Vizualizace: její síla a moc

V ostatní době se setkáte velice často na různých místech s tvrzením, že jediným omezením v našem životě je – naše vlastní mysl. Do velké míry může být toto tvrzení skutečně opodstatněné!  Avšak když platí A, musí nevyhnutně platit také B, co říkáte? Pokud tedy je jediným omezením mysl, musí být na druhé straně také jediným (nebo jedním z nejdůležitějších, abychom zbytečně nezevšeobecňovali) klíčem také k překonání omezení a k „obsazení prostoru“ za těmito omezeními, tedy za hranicemi naší mysle a snad i - našeho malého soukromého vesmíru. A jaký prostředek můžeme použít, abychom tyto omezení dokázali eliminovat? Je jich více a k nejefektivnějším patří něco, co znali již lidé v pravěku: vizualizace! Jak víme, že je tato metoda používána dodnes všemi „vítězi“ v různých oblastech života až taková pra, pra, prastará? Nač myslíte, že asi sloužili jeskynní malby? Jejich prostřednictvím jednoduše „popohnali do práce“ svou imaginativní mysl (kterou měli na rozdíl od nás skvěle rozvinutou) a dosáhli tak uskutečnění toho, co nejdřív namalovali, pak si to živě představili a pak – zrealizovali. Není žádného důvodu, abyste podobných a dokonce ještě mnohem, mnohem lepších výsledků nedosáhli i vy! Nemusíte hledat jeskyni, v níž budete do obrazů převádět své kreativní schopnosti (které je mimochodem možné zvýšit právě vizualizací). Postupů vizualizačních technik je nepřeberné množství. Nejvhodnější je „nastartovat a rozběhnout jejich motor“, který bude pohánět „vozidlo vašeho dobrobytí“ s nějakým odborníkem, a posléze už můžete ve vizualizační práci na svém zdraví, štěstí, lásce, dobrých vztazích, úspěchu, hojnosti, zdárně složené zkoušce nebo přijímacího řízení atd. pokračovat směle sami.

Uvádím jeden z mnoha způsobu, jak s vizualizací pracovat (já sama měním techniky u jednotlivých klientů, aby jim nezevšedněli a neupadli u toho do „vizualizační nudy“, která jim pak neumožní tak skvělé výsledky, jak běžně pod mým vedením dosahují):

·       Představte si vysněný, požadovaný výsledek, který chcete dosáhnout. Myslete na to, že co si dovedete představit a také představíte, bude tím, co skutečně na oplátku „obdržíte“.  Buďte připraveni „předat velení“ syntéze vaší kreativity, vaší mysli a vašeho nevědomí.  Zavřete oči a soustřeďte se pouze na obraz toho, co si přejete manifestovat ve své realitě. Je to v této chvíli jediná věc, která existuje, kromě ní není ničeho nicovatého. Všechno kromě tohoto vysněného obrazu prostě zmizelo.

·       Poté si také představte, že máte podporu čehokoli, čemu věříte už při vizualizaci, nejenom u cílové rovinky vašich snah o dosažení toho, co si vizualizujete.

·       Zafixujte představu.

·       Přesuňte svou představu (a také svou představivost jako takovou) do své běžné reality.

·       Nespěchejte a „netlačte na pilu“, křečovitost velice realizaci vašich snů nepomůže.

·       Snažte se zdokonalovat ze dne na den svou představu v každé nové vizualizaci do nejmenších detailů se všemi průvodními znaky (zvuky, vůně, barvy atd.)

·       Doplňte vizualizace afirmacemi a neměňte je až do chvíle, než se vaše představa nenaplní.

·       Ustavičně svou techniku a představu vylepšujte, zdokonalujte.

·       Ujistěte se, že vaše představa není v rozporu s vašimi nejhlubšími vnitřními přesvědčeními (které často není vůbec jednoduché odhalit, a ještě těžší „rozpustit“). Pokud ano, nejdřív se jich zbavte.

·       Buďte ve svých představách sice velkorysí, ale navzdory tomu realističtí (to může souviset také s omezeními vaší mysli a nevědomí, mají-li jisté hranice a vy je ve svých představách překročíte až příliš, nebude ani nejlepší vizualizace fungovat. Otestujte tedy nejdřív své hranice.)

·       Pro úspěšnost vašich vizualizací je klíčem čas a pravidelné opakování, čili nic jiného, jako vyžaduje aplikace jednotlivých kroků vedoucích k úspěchu našich akcí: disciplína a sebedisciplína. Jedna vizualizace, případně i několik, avšak chaoticky opakovaných pouze z času načas, když si vzpomeneme, že bychom měli snad opět něco udělat pro své sny a vize, nejsou ani trochu dostatečné.

·       Ve svých představách buďte „hvězdou na podiu“, nikoli divákem, který se zálibně a s obdivem na její vystoupení dívá.

·       Vylepšete svůj sebeobraz a pracujte na svém zdravém sebevědomí, bez něho stěží dosáhnete vysokých cílů.

·       Používejte rovněž „materiální podobu“ svého cíle a sebe v něm (foto, obrázek, zmenšeninu vysněného objektu atd.)

·       Aby vizualizace fungovala, musí ji provázet kladné pocity (radost, štěstí, vděčnost atd.).

·       Bez hluboké a skutečné víry ve svou vizi, bez každodenní praxe vizualizace, váš prospěch z vizualizace bude buďto nulová nebo mizivá.

Nástin výše uvedeného postupu je velice stručný a každý jeho bod vyžaduje podrobnější rozsah. Chcete-li zažít skutečný profit z vizualizace, jak jsem již výše uvedla, obraťte se v úvodní fázi na někoho, kdo s vámi podstoupí počátečních několik vizualizací, pomůže vám odhalit vaše případná vnitřní omezení a bloky a také je odstranit, aby vizualizace byla nakonec účinná a do co největší míry efektivní.

JUDITA PESCHLOVÁ