Archetypy vašeho života a štěstí

Archetypy: jak skrze ně příznivě usměrnit svůj život a žít ho šťastněji i smysluplněji

„V každém z nás se skrývá někdo, koho neznáme.“ Carl Gustav Jung

Víte, co je ve vás to nejlepší? A víte, jak toho využít ve svůj prospěch i ve prospěch celku? Víte rovněž, co je ve vás to méně pozitivní? A také, co s tím udělat? Znáte všechny své danosti a dary? Byl vám dán do vínka třeba archetyp Hrdiny, Moudrého vládce, Génia, Milovníka, Panovnice, Nevinné dívky, Čarodějky, Vědmy či některý z těch dalších, zde nevyjmenovaných? Pokud jste žena a vaším vnitřním hlavním archetypem je skutečně Bohyně či Vládkyně případně Nevinná dívka, je to spíš typ Héry, Afrodity, Artemis, Athény, Persefony anebo Mokoš, Lady, Zlaté Morany, Freye, Morgany, Bridget či jiného prastarého a přece i v současnosti výrazně platného ženského archetypu? Dokázali jste to již rozklíčovat? Nikoli? Možná vás na cestu navede poznání svých vlastních archetypů, dřímajících ve vás samých. Jak je poznat? A co to vlastně ty archetypy jsou?

Jeho Veličenstvo: Archetyp

Vysvětlit, co je archetyp (z řeckého arche-typos, první vzor, ražba), na jedné straně je a na straně druhé vůbec není jednoduché. Proč? Protože navzdory tomu, že si archetypy mnoho lidí představuje jako jisté obrazy, není tomu tak. Archetypy coby určité šablony pouze formují obrazy, které vznikají v naší mysli ovlivněné naším nevědomím, v němž archetypy „pobývají“. Nemusí nevyhnutelně jít o tradicí posvěcenou a typickou postavu, nýbrž také o archetypální příběh nebo vzor věcí. Jelikož je archetyp ve své podstatě nedefinovatelný a nevyjádřitelný, musí se stát součástí příběhu (vašeho osobního nebo třeba pohádkového, filmového, literárního, mýtického), aby bylo možné dostat se skrze příběh do osobní blízkosti samotného archetypu.

Nás však budou zajímat především „vzorové postavy“. K základním archetypům (zejména podle C. G. Junga a jeho následovníků) patří Moudrý stařec, Dítě, Stín, Persona (já, sociální maska), Anima (ženský protipól v mužské psychice), Animus (mužský protipól v ženské psychice), Matka, Otec, Koré/Panna (dcera Matky, ženská síla uvádějící na scénu Hrdinu), Hrdina. Časem se „objevili“ i jiné archetypy (třeba jejich Veličenstva Královna a Král, neboli Panovnice a Panovník, také však Asketa apod.), protože lidská psychika, lidské prožívání a chování má mnohem víc fazet než jaké dokáže podchytit výčet základních archetypů. Z těch se pak vyvinuly mnohé druhy typologií, na základě kterých je možné dobrat se charakteristik jednotlivých typů lidí.

Představte si, že jdete se svým přítelem nebo přítelkyní ulicí. Najednou tato osoba prohlásí o muži, který prochází kolem: „Támhle jde můj hrdina!“. Anebo se společně setkáte s dámou ve středních letech a váš přítel řekne: „Tamta paní je dokonalá matka!“. Nikdy předtím jste neviděli muže, údajného hrdinu, ani ženu, označenou za výtečnou matku. Avšak bez jakéhokoli dalšího vysvětlování víte, o jaké lidi se jedná. Pouhými dvěma slovy byly ve vaší mysli probuzeny dva ze základních archetypů, jakýchsi „archivů lidských vlastností“ z pohádek nebo mýtů, s nimiž se vaše nevědomí po vyslovení slov „hrdina“ a „matka“ spojilo skrze vaší vlastní asociaci. V průběhu několika sekund přestanou tito dva lidé být pro vás neznámí, jelikož slova „hrdina“ a „matka“ je spojí s vašimi vlastními vzpomínkami, s postavami, s nimiž jste se potkali v různých situacích, příbězích, románech, divadelních hrách, legendách. Vzhledem k charakteristikám všech známých „hrdinů“ a „perfektních matek“ dokonce můžete bez toho, abyste věděli byť jenom jejich jména, těmto lidem důvěřovat. Jak to? Protože obrazy vzniklé ve vaší mysli po zaslechnutí slov „hrdina“ a „dokonalá matka“ jsou spojením všeho, co jste kdy slyšeli a viděli o hrdinech a laskavých pečlivých matkách v jejich archetypálních pozitivních rolích. I takto mohou archetypy fungovat. Jste-li vy sami archetypem Hrdiny nebo Matky, nebo nějakým jiným, to je již jiná věc…     

Vysvobození anděla

Pokud opomineme oficiální význam archetypů, tak by se dalo říct, že tyto „pravzory“ lidského chování vznikající tisíce let, jsou živoucí součástí velice přátelského a pohodového světa všech neomezených možností a potenciálů. Těch, kterých využitím se můžeme stát šťastnějšími, spokojenějšími, úspěšnějšími a dokonce i zdravějšími. Dokud však doputujeme do této příjemné části archetypální říše své duše, v níž přebývá třeba Pečovatelka, Světice, již zmíněný Hrdina či Matka, Mentor, Vizionář, Bojovnice atd., je nutné nejdřív projít hájemstvím svého nevědomí, v němž se skrývají i takové archetypální aspekty nás samých, o nichž nechceme nic vědět. Například Tajnůstkář, Soudce, Svůdník, Kazisvět apod. (Nutno však podotknout, že všechny archetypy jsou rovnocenné. Z hlediska důležitosti pro naší životní cestu je nemůžeme rozdělovat na „dobré“ a „špatné“. Tzv. „dobro“ a „zlo“ existuje pouze v samotném postoji člověka, jenž jim tyto polarity přiřazuje.) Fáze, která nám ukáže potlačené a nechtěné prvky, jež se zvědomením mohou stát studnicí hotových pokladů, je velice léčivá. Poklady má totiž v sobě každý, pouze je mnozí z nás ve snaze vyhnout se setkání se svými vlastními stíny nikdy nejenomže neobjeví, ale ani nezahlédne byť koutkem oka. Připomíná to Michelangelův citát: „Viděl jsem v mramoru anděla – tesal jsem do té doby, než jsem ho vysvobodil.“  Nejdřív je nutno toho anděla uvidět. Odhodláme-li se pak „tesat sami sebe“ poznáváním svých vnitřních archetypů, můžeme ze sebe vytvořit nádherné, cenné a ceněné dílo, anděla, který se vyloupne z bloku dosud neopracovaného kamene, v němž byl zaklet naší vlastní nevědomostí o svých přednostech, talentech, psychickém, mentálním i fyzickém založení, charakteristikách a výchozích bodech na startovací čáře života.

Navzdory tomu, že málokdo z nás si je svých vnitřních archetypů vědom, obdrželi jsme je jako svou základní výbavu již při narození. Jsou jedním z nástrojů, vedoucích k splnění našich přání a k životu vedenému svým nejmoudřejším já. Vezměte si například následující situaci: tápete, jakým směrem se v životě vydat. Vaše okolí vás neustále nabádá, abyste si vybrali cestu odpovídající archetypu Mentora. Vy však nakonec i navzdory pochybnostem svého rozumu a nátlaku svých blízkých uposlechnete svůj vnitřní hlas a pustíte se (zdánlivě) strastiplnou stezkou Vizionáře. Možná budete zpočátku své rozhodnutí litovat, neboť je to výběr těžší, s více nástrahami a ve společnosti zajisté méně oblíbený. Avšak jednoho dne zažijete nesmírný a blažený pocit štěstí a naplnění ze své intuitivní, spontánní volby. Ať se děje, co se děje, ať se událo, co se událo.

Světice a dějiny duše

Svatá Terezie z Lisieux, která jako příslušnice řádu karmelitek napsala „Dějiny duše“, s velkou pravděpodobností neměla ani tušení, že se podle osobního archetypálního rozboru narodila s archetypem Panny, Mystičky a ano, také Světice. Navzdory tomu se jí stala. Následovala jednoduše svůj vnitřní hlas, svůj vnitřní archetyp, který ji přivedl tam, kde byla nejraději a kde naplnila své poslání. Je nás však málo takových, kteří bez pomoci zvenčí zrealizujeme své nejryzejší já utajené v některém z našich archetypů.   

Odhalit svůj potenciál v jakékoli oblasti života není ale tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stačí právě zjistit, jaký je náš osudový archetyp, případně archetyp duše či některého ze tří základních období života. Každý archetyp má totiž – jak již bylo nastíněno výše - své světlé i ty méně blýskavé stránky. Pokud poznáme obojí, dokážeme se soustředit na transformaci těch temnějších a kultivaci těch světlejších, a najít cestu k podstatě své duše i její skutečné poslání. Což nakonec vede k využití svých šancí v plné míře a k vyústění v nejideálnější podobu našeho bytí.

Seznamte se, prosím: jak odkryjeme v sobě toho, koho neznáme…

Seznámit se se svým stěžejným archetypem je podobné, jako poznat svého budoucího přítele, známého, kolegu anebo svůj pár na tanečních. Dostavíte se na večírek, na který se vám snad ani nechtělo, a jedna z nahodile se objevivších známých tváří vám představí další osobu, kterou jste dosud vůbec neznali. K zjišťování svého archetypu můžeme také použít „známého“, který jej uvede do našeho života. Tímto známým mohou být různé postupy a jejich techniky: astrologie, numerologie, archetypologie, psychoterapie, aktivní imaginace atd. Anebo… Za stejným účelem si můžete nechat udělat prostřednictvím Meduňky archetypální rozbor osobnosti, účinně pomáhající při pátrání po svých nejmocnějších archetypálních pomocnících a uvádějící nás do jejich společnosti stejně, jako to kdysi dělali tzv. gardedámy.

Co k tomu potřebujete? Svůj datum narození, nic víc. Ani čas, ani místo. Tak prosté to je. Ono totiž i čísla mohou být vnímaná jako archetypy (datum narození, jak je známo, se skládá z čísel), i když u archetypálního rozboru o čísla nejde úplně. Ta v osobním archetypálním rozboru pouze symbolizují, reprezentují archetypy, archetypální kvality nebo stupně vývoje, jimiž musíme v zájmu dovršení jednotlivých fází svého vývoje projít, jenomže v mnohem širším měřítku než kupříkladu v klasické numerologii, astrologii nebo třeba v eneagramu.

Abychom to viděli na dalším stručném a do značné míry „osekaném“ příkladu: čtyřka představuje archetyp Moudrého vládce. Sama o sobě ztělesňuje vlastnosti, které se přisuzují i tomuto archetypu: praktičnost, smysl pro detail, řád, systematičnost, preciznost, metodičnost, komunikativnost, vůli, moc, mužský princip atd. Archetyp Vládce je ale mnohem komplexnější a výstižnější než samotná číslice čtyři. Šestka například, stejně jako přislouchající archetyp Milence/Milenky, je typická největší mírou lásky ze všech čísel, a také archetypů. Miluje harmonii, soulad, laskavou péči, ochranu, společnost jiných lidí, hezké věci a krásné prostředí. Jenomže archetyp Milence/Milenky vám přece jenom o vás samých napoví více, jako číslo šest. Jste-li podle vašeho data narození tím či oním archetypem, rozhodne jakési jeho „směrové archetypální číslo“ vypočtené speciální technikou, archetyp však bude nejenom směrovým číslem, dokonce ani pouze zadanou celou adresou, nýbrž kompletně zařízeným a vším potřebným vybaveným obydlím, které se na této adrese nachází.

Archetypální osobní rozbor

Tato fascinující, jedinečná, autorská a účinná metoda, s níž se nikde jinde nemůžete setkat, a která šetří svou jednoduchostí, přehledností a rychlostí i váš čas, mapuje podstatné oblasti osobnosti a ukazuje zásadní informace, které pomáhají najít právě to, co nalézt potřebujete. Je jakýmsi prostředkem sebepoznání, pomocníkem na cestě duchovního sebezdokonalování, přemostěním vědomí a nevědomí prostřednictvím obrazu archetypu, který je duši bližší než strohá logika slova. Osobní archetypální rozbor vám ukáže, jaké jsou vaše momentální možnosti, jaké ty budoucí, za kterými z nich se vydat a kterých se raději vzdát. Odhalí vašemu zvídavému zraku nejvhodnější způsoby, které zvolit na své cestě ke štěstí, rovněž kým skutečně jste – bez obalů a sebeklamů - a kým se můžete stát. Co dělat a co raději nikoli. Čím se zabývat a od čeho dát ruce pryč. Kdo s vámi souzní a kdo ne. Jaký může být váš nadcházející archetypální rok a co vám může přinést, pokud pevně uchopíte kompas ukazující nikoli na sever, nýbrž přesně tam, kde chcete být. Pokud je třeba vaším momentálním ročním archetypem Bojovnice a vy navzdory tomu trávíte celý čas činnostmi odpovídajícími spíš archetypu Pečovatelky, vyhýbáte se svému „letošnímu bojovnému poslání“ a zbytečně promarníte 365 vzácných dní svého života, které nemůžete nikde reklamovat a nikdo vám je již nikdy nevrátí. Ano, je velice hezké a chvályhodné starat se v tichosti a ve vší skromnosti (je to ale vždy skutečně skromnost?) o druhé. Když je však zapotřebí v zájmu budoucnosti vyrazit do ulic (nebo kamkoli jinde) a bojovat (jakýmkoli způsobem) za svá práva i práva těch, o které raději nenápadně pečujete, co bude z hlediska vaší perspektivy i perspektivy celku užitečnější?

Archetyp v roli diagnostika a personalisty

Metoda osobního archetypálního rozboru je vhodná též jako samostatný systém při diagnostikování různých obtíží, ne však pouze zdravotních, ale týkajících se všech oblastí života lidského jedince, také však jako doplňková technika ke klasické numerologii, astrologii, karetnímu výkladu, diagnostice automatickou kresbou, kineziologii, SRT, k eneagramu, psychologickým, diagnostickým a jiným specializovaným testům nebo k různým jiným způsobům zjišťování všeho, co byste chtěli vědět či zjistit o sobě, o druhých nebo o čemkoli, co vás zajímá a o čem je vám znám datum narození anebo vzniku. Ve své rozvinutější podobě je to i vynikající nástroj například při výběru vhodných kandidátů v rámci výběrových řízení nebo odhadu vhodnosti adeptů na různé pozice, povýšení, přeřazení a pod, stejně však na výběr nejideálnějšího druha, manžela, přítele, obchodního partnera, spolumajitele podniku, případně firmy pro významnější práce ve vašem domově i na vašem pracovišti atd. Příklad? Velice stručný: hlásíte-li se na pozici nočního hlídače a vaším nosným archetypem je Moudrý vládce, možná budete dobrým hlídačem, možná nikoli. V žádném případě však nesplníte své skutečné poslání, nevyužijete všechny své životní šance a příležitosti a v podstatě ani nebudete spokojení a šťastní. Přijmete-li místo bankovní úřednice a archetypem vašeho produktivního věku je Vědma, může se stát, že jednoho dne zkonstatujete, že navzdory vaší píli, přesčasům, péči o zákazníky, vynaložené energii a soustředěnému úsilí nemáte právě vzorové pracovní výsledky. To proto, neboť vaše energie plyne jinam než má a jinak než má a vy jste přehodili výhybku svého archetypálního vlaku na nesprávnou kolej. Nesprávná kolej pak neznamená pouze nesprávné mezistanice i cílovou stanici, jejíž dosažení vás neuspokojí. Značí rovněž celkovou ztrátu zmíněné životní energie, elánu a vitality vedoucí k vyčerpání, syndromu vyhoření a někdy i k chronickému únavovému syndromu, zatrpklosti a pocitům frustrace. Vybere-li si v pohádce některá z hlavních postav ze tří cest tu nesprávnou, co se stane? Uvízne v prokletí trvajícím někdy celá staletí, někdo jej zakleje v kámen či zvíře, zajmou jej piráti nebo zbojníci, očaruje jej zlá čarodějnice, odvlečou jej na místo, kde musí vykonávat nedůstojné práce jako otrok, nevolník či nesvobodný sloužící. Zvolil nevhodnou archetypální cestu, zradil své já, a tedy i svůj základní archetyp a svou duši, zpronevěřil se svému poslání. Výsledky pak nezvyknout dlouho čekat. Připomíná vám to něco? Pokud ano, nikdy není pozdě vrátit se na rozcestí, požádat „dobrého skřítka“ (možná se skrývá pod listem Meduňky) o radu a učinit pro sebe to pravé rozhodnutí stran své životní poutě.

„Neberte nám princeznu“

Archetypální osobní rozbor vás sice tak trochu vysvleče donaha před zrcadlem, v němž uvidíte sebe sama ve všech svých životních rolích (někdy to může být hezký pohled a vy zjistíte, jak jste ve své podstatě a navzdory svému dosavadnímu přesvědčení krásní), také vás však přivede k vašemu moudrému archetypálnímu průvodci, který vás provede tajemnou, někdy dobrodružnou, fantaskní, a přece jenom reálnou říší archetypů, nikoli nepodobnou světu pohádek, mýtu a legend. Společně s ním pak můžete přetransformovat v pohádku svůj vlastní život vezdejší! Probudíte nakonec v sobě spící Princeznu (a již nikdy si ji nenecháte vzít podobně, jako ve stejnojmenném snímku s Marikou Gombitovou) nebo zakletého Rytíře a stanete se Královnou či Panovníkem svého života, ať je již váš životní archetyp jakýkoliv!

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: