TAJNÉ PÁSKY SLOVANSKÝCH ŽEN

Utajený význam kouzelných ženských pásků v slovanské tradici

Nevšimli jste si, že pokud máte na sobě pásek, cítíte se obvykle jistější? V dávných dobách staří Slované nosili tkané opasky u příležitosti všech důležitých a významných událostí. Věřili, že určité druhy opasků se nemají nosit veřejně, naopak, mají zůstat skryté. Děvčata tkala, pletla, spřádala „tajné“ pásky kvůli záležitostem, které byly pro ně důležité (např. vdavky, otěhotnění, apod., čili věci, o nichž nechtěla, aby kdokoli jiný věděl). Jelikož nejenom nošení těchto pásků, nýbrž i jejich zhotovování a symbolika byly utajované, neuvidíte je v žádném muzeu či skanzenu. Vědění týkající se „kouzelných pásků“, bylo předáváno ústně z jednoho ženského pokolení na druhé, od matky k dceři.

Tento typ pásků vytváří kolem osoby, která jej nosí, ochranný kruh, posiluje její auru a nedovoluje, aby byla oslabena nebo nedejbůh narušena.

Jen tak jakýkoli opasek však nedodává ženě sílu a neposkytuje jí ochranu. Hodně záleží na způsobu jeho zhotovení, na člověku, který jej vyrobí, na energii a záměru, který do něj vloží atd.

Děvčata nebo ženy si někdy „tkali“ tajné pásky na větvích jistých stromů, neboť i výběr druhu stromu mohl občas sehrát roli stran konkrétního úkolu, jenž měl pásek splňovat. Výroba pásku byla ve své podstatě rituální činností, často se v jejím průběhu zpívali speciální písně. Velice často měli tyto opasky barvy tří slovanských světů.

Neměla-li žena po ruce pásek ve chvíli, kdy jej potřebovala, mohla jej nahradit náramkem. Nejdřív byli i náramky nahrazující pásky tkané, později se v některých slovanských lokalitách zhotovovali také jinými technikami (stejně tak i pásky).

Východní Slované třeba říkávali, že ďábel se bojí opásaného člověka, protože mu opasek skýtal sílu a moc, chránil jej před tzv. „zlým okem“, uhranutím a pomluvami, rovněž jej však průběžně očišťoval od všeho toxického, nepotřebného, negativního (rituál očisty páskem z přírodního materiálu je v zjednodušené verzi uveden také v mé knize „Andělské rituály pro ženy“). Vzpomínáte si na pohádky a bajky, v nichž přichází mládenec o svou sílu, pokud mu je lstí odebrán jeho opasek?

Tajné pásky se používali na různé účely, podle nichž se odvíjel způsob jejich zhotovení a výběr vzorů na něm: na zdraví, pohodu, manželství, otěhotnění, duchovní práci, ochranu, odkletí, zahnání pomluv, přivolání štěstí, úspěchu nebo hojnosti atd. Uvazovali se na zvláštní místo těla, které je spojeno s osobní sílou svého nositele. Staří Slované považovali za obzvláště důležité, aby své tajné opasky nosili osoby, které se duchovně vzdělávali anebo pomáhali jiným lidem, léčili je apod.

(ženský čarovný náramek namísto opasku si zhotovíme například na říjnovém pobytu „Voňavé žítkovské čarování“: https://www.angelcity.cz/products/vonave-zitkovske-carovani/ )

Judita Katona Peschlová, www.angelcity.cz

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: