"Lepší je zažhnout malé světílko, jako překlínat tmu." Confucius

 

KURZY, SEMINÁŘE, WORKSHOPY, ŽENSKÉ KRUHY A VÝCVIKY KNĚŽEK, KONSTELACE, OSOBNÍ RŮST A ROZVOJ

OSOBNÍ KONZULTACE A PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE, VÝKLADY, ANDĚLSKÁ TERAPIE, COUCHING, OSOBNÍ A BIZNIS PORADENSTVÍ, RODINNÉ, SYSTEMICKÉ, VZTAHOVÉ, BIZNIS  A PRACOVNÍ KONSTELACE, AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO

FONTÁNA MLÁDÍ ("SLOVANSKÁ JÓGA"), tajné cvičení Slovanů pro ženy

 

 

JUDITA PESCHLOVÁ, poradkyně, lektorka, konzultantka, terapeutka, konstelářka, koučka, spisovatelka,  žurnalistka, překladatelka 

Kontaktujte nás