Anjelska terapia, channeling a automatická kresba

 
Zoznámte sa s anjelským channelingom, automatickou kresbou a anjelskou terapiou a liečením v každodennom živote.
 
 
Jednodňový kurz ako škola čarovného života plného zázrakov a hojnosti za pomoci svetelných, nebeských bytostí, anjelov, sprievodcov, ochrancov a pomocníkov.
Túžite spoznať nielen anjelský channeling, automatickú kresbu a základy anjelskej terapie, ale aj to, ako získať pomoc anjelských bytostí v čomkoľvek: v práci, kariére štúdiu, v láske, partnerstve, rodine aj priateľstve, v liečení fyzických i psychických ťažkostí akéhokoľvek charakteru a obtiažnosti, v získaní hojnosti a blahobytu, v želanej premene a transformáciu tela, ducha i duše - jednoducho v čomkoľvek, čoho sa týkajú vaše túžby, sny a potreby?
Ak áno, tento kurz je určený vám ... 
Časť kurzu venovaná anjelskému channelingu je orientovaná na získanie poznatkov o jeho základných technikách a na osvojenie praxe v napájaní na vesmírny kanál, z ktorého je možné čerpať odpovede na rôzne otázky a drahocenné informácie. Účastníci kurzu budú po jeho absolvovaní schopní spájať sa so svetom anjelov, archanjelov aj vyšších svetelných bytostí, na svojho duchovného sprievodcu vyššej úrovne, na vyššej dimenzie a na ich informačné pole, na svoje Vyššie Ja a vyššiu rovinu svojho vedomia.
 
Niektoré body z obsahu kurzu:
- Diagnostika v liečiteľskej praxi anjelského terapeuta pomocou channelingu a automatickej kresby
- Techniky čistenia, ochrany a liečenie v anjelskej terapii
- Techniky anjelskej terapie, anjeli a zdravie, anjelské liečenie na diaľku
- Terapeutická a liečivá moc archanjelov
- Metódy nadväzovania komunikácie so svetom anjelov a iných svetelných bytostí
- Odstraňovanie blokov a negatívnych presvedčení s anjelmi a archanjelmi pomocou channelingu a automatickej kresby
- Jednoduché techniky anjelského čistenie seba samého, iných ľudí, akéhokoľvek priestoru či miesta, ale aj jeho ochrany pred negatívnymi vplyvmi za pomoci anjelov, channelingu a automatickej kresby
- a iné...
 
Miesto konania: Bratislava
Termín: 11.6.2016
Cena: 45 eur
Kontakt: judita@andele.gmail.com
 
Lektorka: Judita Katona Peschlová
absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku, frekventantka Pražskej psychoterapeutickej fakulty, držiteľka certifikátov z kurzov rôznych terapeutických smerov a neverbálnych techník, tiež Araretamy, Bachovej kvetovej terapie a anjelskej terapie (je prvou praktikujúcou držiteľkou certifikátu ATP terapeuta anjelskej terapie v Čechách i na Slovensku). Venuje sa praktickej aplikácii anjelskej terapie v každodennom živote, prednáša, publikuje, píše knihy aj návody a prekladá v tejto oblasti. Viac ako dve desaťročia vedie semináre s Tarotom, Symbolon, mandalami a anjelskou terapiou a liečením. Zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v Prahe. Vedie už takmer 20 rokov ženské kruhy a organizuje cesty na energetické silové miesta.