O + O: OCHRANA A OČISTA (s anjelmi, archanjelmi, strážnymi anjelmi, ochrannými bytosťami a strážcami, Mocnosťami, Elohim) – S NÁVODOM NA ENERGETICKÚ OČISTU A OCHRANU

Lepí sa na vás smola? Zdá sa vám, že sa vám nič nedarí, hoci sa veľmi snažíte a robíte všetko pre to, aby ste uspeli? Už-už ste opakovane čosi dosiahli, a vždy tesne pred cieľom sa všetko rozplynie ako hmla? Váš momentálny život sprevádzajú vleklé ťažkosti, akoby bez konca, lež i bez príčinného začiatku? Občas vás napadne, že ste ako prekliati? Vaše vzťahy, prosperita a možno i zdravie sa akosi kazia a vlastne niet závažnejšej príčiny?  Prepadá vás často alebo z času na čas nejasná úzkosť? Máte pocit, akoby na vás „niečo ťažké doľahlo“ resp. „ležalo“? Javí sa vám, ako by nie a nie pokročiť vpred? Cítite sa ako v zajatí akýchsi nedefinovateľných neblahých síl? Máte viaceré zdravotné ťažkosti, hoci príčiny k nim takmer žiadne nie sú? Cítite zvláštny, ničím zvláštnym neodôvodnený stres alebo nervozitu? Vo vašom domove začínate vnímať čosi „cudzie“ a už sa v ňom necítite tak dobre ako predtým? Hrnú sa na vás rôzne problémy napriek tomu, že niet k nim závažnejších dôvodov? Nepríjemne vás mrazí, keď vchádzate na svoje pracovisko alebo v prítomnosti istých osôb? Namiesto vďaky sa na vás valí kritika, ohováranie, klebety? Či sa dokonca na vás hrnie jedno nešťastie na druhým? Vyzerá to, akoby ste nasávali „negatívne energie“ zo svojho okolia? Kvalita vašej životnej energie stále klesá? Máte podozrenie, že elektronické zariadenia vo vašej blízkosti majú na vás negatívny vplyv? Narazili ste vo svojom domove na geopatogénne zóny? Ste unavení, vyčerpaní, bez energie, nápadov, elánu? Zmáhajú vás depresívne stavy? Alebo ste si len istí, že sa potrebuje pred niečím či niekým ochrániť či obrniť?

Možno nastala chvíľa zaoberať sa ochranou a predtým ešte očistou, najlepšie za pomoci najčírejších, najláskavejších, najmilujúcejších a zároveň najúčinnejších vibrácií a energií: energií anjelov, archanjelov a iných bytostí Svetla a Lásky... Alebo nastal čas vytvoriť svetelný ochranný štít s pomocou anjelských bytostí... Vyrušiť negatívne psychosomatické zóny... Zvýšiť vibrácie miest, na ktorých sa pohybujete... Odrušiť negatívne podprahové informácie... Eliminovať energetický smog...

Účinná ochrana a čistenie pomocou anjelských a svetelných vibrácií je jednou z tých dôležitejších otázok spirituálneho vývoja, hoci niektorí ich prehliadajú ako bezvýznamné a irelevantné. Mnohí z nás bagatelizujú to, čo nemôžu sami jasne vnímať, vidieť či cítiť, hoci nám to môže napriek tomu ,že je to „neviditeľné“ podstatnou mierou škodiť. Niekedy ide len o závistlivú myšlienku, neprajnosť  kohosi, koho možno ani nepoznáme, krátkodobý hnev inej osoby (niekedy aj náš vlastný), vášnivejšiu roztržka so silnejšou emocionálnou reakciou, zápornú energiu v kábloch rozvedených vo vašom byte, ale aj omnoho výraznejšie nepríjemné vplyvy. Ochranu ako súčasť bezpečia a stabilného zázemia by sme v žiadnom prípade nemali zanedbávať. Okrem iného totiž umožňuje zostať vo svojej sile a stavať svoj život na zdravých základoch.

Spirituálny vývoj je ako každý iný rast. Ak chceme „budovať“ svoj duchovný svet a v ňom sami seba ako duchovné bytosti, mali by sme postupovať ako pri akejkoľvek inej stavbe. Kedysi sa najprv vyorala okolo miesta, kde malo stáť mesto či len príbytok, posvätná brázda, ktorá mala zabrániť všetkému negatívnemu, vrátane nepriateľov, dostať sa za múry, ktoré mali jeho obyvateľov chrániť, a to nielen pred vonkajšou nepohodou. Ako ďalší krok bolo nutné vykopať základy, nie rovno vystavať strechu, ako to niektorí činia pri „výstavbe“ svojho už zmieneného spirituálneho života. Následne postaviť obvodové múry s oknami a vchodom, možno ostatné steny - a až potom krov. Aj vo svojej spirituálnej praxi by sme mali postupovať takto krok za krokom, najprv chránení pred vonkajšími negatívnymi vplyvmi.     

A prečo je ochrana taká dôležitá? Bez nej nás - takisto krok za krokom - , často veľmi nebadane, o to však úpornejšie môžu „preplaviť“ negatívne energie z rôznych zdrojov, o ktorých nemusíme mať ani potuchy.  Môžu mať mnoho podôb a aj následkov, niektoré z nich známe, niektoré neznáme, niektoré rozoznané a niektoré skryté. Je to podobné ako s výchovou dieťaťa: ak je chránené pred negatívnymi vplyvmi, má väčšiu šancu na harmonický vývoj a pozitívne životné vyhliadky.

Na koho by sme sa teda mali obracať so žiadosťou o ochranu a podporu?

Poznáme množstvo anjelov, ktorí nám oboje môžu poskytnúť, aj keď najznámejším z nich okrem nášho anjela strážneho bude pravdepodobne archanjel Michael, v niektorých záležitostiach aj archanjel Gabriel, prípadne Rafael, lež i Mocnosti Svetla alebo Mocnosti fialového plameňa (dakedy aj zlatého či modrého).

Jeden z mnohých jednoduchých návodov, ako požiadať o ochranu a ako ju dosiahnuť:

  1. Privolajte podľa svojich preferencií niektorú svetelnú bytosť (strážneho anjela, archanjela, Mocnosť, Elohim).
  2. Ak si prajete ochrániť svoj domov alebo seba od akýchkoľvek negatívnych vplyvov:
  1. Vizualizujte biele svetlo, ktoré zostupuje zhora a zahaľuje vás (či váš domov) z každej strany. Ak máte problém predstaviť si lúč bieleho svetla, jednoducho si hovorte: Vidím a cítim, ako ma prostredníctvom bieleho svetleného lúča zahaľuje biele ochranné svetlo anjelov.
  2. Požiadajte o odstránenie akejkoľvek negativity a jej nahradenie pozitívnou energiou. Je to veľmi dôležitá časť procesu očisty a ochrany. Ak nepožiadate o nahradenie negatívnych vplyvov pozitívnymi, môžu sa na „uprázdnené miesto“ rýchlo vrátiť, alebo byť vyplnené inými negativitami.
  3. Poproste privolanú vyššiu Bytosť, aby vzala odstránené negatívne vplyvy do Svetla, do jeho Zdroja, aby tam boli očistené a premenené nakoniec cez Lásku Univerza tiež na Svetlo.
  4. V duchu prejdite celé svoje obydlie (prípadne seba samých), či ste na niečo pri jeho energetickej očiste a ochrane nezabudli. Ak áno, poproste anjelov, aby zbavili negativity aj tie.  
  1. Opäť si predstavte biele svetlo, ktoré obklopuje buďto vás alebo vaše obydlie (možno niekoho z vašich blízkych, ak potrebuje takýto očistný a ochranný anjelský proces). Poproste anjelov, aby svetlo nad vami alebo niekým či niečím  iným uzavreli zlatou svetlenou šnúrou (zaviazali ju tak, aby ste boli skutočne a bezo zvyšku chránení).
  2. Opakujte popísaný postup aj pre iné osoby či miesta, na ktorých očiste a ochrane vám záleží.   
  3. Nikdy nezabúdajte na poďakovanie ako prejav úcty a vďačnosti svetelným bytostiam...   

Zaujíma vás táto téma ešte viac? Chcete mať o nej hlbšie vedomosti? Túžite sa dokázať ochrániť väčšmi než doteraz, alebo sa zbaviť už prejavených problémov súvisiacich s nedostatočnou ochranou a očistou?

Žiaden problém, môžete sa s podobne zameranými ľuďmi zúčastniť kurzu v Bratislave 2.3.2014, ktorý vás to naučí a uvedie vás hlbšie do poznania techník anjelskej ochrany: TAJOMSTVO ANJELSKÉHO KÓDU MAGICKEJ OCHRANY (ARCHANJEL MICHAEL A ANJELI OCHRANY, SILY, ODVAHY A ELIMINOVANIA NEGATÍVNYCH ENERGIÍ A ÚTOKOV)

Viac tu:

www.angelcity.webnode.cz/kurzy-a-seminare/konstelace/anjelske-kurzy-rozne-terapia-liecenie-channleing-autom-kresba-eta-anj-univerzita-anjelske-meditacie-atd-/anjelska-ochrana-michael-/  

S potešením vás na tomto kurze privítam s otvorenou náručou

Judita

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: