VYŠŠÍ STUPEŇ INTUITÍVNEJ AUTOMATICKEJ ANJELSKEJ,  SPIRITUÁLNEJ A VIZIONÁRSKEJ KRESBY I PÍSMA PRE ZAČIATOČNÍKOV I POKROČILÝCH:

OTVÁRANIE DVERÍ DO TAJOMSTIEV ZÁZNÁMOV V KNIŽNICI AKÁŠA, KOLEKTÍVNEHO NEVEDOMIA I UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA TAJNÝMI KÓDMI BYTOSTÍ SVETLA                     

„Najkrajší a najhlbší pocit, aký môže človek zažiť, je spoznať tajomno. To je základným princípom viery, rovnako ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“ Albert Einstein

 

 

VÝNIMOČNÝ A NEOPAKOVATEĽNÝ KURZ (vhodné aj pre tých, ktorí už kurz/y automatickej kresby majú za sebou!)

Z OBSAHU KURZU:

- tajné kódy na prebudenie Vyššieho Ja a na zakotvovania stavu rozšíreného vedomia (potrebné k napojeniu na Svetlo a svojich duchovných strážcov, sprievodcov, radcov, liečiteľov či „vyššie bytosti“)

- zmena reality „pohnutím časopriestoru“ prostredníctvom automatickej kresby

- napojenie sa na vedomie Márií a Krista pri automatickej anjelskej a spirituálnej kresbe

- praktické postupy, návody, kroky v automatickej anjelskej, intuitívnej, spirituálnej, vizionárskej kresbe

- spojenie s vnútorným i vyšším vedením

- práca s automatickou kresbou v spojení s vyšším Ja a s Ja Som

- udržanie „spojenia“ tajnými posunkami

- oslobodenie od konvencií a intuitívny spôsob kresby (následne i písma) 

- diagnostika liečebná, mentálna, psychická, emocionálna i karmická spirituálnou kresbou (resp.maľbou)

- uzdravujúce kódy v automatickej a spirituálnej kresbe

- harmonizácia energetickej interakcie (tzv. prebitie) a prispôsobenie vibráciám „kresliaceho“ popr. „kresleného“  jedinca (nielen na vyššej, ale aj každodennej rovine: zlaďovanie vibrácií dotyčnej osoby s esenciami, liekmi, potravinovými zložkami, aj alergizujúcimi, predmetmi a pod.)

- hľadanie a nachádzanie stratených vecí

- hľadanie a nachádzanie nezvestných či stratených osôb

- vyhľadávanie talentov, schopností a zručností

- energetické väzby v spirituálnej kresbe (nevyriešené situácie, okolnosti, manipulácie, priania atď.)

- spirituálny channeling (prijímanie a odovzdávanie posolstiev od vyšších bytostí Svetla) prostredníctvom automatickej kresby prípadne písma

Lektorka: JUDITA PESCHLOVÁ, prvá praktikujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v ČR i v SR, autorka kníh „Hojivá moc andělů“ a „Archandělé v mých dlaních“

Miesto a termín konania:  

Brezno, 11.-12.10.2014, 10.00 – 17.00 hod., nedeľa 10.-16.00 hod.

Cena: 69,40 eur

Kontakt: judita.andele@gmail.com, www.angelcity.cz alebo  brutovka@gmail.com, tel: 0907 180 306  (Monika Benková)

 

„Pokus pri vizualizácii štvrtej dimenzie: vezmite bod, natiahnite ho do priamky, zatočte do tvaru kružnice, zakrúťte do gule a tú vrhnite do priestoru.“ Albert Einstein

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: