KRUH SRDCA A DUŠE: VÍKENDOVÉ RITUÁLY A TANEC KRÁĽOVIEN ŽIVLOV - POSVATNÝ 4-FAREBNÝ KVET ŽENY
ZNOVUZRODENIE BOHYNE, PRINCEZNEJ, KRÁĽOVNEJ, VENUŠE, AFRODITY, APHRE, FREYE, LADY 
(V OBDIVUHODNÝCH ŽENÁCH, KTORÉ ŽIJÚ SVOJE ŽENSTVO...)
 

"Keď sa zobudí spiaca žena, pohne sa hora." Čínske príslovie

Účinný a efektívny prostriedok a pomocník v procese kultivovania a skvalitňovania svojho štýlu Kráľovnej a postupu od Popolušky cez princeznú až na najvyšší trón ženského princípu...

PRE ŽENY, LEŽ I PRE MUŽOV, KTORÍ CHCÚ ŽENY LEPŠIE SPOZNAŤ A PRENIKNÚŤ TROŠKU POD RÚŠKU ICH TAJOMSTIEV...

"21. storočie je storočie pre ženu.“ Španielsky filozof José Luis Abellán

Od detstva všetci najlepšie a najefektívnejšie rastieme a vyvíjame sa v rôznych životných oblastiach učením sa od vzorov, teda od ľudí, ktorí v ​živote, v rôznych situáciách, prípadne v ​tom ktorom odbore, v ktorom si prajeme dosiahnuť čo najvyšších cieľov dosiahli vysoké ciele a méty. To isté platí aj v ženskom „kráľovstve“, o ktorom sa však mnoho žien (a nielen žien) domnieva , že v ňom je vzorov nedostatok, a že sa dievčatá i ženy nemajú od koho inšpirovať, motivovať, učiť, nechať sa "ťahať", či dokonca akýmkoľvek spôsobom viesť. Tento názor sa však nezakladá na pravde. Aj ženy majú koho nasledovať, učiť sa na chybách aj zdarných výsledkoch. Rysy ženského prístupu k zvládaniu rôznych situácií však nie sú rovnaké. Každá má svoj ​​vlastný štýl, zodpovedajúci jej živlovému ženskému typu. Odhalením prvkov tohto štýlu môže potom podporiť priaznivé stránky, skvalitniť tie slabšie, odhaliť nedostatky a presadiť pozitíva. A tiež ich hravo a veľmi rýchlo odhaľovať u iných, podporiť ich alebo dopredu eliminovať prípadné problémy neakceptovaním prítomnosti ľudí vo svojom okolí, nevhodných ako partnerov, priateľov, kolegov, atď.

Niektoré z postupov kurzu:

- Hľadanie , nájdenie a posilnenie svojho "ženského" štýlu

- Stotožnenie sa s podporným zdrojom svojej "sily"

- "Kmeňová" duša ženstva v „osobných kruhoch“ (rodina, práca, tým atď.)

- Integrácia ženského štýlu do iných systémov bez straty jeho jedinečnosti, kvalít a prínosov

- Skvalitnenie svojich schopností

- Odhalenie svojich silných i slabých stránok v záujme uprednostnenia a podpory tých prvých

- Stanovenie osobnej vízie

- Nájdenie spoločnej "platformy" cez stotožnenie sa s rozdielmi ako medzi mužským a ženským princípom, tak medzi jednotlivými ženami a ich štýlmi

- Naučenie sa byť sama sebou, iná a predsa prijímaná

Ako budeme pracovať:

- Exkurz do histórie ženského „Kráľovského“ princípu

- Určenie ženských vzorov

- Zisťovanie profilu ženy ako duše „svojich kruhov“

- Test typov presadzovania sa

- Autoportrét „Kráľovnej“

- Pomenovanie smeru, ktorým sa uberáme

- Hravé techniky na zisťovanie spôsobov vedenia seba samej (ako predpokladu schopnosti a možnosti viesť aj iných, hoci by to mali byť len vlastné deti)

- Tvorivé metódy vedúce k poznaniu vlastnej vnútornej sily, vízií a motivácií

- Mierne hravé postupy testovania svojho talentu načúvať (načúvania - sila ženy)

Prínos kurzu:

Odhalenie , posúdenie , odhad a identifikácia:

• osobného štýlu podľa príslušnosti k jednotlivým živlovým typom

• osobnostného potenciálu a osobnostných charakteristík

• silných a slabých stránok

• individuálnych motivácií

• vybavenosti k zvládaniu rôznych situácií

• osobného tempa

• odolnosti voči stresu v záťažových situáciách

• úrovne kreativity

• osobnej integrity

• schopnosti prijímať a presadzovať zmeny

• komunikačných daností

Určite ste si všimli, že keď chceme rozlíšiť ženu v nejakom povolaní aj iných oblastiach života od mužov, pridávame k názvu koncovku KA. Asi bude zaujímavé k tomu niečo podotknúť, čo niektorým ženám dokáže aspoň mierne zdvihnúť sebavedomie:

KA, bol významný pojem v starovekom Egypte, vyjadrujúci poňatie života, smrti, božstvo i človečenstvo. V neskorých obdobiach bol dokonca spájaný s osudom a predstavoval tiež životnú silu, ktorá odlišovala mŕtveho od živého. Pôvodne predstavoval aj Boha stvoriteľa, prekladal sa však úplne presne - a snáď aj jednoducho - ako "duša"...  A nie je žena akousi dušou rodiny, kolektívu, firmy, prípadne by ňou nemohla byť, keby by jej to bolo umožnené, alebo by to umožnila sama sebe? A prečo by sa nemohla stať tiež "Bohyňou stvoriteľkou" rovnako, ako sa tým „bohom“ cítia byť jej mužské náprotivky?  A keď jej dáme dostatočný priestor, tak aj životnou silou rodu, rodiny, skupiny, týmu, kolektívu, podniku, firmy, svojich „kruhov“?

Na dôvažok, hieroglyfický zápis výrazu KA pôsobí ako paže zdvihnuté v síce takmer víťaznom. Takmer preto, že nie sú zdvihnuté v typickom geste triumfátora s natiahnutými rukami, teda posunku skôr mužskom), predsa len viac prijímacom a všetkému otvorenom (teda viac ženskom) geste.

Lektorka a autorka metódy KRÁĽOVNÉ ŽIVLOV, ZNOVU VZKRIESENÉ A ZNOVUZRODENÉ VENUŠE

JUDITA PESCHLOVÁ

Miesto a termín konania:

Praha, 5.-6.4.2014

Bratislava, 12.-13.4.2014

Cena:

Bratislava: 80 eur (uvádzacia cena!)

Praha:         1970.-

Kontakt:

judita.peschlova@gmail.com

www.angelcity.cz, www.juvita.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: