Rozprávkové a finančné konštelácie hojnosti, úspechu a životnej spokojnosti

(v najvhodnešom čase pre konštelácie s prvkami vašich obľúbených rozprávok, príbehov, legiend, mýtov, v čase Adventu a rovno na Mikuláša!)

Vo všetkých oblastiach života, takže aj v oblasti vzťahov, zdravia, lásky, peňazí, postavenia, práce, kariéry, štúdia atď. Konštelačné oslobodenie od vnútorných bariér, mentálnych, emočných i duševných blokov, ako aj blokujúcich ilúzií, predstáv a presvedčční  a nachádzanie skrytých pokladov v sebe i vo svojom živote...

ZMEŇTE UHOL POHĽADU CEZ OBRAZY KONŠTELÁCIÍ A ZMENÍTE TÝM CELÝ SVOJ ŽIVOT! ZOBUĎTE V SEBE SVOJE SPIACE PRINCEZNÉ A ZAKLIATYCH PRINCOV A STAŇTE SA KRÁĽOVNAMI A KRÁĽMI SVOJICH ŽIVOTOV! 

Nikto z nás nie nikdy sám. Vždy sú tu s nami tí, ktorí nás priviedli na svet i ich predchodcovia. Rovnako ako my sami budeme raz ovplyvňovať životy svojich potomkov – bez ohľadu na to, či ešte v priebehu života, alebo až po jeho ukončení.

A tak ako často žijeme podľa vžitých (a väčšinou nevedomých) vzorcov svojich predkov, nezriedka tiež vytvárame na nevedomej rovine svoje vlastné životné scenáre, akési zákony nášho súkromného vesmíru. Na ich základe utvárame svoje vnútorné, najčastejšie skryté a limitujúce presvedčenia, predstavy, ilúzie, názory a mechanizmy chovania, myslenia, cítenia. A potom priťahujeme do svojho bytia presne to, čo odrážajú a zrkadlia. Žijeme v akomsi zakliatom kráľovstve, sami zakliati, a nemôžeme naplno rozvinúť ani svoj potenciál, ani využiť všetky svoje schopnosti, talenty, príležitosti, možnosti. Čakáme na princa, ktorý nás oslobodí a zruší kúzlo, ktorým sme zakliali sami seba. Riešenie však máme práve sami v sebe a všetky poklady nám ležia nevidené pri nohách!

K odblokovaniu a transformácii obmedzujúcich vplyvov veľmi účinne pomáha aktívna, ale taktiež pasívna či vnútorná účasť na rozprávkových a finančních i rodinných systemických konšteláciách,  a tiež emočný zážitok z nich. 

Zrušme teda spoločne konšteláciami obmedzujúce vzorce vo vašom živote i otlačky v duši! Vymažme limitujúce programy a vystúpme z bludného kruhu opakovane sa vracajúcich neúspešných a často i bolestivých scenárov. Vstúpme spolu cez konštelácie do celkom iného sveta, sveta kvitnúceho, šťastného, prekypujúceho hojnosťou, láskou, zdravím a šťastím. Do odlišného, skutočného, konšteláciami a vaším novým pohľadom prepísaného cárstva šťastných rozprávok a zrealizovaných snov našich budúcich životov, ktoré máme na dosah! 

Termín konania: 6.12.2015, 10.00 – 17.00h.

Miesto konania:  Bratislava

Vložné:                   26,90 eur

Kontakt:                 judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: