KRÁLOVNY A BOHYNĚ ŽIVLŮ

KRÁLOVNY A BOHYNĚ ŽIVLŮ (STARONOVÁ NOVINKA!)

ŽIVLOVÉ KRÁLOVNY, BOHYNĚ A ŽENY, A NĚKDY I KRÁLOVNY ZDRAVĚ ŽIVELNÉ A SEBE MILUJÍCÍ

(ŽENA, BOHYNĚ, KNĚŽKA, KRÁLOVNA V ZRCADLE ŽIVLŮ)

Královna je žena, která vládne státu, když království nemá krále, a která vládne státu, i když ho má. (Tuwim)

(Ne)tradičně a nově pojatý seminář s víc jak 7 letou tradicí a (ne)tradičně pojatá typologie žen (od děveček i dívek, přes komorní a služky, oběti i „pachatelky“, siroty i macechy, mladé, zralé i starší ženy, princezny i kněžny až po královny a možná i císařovny a Bohyně). Cesta k pochopení sebe sama, ke zdravé sebelásce a plnému sebepřijetí, své cesty životem, vzhůru ke hvězdám a ke své vnitřní Bohyni. Zároveň způsob nalézání východisek z vnitřních krizí a způsobů, jak být spokojená sama se sebou a svým životem, se svou postavou i svým postavením, se svým posláním i povoláním. Efektivní víkendová pouť k objevení svého skutečného já, své ženské důstojnosti a vznešenosti, ke své svobodě a vášni, k lásce a poznání svých možností, šancí, talentů, předpokladů a pokladů.

Žena, která zůstane ženou, je dokonalá bytost. (S.Colettová)

Přibližný obsah semináře:

Kromě různých žensky hravých technik, zábavných i vážnějších metod, sdílení v chráněném kruhu žen a dívek, se dozvíte také:

1.       Zda patříte ke Královnám vzduchu, vody, ohně nebo země

·         jaké jsou vaše přednosti a jaké slabiny (které můžete kultivovat a transformovat ve své 

          výhody a jak to udělat)

·         o vás nejvíc charakterizuje a jak své charakteristiky využít k prospěchu svému i těch 

          ostatních

·         co od vás může a má očekávat vaše okolí a co nikoli

·         co by vám mělo být poskytnuto (a co tím pádem máte vy samy sice něžně, leč neochvějně 

          požadovat), aby vaše živlová Královna a Bohyně mohla stále víc vzkvétat a být tak nejenom 

          šťastnější, víc v sobě, ve svém centru, ve svém skutečném já, ve své síle i jemnosti, nýbrž 

          i přínosnější pro sebe i své okolí a možná i pro celý svět

·         jaký je váš vliv na svůj svět širší i užší

·         jaké jsou vaše přínosy pro svůj svět širší i užší

 

2.       Zda jste příslušnicí:

·         ženského „gangu“ Amazonek (Bojovnic, Válečnic, Lovkyň, Dívek, Panen ve zbroji), k jejichž 

           mytickým nebo historickým představitelkám náleží třeba Penthesileia, Artemis, Diana, Judita, 

           Iulia Aurelia Zenobia, Johanka z Arku, Královna Alžběta, Brunhilda, Brigid, Vlasta; 

·          anebo se spíš řadíte ke skupině Múz (Milenek, Nymf, Poetek), které zastupuje na mytické nebo 

            historické rovině kupříkladu Marie Antoinetta, Helena trojská, Kleopatra či Afrodita;

·          případně jste svým založením nejvíce ze všeho členkou kruhu Moudrých žen (Vědem, Čarodějek, 

           Kněžek, Médií nebo Meluzín) zastupovaných z mytologického či historického hlediska třeba Hekaté, 

           Médeou, Calypsó, Cassandrou,  Sybylou, Nornami, Kriemhildou  Lady Ragnellou či Libuší;

·          potažmo náležíte k „VIP komunitě“ Královen (neboli Matek, Císařoven, Vládkyň říše), k jejichž 

           okruhu můžeme počítat například Héru, Freyu, Maeve, Guinevru, Kateřinu Velikou, Marii Terezii, 

           Matku Terezu atd.)

 

3.       Zábavné testy (třeba květinového nebo barevného) na identifikaci vaší živlové vnitřní Královny a 

          Bohyně a vašeho živlového stylu.

4.       Prvky ženského živlového šamanismu

5.        Živlové královské a božské konstelace

6.       Tanec živlů a živlových královen.

7.       Obsáhlý písemný materiál v e-podobě.  

 

Termín konání:           4.- 5.2.2017

Místo konání:               Praha

Cena:                                 1777 kč

Kontakt a přihlášky:  judita.peschlova@gmail.com, 604927790

Lektorka:                        Judita Peschlová, autorka nové výjimečné knihy Andělské rituály pro ženy (cca 300 stran), 

                                             zkušená, dlouholetá průvodkyně žen a lektorka ženských kruhů, zasvěcená jednou 

                                             z balkánských šamanek v roce 1991 a v roce 2011 jednou z kněžek Avalonu)  

Přihláška na výcvik je stvrzena uhrazením nevratné zálohy ve výši 700 kč anebo celé sumy za jednotlivé víkendy výcviku či výcviku celého na účet v České spořitelně č. 1062749003/0800 s uvedením celého svého jména a hesla KŽ04050217.