TEORIE KNĚŽKY: SLOVANSKÁ BOHYNĚ ZORA

Dnes máme v českém kalendáři jméno Zora, což byla slovanské Bohyně. Respektive to byly spíš Bohyně, neboť jméno Zora označuje trojnou Bohyni, tři sestry, tři dcery boha Dažboga (podle některých Peruna, což by dávalo smysl za předpokladu, že bychom trojbohyni Zoru přiradili k Hromnicím kryjícím se s keltským Imbolcem, které byly u Slovanů právě svátkem Perunovým, protože právě na Hromnice měl poprvé v roku zaburácet Perunův hrom). Zora byla považována za Bohyni Venuše.

Tři sestry se objevovali jako ranní, večerní a půlnoční hvězdy, resp. jako Danice či Jitřenka, Večernice a Půlnočnice/Polárka/Zorja. Provázeli jako věrné dcery svého otce, sluneční božství.

Danice/Jitřenka/Venuše od počátku věků až do konce světa uvolňuje průchod do nového dne, otevírá každé ráno bránu otcova slunečního paláce a nebe, aby mohl vystoupat na oblohu. Večernice bránu zavírala po západu slunce, tedy hned na to, co se otec vrátil do svého paláce. Polárka bere do své náruč slunce, svého otce poté, co každý večer na celou noc umírá. Na úsvitu se znovu rodí a celý cyklu se donekonečna opakuje.

Polárka/Zorja, zvaná také Severka září na nočním nebi ze všech hvězd nejvíc (mytologicky, ve skutečnosti to není objektivní fakt). Někteří lidé ji omylem nazývají Večernice nebo také Jitřenka, to jsou však označení pro zmíněnou Venuši nebo Merkur. Zajímavým faktem z astrologického hlediska je, že Polárka je dvojhvězda, resp. spíš pětihvězda, jakoby se i ve hvězdě symbolizující jeden z aspektů trojní Bohyně odrážely její víceré stránky.

Zora vlastně představuje jednu z typických trojných bohyní: Danica/Jitřenka symbolizuje Pannu, Večernice Matku a Polárka/Zorja Moudrou stařenu.    

Ve víře prastarých Slovanů tři hvězdné sestry tvořili obdobu nebeských andělů strážných.

Danice/Jitřenka, bojovná, statečná Bohyně oděná do zlatého brnění, zápolí se smrtí. Slovanští bojovníci se na ni každé ráno obraceli s modlitbou: „Ochraňuj mne Panno, odkloň ode mne všechny střely a útoky nepřítele!“.  Ochraňuje rovněž koně a pečuje o ně (trochu tím připomíná keltskou bohyni Rhiannon), stejně jako pečuje o sluneční vraníky svého otce. Je Bohyní exorcismu. Ve Svaté zemi na ostrově daleko od světa lidí, na němž žijí věčný život duše zemřelých, sedí Danice pod posvátným dubem na posvátném kameni prapodivných barev zvaném Alatuir. Pod kamenem vyvěrají čtyři řeky, Danice sedí nad pramenem řeky léčivých vod stejně jako Danice/Jitřenka majících moc vracet život.  

Danici/Jitřence se říká rovněž Ranní hvězda, Zoria, Zornitsa, Zornica, Zornička.

Večernice, jak jsem již psala, za soumraku zavírá dveře slunečního paláce po Dažbogově návratu. Umírajícího otce předává pak své sestře Polárce. Večernice je patronkou a ochránkyní planety Venuše a Merkuru.

Jinými jejími jmény jsou Večerná Zora, Večerní hvězda, Zoria.

Polárka neboli Severka je Bohyní magie, smrti, narození, znovuzrození a transformace. Jako jedna z trojice hvězdných Bohyň mívá na hlavě korunku.

Zvyknou ji zvát také Půlnoční Zora, Zorya.

Zora jako trojjediná Bohyně je nebeskou nevěstou, čistou, spanilou, půvabnou, krásnou a vznešenou pannou. Je bohyní světla, východu, úsvitu, rána, mládí, nového života, čistoty a skorého předjaří. Jejím totemovým zvířetem je labuť, někdy také vlk.

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

https://www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/zenska-temata-mysterium-bohyne/