázení obdobími života, v nichž potřebujete průvodce, který vás inspiruje a motivuje k nalezení nejvhodnějších řešení. Kromě jiného s klasickou terapií (jsem absolvent dálkového studia na soukromé psychoterapeutické fakultě a 5-letého akreditovaného psychoterapeutického výcviku), andělskou terapií (jsem první praktikující absolventkou certifikovaného kurzu andělské terapie v ČR i v SR), archetypální terapií a rozborem, snovou terapií, vizualizacemi, hypnózou, karmicku terapií, rodinnými konstelacemi (jsem absolventkou certifikovaného dvouletého výcviku), tarotovou autorskou numerologií, také však s výkladem z karet různého druhu (několik desítek tarotových, inspiračních, andělských /z nichž jsem též jedny vydala již před mnoha lety/, sebepoznávacích, psychologických, terapeutických karet, karet s tématem Bohyně a ženského principu, Symbolon /který jsem přivezla patrně jako první do Čech a také ho pak přeložila v podobě, s níž se v českém jazyce i s obšírnou knihou doplněnou o mé vlastní zkušenosti a poznatky dodnes můžete setkat v knihkupectvích/, Lenormand atd.), zejména jako nástrojem sebepoznání a pátrání po smyslu toho, co se děje, událo a občas i toho, co se bude nebo může dít, pokud…

Rovněž podle potřeby s konstelačním Tarotem, s nímž pracuji již víc jak 15 let (od roku 1998) po absolvování několika seminářů rodinné terapie v rámci studia na soukromé Psychoterapeutické fakultě v Praze, na nichž jsem se po prvé setkala s rodinnými konstelacemi (trochu jiného typu, než je obvyklé) podanými lektorkou a rodinnou terapeutkou, která je vedla velice zajímavých způsobem, jenž mne záhy inspiroval k používání tarotových archetypů jako jedné z mnoha možných podob aplikace rodinných konstelací. Jelikož s Tarotem, který vám poskytne hodnotné informace a v neposlední řadě i podporu, pracuji již téměř 30 let (nepřeložila jsem pouze několik odborných publikací o Tarotu, nýbrž taktéž několik sama napsala), znám jeho archetypy velice důvěrně a vím, jak smysluplně dokáží vyjádřit široké spektrum aspektů lidského života. Tarotové karty se svými symboly a archetypy slouží jako vynikající nástroj sebepoznání a rozvoje osobnosti, také však kultivace různých oblastí života jedince, rodiny, skupiny, týmu atd. Na základě hlubokého, navzdory tomu však rychlého rozboru momentální situace dokáže odhalit i letité příčiny stávajících potíží nebo navrhnout řešení u rozhodování, ukázat cestu, vybrat cíl i postupy k němu vedoucí atd.

Obvykle se začíná náhledem na současné okolnosti, vlivy a tendence, jelikož jakékoli karty nebo prostředky náhledu do duše, srdce i mentálního nastavení člověka zrcadlí všechno, co se tázajícího jedince týká. Velice často již v této první fázi vycházejí na povrch překvapivé, neřku-li nečekané informace a souvztažnosti, vztahy a důvody toho, co se děje nyní. Konzultace pak zcela přirozeně vede k zorientování se ve všem, co se děje v klientovi i v jeho bezprostředním nebo i vzdálenějším okolí. Následně dochází k získání doporučení, rad, návrhům na postup a zvolení nejvhodnějších variant a k rozuzlení, které obsahuje náčrt možné perspektivy a budoucího vývoje. Dostane se vám doslova barevného zobrazení místa a bodu, v němž se právě nacházíte, kam směřují vaše kroky a kam by je bylo nejideálnější nasměřovat a kam se můžete dostat, pokud tyto kroky budete následovat.

V souladu s vašimi potřebami a zejména s požadavky, které na vás může klást vysněný výsledek a jako impulz k nastartování kýžených změn se může ukázat, že pro vás bude přínosné využít i jiné techniky, ke kterým mám potřebné vzdělání, poznatky a zkušenosti: konstelace, andělská terapie, terapie, vizualizace, meditace, andělská kresba nebo písmo apod. 

Vykročme tedy společně na vaši cestu za vaším osobním, profesním, vztahovým či jakýmkoli jiným štěstím a úspěchem!

Judita Peschlová, judita.andele@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: