PRAXE KNĚŽKY: RITUÁLNÍ OLTÁŘ

 

Oltář Bohyně může mít při některých obřadech a rituálech dost důležitou roli. Je považován za ohnisko pozitivní energie. Dnes se již netrvá na tom, aby měl striktně určené místo nebo striktní uspořádání různých rituálních předmětů. Pokud byste se chtěli přece jenom držet alespoň částečně starších tradic, měli by na něm být umístěny jako základ některé opakující se obřadní předměty. Náleží k nim kupříkladu soška Bohyně, případně Bohyně a Boha (v závislosti na sezóně v Kole roku a svátku či obřadu, k němuž budete oltář připravovat), pentagram, hůlka nebo proutek, číše, miska s vodou (někdy stačí číše s vodou), jedna zapalovací a dvě osvětlovací svíce, sůl, vonná tyčinka anebo speciální miska na vykuřovadla, vykuřovadlo podle účelu rituálu (často bílá šalvěj), oplatka nebo kousek chleba, olejíčky na pomazání (kupříkladu svící), symboly Luny a Slunce. Někdy se na oltář přidávají květiny, košík na bylinky, zvonek, svěcená voda, láhev na uchování „kouzelných propriet“. U některých typů rituálů a oslav najdete na oltáři kotlík, jenž je jindy umístěn třeba v rituálním kruhu. Pokud se v rámci obřadu či kouzla použije kotlík, dle starých tradicí by se mělo pod ním pálit devět druhů dřeva, nikoli však dřevo černého bezu, neboť to je zasvěceno Bohyni.

 

Oltář a použité barvy se mění a zdobí podle ročních období nebo účelu rituálu, také však od kněžky ke kněžce, též podle tradice, v níž je kněžka zasvěcena. Oltáře postavené venku v přírodě mívají zcela odlišný charakter od těch, které se stavějí v interiéru.

Víc o oltářích Bohyně různých tradic a také mnoha jiných věcech souvisejících s kněžkami Bohyně sebudete moci dozvědět na výcvicích:

Kněžek Zlaté Luny: www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/vycvik-knezek-zlate-luny/

Keltských a slovanskýc hkněžek Bohyně: www.angelcity.cz/kurzy-a-seminare/zenske-temy-mysterium-bohyne-a-pobyty-na-mystickych-miestach-bohyne/vycvik-keltskych-a-slovanskych-knezek-bohyne-2017/

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: